Skip to main content
Skip table of contents

Uzaktan/karma eğitim süreçlerinde öğrenci ve öğretim elemanlarının öğrenme ortam ve kaynaklarına erişimini garanti altına almak için ne gibi tedbirler alınmaktadır? Bu tedbirler nasıl izlenmekte ve iyileştirilmektedir?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

Açıklama: Öğrenci ve öğretim elemanlarının uzaktan eğitim sistemine erişimlerine ilişkin olarak rehber, mobil uygulama gibi kolaylaştırıcı kaynaklar hazırlanmalıdır. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ve öğretim elemanlarının ihtiyacına göre eş zamanlı ya da eş zamansız teknik destek sağlamak üzere müstakil bir destek hizmetleri birimi oluşturulmalıdır.

Destek hizmetlerine ilişkin geri bildirimler alınmalı ve bu hizmetlerin niteliği sürekli iyileştirilmelidir.

 

Cevap: ALMS masaüstü ve mobil cihazlardan ulaşılabilen, kullanıldığı cihaza göre şekillenerek kullanım kolaylığı sağlayan bir sistemdir. Kullanıcıların sistemde yaşadığı herhangi bir sorun veya sistem kullanımı ile bilgi almak Kampüs365 destek ekibinden destek talebinde bulunarak kolaylıkla destek hizmeti alabilirler.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.