Skip to main content
Skip table of contents

Uzaktan/karma eğitim süreçlerinde sunucular ve altyapıya ilişkin güvenlik önlemleri nelerdir?

  • Bulut altyapısı tamamen güvenlik duvarları arkasında tutulmakta ve vekil sunucular üzerinden kontrollü olarak erişimler sağlanmaktadır.
  • DDoS gibi saldırılar için bulut hizmet sağlayıcı ve ISP bazlı önlemler alınmakta saldırı derinliğine göre hızlıca müdahale edilerek saldırı etkisiz hale getirilmektedir.
  • Veri transferleri şifreli olarak yapılmakta ve “middle of man” vb gibi ataklar geçersiz kılınmaktadır.
  • Sunucu ve veri güvenliği “high availabilty”si sağlanan bir mimari üzerine oturulmaktadır.
  • Sunucu ve veri yedeklemeleri düzenli olarak alınmakta ve olası felaket durumları için geri dönüş politikaları oluşturulmaktadır.
  • KVKK çerçevesinde tüm veriler yurt içinde tutulmakta ve dolayısıyla bu bağlamda da gerekli veri güvenliği sağlanmış bulunmaktadır.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.