Skip to main content
Skip table of contents

Uzaktan/karma eğitim süreçlerine yararlanılan öğrenme yönetim sisteminin bileşenleri, özellikleri ve bunların niteliği nedir? Bu sistemi izlemek ve iyileştirmek için neler yapılmaktadır?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

Açıklama: Yükseköğretim kurumları eğitim-öğretim ihtiyaçlarına tümüyle cevap verebilen, tüm ilgiler için kullanıcı dostu ve ergonomik olan, kurumun diğer bilgi yönetim sistemleriyle uyumlu ve entegre biçimde çalışabilen, eş zamanlı ve eş zamansız öğrenme olanaklarının yanı sıra, zenginleştirilmiş (çokluortam) içerik geliştirme, ölçme değerlendirme, hizmet içi eğitim, öğrenme topluluğu oluşturma ve yönetme gibi modüllerde barındıran bir öğrenme yönetim sistemine sahip olmalıdır.

Uzaktan eğitimde hibrit yaklaşımlara geçmenin ön koşulu da kurumun öncelikle kendi özgün öğrenme yönetim sistemini geliştirmesidir.

Öğrenme yönetim sistemi kampüs içinden yönetilmeli ve yine tüm kayıtları kampüs içinde saklanabilmelidir. Katılımcı bir anlayışla izlenmeli ve iyileştirilmelidir.


Cevap: Eğitim365; kullanıcı deneyimleri göz önünde bulundurularak ve kullanıcılar tarafından geliştirme istekleri alınarak sürekli geliştirilmeye ve güncelleştirilmeye devam ediyor. Eğitim365; öğrenci yönetim sistemleri, resmî kurumlar, intihal kontrol yazılımları, sosyal medya uygulamaları, yazışma uygulamaları, eş zamanlı ve eş zamansız sanal sınıf/toplantı yazılımları vb. birçok uygulama ile entegre çalışabilir. Talep doğrultusunda yeni sistemler ile entegre sistemini geliştiriyoruz. Sistem içerisinde zenginleştirilmiş içerik, ölçme değerlendirme, forum ve şube yönetim araçlarıyla öğrenciler için çeşitli aktiviteler oluşturulabilir.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.