Skip to main content
Skip table of contents

Kurumun yapmış olduğu eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin veriler nerede ve nasıl bir ortamda tutulmaktadır ?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

Kampüs365 veri işleyici ve ürün sağlayıcı olarak verileri Türkiye'de yerli bulut sunucular üzerinde saklamaktadır. Bulut sunucu hizmetinde verilere yetkisiz kimsenin erişimi söz konusu değildir. Bu aşamada sunucu gereksinimleri ve kurum talepleri göz önünde bulundurularak sistemler sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Her bir bulut sunucunun sistem bileşenleri periyodik bakımlar ile kontrol edilmekte ve sistem stabil halde tutulmaktadır.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.