Skip to main content
Skip table of contents

Kampüs365 uzaktan ve karma eğitim süreçlerine ilişkin süreç yönetimi nedir?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN


 • Süreç Yönetimi Modeli ve Uygulamaları
  Kampüs365 ürünleri üzerinde gerçekleştirdiği çalışmaları bilgi yönetimi olgunluk ve değerlendirme durumlarına göre sistemlerini geliştirir. Ürün geliştirme başlangıç aşamasında kurumların taleplerini gözeterek kullanıcı profillerinin ihtiyaçlarına yönelik analizler yapar. Gerçekleştirilen çalışma sonrası çeşitli akademik çevrelerle ve danışmanlarla analizlere yönelik geçerlilik çalışması gerçekleştirir. Kurumların taleplerini ve tanımlamalarını gerçekleştirdikten sonra süreci yöneterek işler hale getirir. Süreç sonrası her türlü kullanıcı talebi değerlendirerek uygulamalarını optimize eder.

 • İlgili Sistemler
  Kampüs365’nin eğitimin işleyişini daha üst seviyeye çıkaracak uygulamaları son kullanıcının daha verimli kullanılması için geliştirilmeye devam ediyor. Kullanıcının kullanım şekillerini gözeterek görsel ve yazılımsal değişiklikler gerçekleştirilebiliyor.

 • Yönetim Mekanizmaları
  Kampüs365 ürünlerinde süreçlerin ve uygulamaların sürekli denetlenerek ve sınarlar zorlanarak sistemin işleyişini iyileştiren bir mekanizma ile çalışıyor.

 • Süreç İyileştirme Listeleri
  Kampüs365 süreçleri sürekli takip ediyor ve iyileştirmeler gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen uygulamalar ile birlikte internet uygulamaları, servis sağlayıcıları, depolama sağlayıcıları, iş birliği platformları, bilgi toplama mekanizmaları, sanal görüşmeler, elektronik formlar, talep paylaşımları, e-posta üzerinden gelen talepler vb. geniş iyileştirme yönetmeleri ile yeni süreç iyileştirme listeleri oluşturuyoruz.

 • Süreç Değerlendirme Raporları
  Süreç değerlendirme aşamasında gelen tüm talepler ve sistem raporları değerlendirerek sistemin ihtiyaçları göz önünde bulundurulacak şekilde değerlendirilir ve raporlanır.

 • Süreç Performans Göstergeleri
  Tüm süreç boyunca yaşanan durumları ve bilgileri sistemin sunduğu geniş raporlama sistemi vasıtasıyla ölçebilir ve performansları analiz edebilirsiniz.

 • Paydaş Katılımı Kanıtları
  Uygulamaya kurumların izin verdiği tüm katılımcılar katılabilir ve katkıda bulunabilir. Katkıda bulunarak sistemin işleyişini ve ilerleyişini iyileştirecek taleplerde bulunabilir.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.