Skip to main content
Skip table of contents

Verilerin başına bir şey (verilere ulaşılamama, kaybolma ve/veya silinme gibi) gelmesi gibi bir durum söz konusu mudur ?

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN


Hayır, verilerin başına bir şey gelmesi söz konusu değildir. Advancity ürünlerini kullandığınız sürece periyodik olarak belli aralıklarda sistem kullanımını engellemeyecek şekilde yedek almaktayız. Verilere ulaşama gibi durumlar yalnızca sistem bakımları ve beklenmedik bir arıza yaşanması sonucu gerçekleşebilir. Bu durum geçicidir. Verilerin zarar görmesi kaybolması veya silinmesi gerçekleşmez. Bir veri yönetici tarafından dahi silinse belli bir süre bu veriyi geri getirebiliriz. 
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.