Skip to main content
Skip table of contents

Kampüs365 Sistemlerinde Saklanan Kullanıcı Verileri Uçtan Uca Şifreleniyor mu?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

Kampüs365 sistemleri içerisinde saklanan tüm kişisel ve kurum özel bilgileri şifrelenmektedir. Bu şifreleme sadece ilgili veya yetkili kullanıcı özelinde çözülerek gösterilmektedir.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.