Skip to main content
Skip table of contents

Advancity Kurumsal İnternet Sitesi Kullanım Koşulları

İNTERNET SİTEMİZİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ HÜKÜMLERİN TAMAMINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

İnternet sitemizi ziyaret etmekle ve/veya kullanmanız; yasalara ve/veya tüzel kişi temsil yetkisine göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuz, bu kullanım koşullarını okuduğunuz, anladığınız, burada yazan şartlarla bağlı olduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Eğer aşağıda belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen İnternet sitemizi kullanmayınız. Aksi halde İnternet sitemizi etkisiz ve fiil ehliyetsiz kullanımdan dolayı sorumluluk kabul etmez.

1. Taraflar

 • İşbu kullanım koşulları, Esentepe Mh. Akademiyolu Sk. Teknoloji Geliştirme Bölgesi No. 10 D/206 Serdivan, Sakarya adresinde kayıtlı Caz Bilişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Advancity” veya “Şirketimiz” olarak anılacaktır.) ile Şirketimiz tarafından oluşturulan www.advancity.com.tr alan adlı internet sitemizi (“Site” olarak anılacaktır.) kullanan ve bunlardan yararlanan taraf (“kullanıcı” ya da “müşteri” olarak anılacaktır.) arasında düzenlenmiştir. İşbu koşullar, Site’den yararlanma ve kullanım koşullarını ile bunlara ilişkin tarafların yükümlülüklerini belirler. Şirketimiz ve Üye birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı ise “Taraf” olarak anılabileceklerdir.

2. Amaç

 • Site, Şirketimizin sektör lideri misyonu çerçevesinde Advancity ürün ve yeniliklerini tanıtmak, e-öğrenme sektörüne dair bilgileri, gelişmeleri, yeni projeler hakkında müşteri ve potansiyel müşterilerle buluşturmak gibi amaçlarla oluşturulmuştur.
 • İşbu kullanım koşulları ile, Site’nin ziyaret edilmesi ve/veya kullanılmaya başlandığı andan itibaren kullanıcılar bu hükümlere uyma konusunda taahhüt vermiş kabul edilir.

3. Hizmetlerden Yararlanma, Yükümlülük ve Taahhütler

 • Site’de sunulan hizmetler, müşteri ve potansiyel müşterilere yönelik olarak hazırlanmıştır.
 • Kullanıcıların, Advancity ürün ve yenilikler, e-öğrenme sektöründeki gelişmeler ve yeni projeler hakkında bilgi almak gibi amaçlarla Şirketimiz ile paylaştığı bilgiler, açık ve gerçeğe uygun olmalıdır. Bu gibi amaçlarla paylaşılan iletişim bilgilerinin kişinin kendisine ait iletişim bilgileri olma zorunluluğu olup aksi halde kullanıcı, üçüncü kişilerin haklarının ihlalinden münhasıran sorumludur.
 • Advancity tarafından yapılacak işlem, bilgilendirme ve/veya yazışmalarda, kullanıcı tarafından verilen bilgiler esas alınır ve bu bilgiler kullanılır.
 • Şirketimiz, verilen tüm bilgilerin doğru olduğuna inanır ve buna göre hareket eder. Yanlış, hatalı ve gerçeğe aykırı olarak beyan edilen bilgilerden oluşabilecek hatalardan Şirketimiz sorumlu tutulamaz.
 • Advancity, tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşulları’nda dilediği zaman habervermeden değişiklik yapabilir. İşbu Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girer. İşbu Kullanım Koşulları, kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
 • Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde ve/veya Site’de hukuka aykırı paylaşımda bulunduğu takdirde Advancity’nin gerekli müdahalelerde bulunma hakkına sahip olduğunu, gelecekte Site’yi kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder.
 • Kullanıcı, hatalı veya yanlış yönlendirici (örneğin sahtekarlık yoluyla para isteyen ya da birini taklit eden), yanıltıcı, hileli davranışlarda bulunamaz.
 • Kullanıcı, Site’de bulunan resim, metin, görsel ve işitsel imgeler, dosyalar, veritabanları, kataloglar ve listeler gibi Site’de yer alan hiçbir unsuru çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kullanmayacağını, doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet olarak kabul edilebilecek eylemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • Advancity tarafından kullanıcılara sunulan Site arayüzünün, Advancity ürün ve yenilikleri, e-öğrenme ve yeni projeler hakkında bilgi alma gibi amaçlar dışında bir amaçla kullanılması veya ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımların, kod ve yazılımların, veri tabanında yer alan bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunlara hukuka aykırı olarak erişilmesi, içeriklerin ayda Site’deki unsurların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması veya yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, hukuka aykırı olarak üçüncü kişilerin yasa dışı erişimine ve kullanımına açılması gibi fiillerin işlenmesi halinde Advancity’nin uğrayabileceği tüm zarar ve ziyanlar için aykırılığa sebebiyet veren taraflara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 • Site’nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, Site’nin iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Site’ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, Site’nin ve/veya Site’deki içeriğin ya da unsurların işbu Kullanım Koşulları’nda belirlenen şartlara aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup Advancity’nin uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı talep, dava ve takip hakkı saklıdır.
 • Kullanıcıların Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, Platform’a bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi; Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site’ye ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması; Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksamasına, bozulmasına yol açması, yazılım kodlarına müdahale etmesi, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, sunuculara erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır.
 • Kullanıcı, Platform’da başkaları için zararlı olan (örneğin virüsler, takip yoluyla taciz edici, nefret söylemi, başkalarına yönelik şiddeti savunan) davranışlarda bulunamaz.
 • İşbu koşulların kullanıcı tarafından ihlal edildiği belirlendiğinde, başka bir kullanıcıdan şikâyet alındığında, fikri mülkiyet ihlali bildirimi veya içeriğin kaldırılması için başka bir ihtar durumunda Advancity, o sebep olunan her türlü zararı kullanıcıdan talep edebilir.

4. Sorumluluk Reddi ve Yükümlülüğün Sınırı

 • Yasaların izin verdiği ölçüde ve Advancity işbu Kullanım Koşulları yerine geçecek yazılı farklı bir anlaşma akdetmediği sürece Advancity, kullanıcılara karşı dolaylı, arızi, özel, sonuç olarak ortaya çıkan veya cezai hasar ya da herhangi bir veri, fırsat, itibar, kar veya gelirinden (örn. rahatsız edici veya alçaltıcı beyanlar, arızalı süre veya kayıp, kişisel bilgilerin veya içeriğin kullanımı veya bunlar üzerindeki değişiklikler) sorumlu olmayacaktır. Advancity, Site’ye erişim ve Site vasıtasıyla gerçekeştirilen işlemlerin kesintiye uğraması, veri kaybı başta olmak üzere kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.

5. Fikri Mülkiyet

 • Site’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin, markaların, ve sair tüm unsurların her türlü hakkı (fikri ve veya sınai mülkiyet hakları vb.) Advancity’ye aittir. Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Platform’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Platform dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. unsurların kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
 • Kullanıcının fikri ve/veya sınai hak ihlali teşkil eden davranış/eylemleri sebebiyle diğer kullanıcılar ya da 3. kişiler ve/veya Advancity nezdinde meydana gelebilecek her türlü zarardan kullanıcının kendisi münharısan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Sona Erme

 • Bu Kullanım koşullarında belirtilen madde veya koşullardan herhangi birinin kullanıcı için uygun olmaması halinde kullanıcı Site’yi kullanmayı her zaman durdurabilir. Advancity, önceden bildirme mecburiyeti olmaksızın, bazı veya tüm servisleri, Site’ye erişimi modifiye edebilir, askıya alabilir, derhal sona erdirebilir veya durdurabilir. Kullanıcı bu sebeple herhangi bir zararının doğduğunu iddia etmeyeğini / edemeyeceğini kabul etmektedir. Advancity yasal zorunluluk halinde ya da gerekli gördüğü diğer hallerde kullanıcının çeşitli formlar aracılığıyla beyan ettiği bilgileri Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ile ve kişisel veri niteliğinde olmayan bilgileri resmi veya özel kurumlara veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin belirtilen üçüncü şahıslara verebilir.  Kullanıcı bu sebeple Advancity’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.

7. Uyuşmazlıklar

 • Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar öncelikle Sulh yolu ile çözümlenecektir. Taraflar, uzlaşma sağlanamaması halinde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri’nin ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. Yargı veya soruşturma makamlarından usulüne uygun bir bilgi ve belge talebi gelmesi halinde, Advancity talep edilen bilgi, belge ve kayıtları bu makamlarla paylaşabilir.

8. Mücbir Sebepler

 • Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde Advancity’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Advancity’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere doğal afetler, grev, lokavt, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, resmi makamların Advancity’nin yükümlülüklerini yerine getirmesini geciktiren veya bunları imkânsız kılan kararları ya da eylem veya işlemleri, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi, mücbir sebep halleri olarak kabul edilmiştir.

9. Yürürlük ve Kabul

 • İşbu Kullanım Koşulları ve bu koşullar içerisindeki değişiklik ve/veya güncellemeler, Kullanıcı’nın Site’yi kullanmaya başlamasından itibaren Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır ve Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak Caz Bilişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi  (“Şirketimiz” veya “Advancity”) veri sorumlusu sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Tarafınıza ait kişisel veriler;

 • Advancity ürün ve yeniliklerden, e-öğrenme sektörüne dair bilgilerden, gelişmelerden haberdar olma talepleri gibi müşterilere ait taleplerin veya şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası, kişilerden gelen taleplerin ve/veya şikayetlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ve bu amaçla ilgili iş birimleri ve taraflarla gereken çalışmaların koordine edilmesi, planlanması ve icrası,
 • Sözleşmesel ilişkiden ya da taraflar arasındaki ilişkilerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bu amaçla gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, yönetilmesi ve bu amaçla gerekli kayıtların açılması, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
 • Ticari işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesine, takibine, kontrolüne yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında internet erişim kaydı tutulmasına ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, Şirketimizin fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası, hukuken gerekli işlemlerin/kayıtların, bildirimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası, Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası, üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası

gibi amaçlarla (hepsi birlikte “Amaçlar”) Şirketimiz tarafından işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 • Kişisel verileriniz Şirket tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, size hak ve menfaatler sağlanması, Şirket’e özgü iç faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sizinle olan ilişkimiz kapsamındaki yükümlülüklerimizin ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, elektronik ve fiziki güvenliğimizin temin edilebilmesi ve getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

 • Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan kişilere, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılarımıza, iştiraklerimize ve ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Esentepe Mh. Akademiyolu Sk. Teknoloji Geliştirme Bölgesi No. 10 D/206 Serdivan, Sakarya adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.


Veri Sahibi Başvuru Formu
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.