Skip to main content
Skip table of contents

2. Eşitlenen Veriler

Plan365’in öğrenci işleri sisteminden web servis aracılığıyla alması gereken veriler sonraki bölümlerde anlatılmaktadır.
Başlıklar:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.