Skip to main content
Skip table of contents

2.1. Kampüs


Bu kısımda üniversitesinin bulunduğu tüm kampüsler servis aracılığı ile gönderilmelidir. 

Tablo 1. Kampüs (Campus) Url Yapısı

Url

Method

/api/v1/campus

Post

Request parametresi bulunmamaktadır. Aşağıda dönecek verinin hangi formatta döneceği tablo halinde verilmiştir.

Tablo 2. Kampüs (Campus) Veri Tipi Alanları

Veri Etiketi

İsmi

Açıklama

CampusCode*

Kampüs Kodu

Benzersiz değer olmalı

CampusName*

Kampüs ismi


Address

Adres


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.