Skip to main content
Skip table of contents

2.8. Öğrenci ders kaydı (Plan 365 Sınav İçin)


Bu bilgiler Plan365 Sınav Modülü için istenmektedir.

Tablo 20. Ders Kaydı (Enrollments) Url Yapısı

Url

Method

/api/v1/enrollment

Post

Tablo 21. Ders Kaydı (Enrollments) Parametreleri

Parametre ismi

Parametre Tipi

Açıklama

courseCodes

string array

Ders kodlarının bulunduğu dizidir.  Eğer ders kodları parametresi boş gönderilirse tüm derslerin sınıfları listelenmeli

year

int

Yıl parametresi

term

int

Dönem parametresi
Güz : 1
Bahar : 2
Yaz : 3

Tablo 22. Ders Kaydı (Enrollments) Veri Tipi Alanları

Veri Etiketi

İsmi

Açıklama

UserIdentifier

T.C. kimlik numarası


StudentNumber*

Öğrenci numarası


FullName*

Ad soyad


RegisteredDepartmentCode*

Bölüm kodu

Kayıtlı olduğu bölüm kodu

CourseCode*

Ders kodu


TakeFacultyCode*

Fakülte kodu

Dersi aldığı fakülte kodu

TakeDepartmentCode*

Bölüm kodu

Dersi aldığı bölüm kodu

CourseGradeLevel*

Dersin Sınıfı

Dersin Sınıf Düzeyi

CourseGroup

Dersin Grubu-Şubesi

Grup, Şube, Branş

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.