Skip to main content
Skip table of contents

2.5. Bölüm / Program


Üniversitedeki programların listelenmesi bu api ucu ile olmaktadır. 

Tablo 11. Program (Program) Url Yapısı

Url

Method

/api/v1/program

Post

Tablo 12. Program (Program) Veri Tipi Alanları

Parametre ismi

Parametre Tipi

Açıklama

facultyCodes

string array

Fakülte kodu verilen Bölüm / Program listelenir. Eğer liste boş ise tüm Bölüm / Program listelenmeli

Tablo 13. Program (Program) Veri Tipi Alanları

Veri Etiketi

İsmi

Açıklama

ProgramCode *

Program kodu

Benzersiz değer olmalı

ProgramName *

Program ismi

Benzersiz değer olmalı

FacultyCode *

Bağlı bulunduğu fakülte kodu


EducationType*

Öğretim Türü

Normal Öğretim (NO)
İkinci Öğretim (IO)
Uzaktan Eğitim (UE)

CourseGradeLevel*

Sınıf seviyesi (Aplan ders için)

Program ve bölümde hangi sınıf düzeylerinde ders veriliyorsa hepsi yazılmalı (;) kullanılarak birden fazla kod yazılabilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.