Skip to main content
Skip table of contents

2.7. Dersler


Dersler listelenirken dönem ve yıl parametreleri istenmektedir. Bu parametreler ile istediğiniz yıl ve dönem için Plan365ı uygulamasını kullanabileceksiniz.

İstenen verilerin bir kısmı Plan365 Sınav modülü için bir kısmı Plan365 Ders modülü için istenmektedir. Hangi modül için istendiğini dönüş değerlerinin bulunduğu tabloda bulabilirsiniz.

Tablo 17. Dersler (Courses) Url Yapısı

Url

Method

/api/v1/course

Post

Tablo 18. Dersler (Courses) Veri Tipi Alanları

Parametre ismi

Parametre Tipi

Açıklama

departmentCodes

string array

Derslerini almak istediğimiz bölümlerin kodlarının bulunduğu dizi. Eğer boş verilirse ise tüm verinin gelmesi gerekli

year

int

Yıl parametresi

term

int

Dönem parametresi
Güz: 1
Bahar: 2
Yaz: 3

Cevap olarak verilen ilgili dönem yıl ve bölüm dolarına göre istenilen alanlar aşağıda açıklanmıştır.

Tablo 19. Dersler (Courses) Veri Tipi Alanları

Veri Etiketi

İsmi

Açıklama

CourseCode*

Ders kodu

Öğrenci Bilgi Sisteminizde yer alan Ders Kodu benzersiz bir değer olmalı

ActiveStatus*

Aktiflik

“True” ya da “False” değerlerini alır.

CourseName*

Ders ismi

Öğrenci Bilgi Sisteminizde Yer Alan Ders Adı

ActivityType*

Aktivite tipi (Plan365 ders için)

İstediğiniz Aktivite türü yazılır.(Teorik, Uygulama, Laboratuvar, Problem Çözme, Staj vb.)

CourseType

Dersin Türü

Aktivitenin ait olduğu Dersin Müfredatta Zorunlu veya Seçimlik Ders olup olmadığı gösterir. Zorunlu Dersler için "Z" değeri Seçimlik Dersler için "S" değeri gönderilmelidir.

ActivityDuration

Aktivite Süresi (Plan365 ders için)

Aktivite için kaç slotluk zaman dilimi gerekiyorsa o belirtilmelidir. Örneğin Aktivite süresi 2 saat, 1 aktivite slotu ise 1 saat ise buraya 2 yazılmalıdır.

CourseLocation*

Dersin yeri (Plan365 ders için)

Kampüs Kodu
Kurum Dışı-Sorumlu
Kurum Dışı-Aktif
Uzaktan Eğitim

EducationType*

Öğretim (Plan365 ders için)

Öğretim Tipi Yazılmalı.
NO
IO
Uzaktan Eğitim

CampusCode*

Kampüs kodu (Plan365 sınav için)

Kampüs Kodu
Uzaktan Sınav

FacultyCode*

Fakülte kodu (Plan365 sınav için)


DepartmentCodes*

Bölüm kodu

Dersin bağlı olduğu programlara ait kod buraya yazılır. Birden fazla program aynı derse bağlı ise programlara ait Bölüm kodu arasına ";" konularak yazılabilir.

CourseGradeLevel*

Sınıf

Dersin bağlı olduğu sınıf bilgisi (örn; 4) buraya yazılır. Birden fazla sınıf aynı derse bağlı ise sınıfların arasına ";" konularak (örn; 1;2;3;4) yazılır.


Eğer birden fazla program aynı derse bağlı ise sınıf bilgileri bu programlara karşı gelecek şekilde sırasıyla yazılır. (örn; DepartmentCodes: “ABC1;CBA2”
CourseGradeLevel:“1;2”)

CourseGroup*

Dersin Grubu-Şubesi

Dersin bağlı olduğu Grup, Şube ve Branş bilgisi (örn; 4) buraya yazılır. Birden fazla şube bilgisi aynı derse bağlı ise şube bilgilerinin arasına ";" konularak (örn; 1;2;3;4 ya da A;B;C;) yazılır.


Eğer birden fazla program aynı derse bağlı ise şube bilgileri bu programlara karşı gelecek şekilde sırasıyla yazılır. (örn; DepartmentCodes: “ABC1;CBA2”
CourseGroup:“A;B”)

Instructor*

Öğretim elemanları

Dersi Veren Öğretim Elemanı Kodu Yazılır. Birden fazla öğretim elemanı aynı dersi veriyorsa kodlar ”;” ile ayrılabilir.

Assistants

Asistanlar (Plan365 sınav için)

Dersin asistana ait kod buraya yazılır. Birden fazla asistan aynı derste görevli ise asistanlara ait öğretim üyesi kodu arasına ";" koyularak yazılabilir. Burada tanımlı asistanlar aynı zamanda dersin sınavında öncelikli olarak gözetmen olarak atanmaktadır. Dersin asistanı yoksa veya belli değilse boş bırakabilir.

StudentCount*

Öğrenci Sayısı

Dersi Alan Öğrenci Sayısı Sayısal değer olmalı

StudentCounts*Sınava Girecek Öğrenci Sayısı (Plan365 sınav için)Sınava girecek öğrenci sayısı buraya yazılır. Bir sınav birden fazla programa bağlı sınava girecek öğrenci sayısı varsa ";" karakteri ile öğrenci sayıları ayrılabilir. Bu durumda fakülte, program, öğretim üyesi, sınıf ve şube sayıları ile eşit sayıda ve doğru sıra ile eklenmelidir. Aynı öğrenci sayısı, birden fazla sayıda eklenebilir.

ConjugateCourses

Eşlenik Dersi (Plan365 sınav için)

Varsa ilgili dersin Eşlenik olduğu ders kodları yazılır. Birden fazla ders varsa ";" ile eşlenik ders kodları ayrılabilir. Sınav yaparken bu eşlenik dersler birleştirilir. Eşlenik ders yoksa boş bırakılmalıdır.

ExamDuration*

Sınav Süresi (Plan365 sınav için)

Dersin Sınavı için kaç slotluk zaman dilimi gerekiyorsa o belirtilmelidir. Örneğin Sınav süresi 2 saat, 1 sınav slotu ise 1 saat ise buraya 2 yazılmalıdır.

ExamSession*

Oturum Sayısı  (Plan365 sınav için)

Aynı Sınav Slotunda Kapasiteyi artırmak için kullanılır. Örneğin Sınav Slot süresi 2 saat olsun.  Buraya 2 yazdığınız zaman aynı zaman dilimi içerisinde 1 saat olacak şekilde 2 oturum olacak şekilde var olan kapasiteyi kullanılır. Böyle bir durum yoksa "1" yazılmalıdır. Zorunlu alandır boş bırakılamaz.

InvigilatorGapBeforeExam

Gözetmenlik Öncesi Boşluk Süresi (Slot Sayısı)  (Plan365 sınav için)

Sınav Gözetmenlerine atama yapılan gözetmenlikler için, sınavdan önce ne kadarlık boşluk verileceğini belirtir. Sınav slot süresi 2 saat olan bir sınavda buraya 1 yazılırsa sınava atanan gözetmene atandığı sınav öncesi 1 slotluk zaman dilimini boş bırakır. Böyle bir uygulama yoksa "0" yazabilirsiniz. Zorunlu alandır boş bırakılamaz.

InvigilatorGapAfterExam

Gözetmenlik Sonrası Boşluk Süresi (Slot Sayısı) (Plan365 sınav için)

Sınav Gözetmenlerine atandıkları gözetmenlikler için sınavdan sonra ne kadarlık boşluk verileceğini belirtir. Sınav slot süresi 2 saat olan bir sınavda buraya 1 yazılırsa sınava atanan gözetmene atandığı sınav sonrası bir sonraki göreve kadar 1 slotluk zaman dilimini boş bırakır. Böyle bir uygulama yoksa "0" yazabilirsiniz. Zorunlu alandır boş bırakılamaz.

ClassroomCombineStatus*

Derslik Birleşiklik Durumu (Plan365 sınav için)

Bu Sütuna Sınav Programı Yaparken birden fazla şubeye, gruba (section)  sahip derslerde sınav programında şubeleri birleştirirken nasıl işlem yapılacağına ait aşağıdakilerden biri gelir. Öğretim Üyesi veya program farkı gözetmeksizin tüm öğrenciler karma bir şekilde sınav yapılacak olan gözetmenliklere yerleştirmek için birleşik, sadece aynı öğretim üyesinden dersi alanları karma bir şekilde yerleştirmek için öğretim üyesine göre, aynı programdaki ve bölümde bu dersi alan öğrencileri karma bir şekilde yerleştirme yapmak için programa göre seçilmelidir.

0

1

2

(0: Birleşik, 1:Öğr.Üye. Göre, 2: Programa Göre) Bilinmiyorsa değer olarak "1" yazınız.

ExamTypeSınav Türü (Plan365 sınav için)

Sınav Türü yalnızca aşağıdakilerden biri olabilir.
1
2
3
4
(1: Çoktan Seçmeli / Klasik Açık Uçlu / Yazılı, 2: Uygulama, 3: Ödev / Proje / Rapor Teslimi, 4: Juri / Savunma) Bilinmiyorsa değer olarak "0" yazınız.

ExamEnvironmentSınav Ortamı (Plan365 sınav için)Sınav Ortamı yalnızca aşağıdakilerden biri olabilir.
1
2
(1: Yüz Yüze, 2: Çevrimiçi Sınav) Bilinmiyorsa değer olarak "0" yazınız.
CourseEnvironmentDers Ortamı (Plan365 ders için)Ders Ortamı yalnızca aşağıdakilerden biri olabilir.
1
2
3
(1: Yüz Yüze, 2: Uzaktan Eğitim, 3: Hibrit) Bilinmiyorsa değer olarak "0" yazınız.
CourseLanguageDers DiliAyarlarda kayıtlı dersin dili yazılır.
Varsayılan değerler;
Türkçe,
İngilizce
ClassroomTypeDerslik TipiAyarlarda kayıtlı derslik tipi yazılır.
Varsayılan değerler;
Laboratuvar,
Derslik
DescriptionAçıklama

Ders veya sınavın açıklaması

CourseOpenedIdDers Açılan IDMevcutsa Öğrenci Bilgi Sistemindeki Ders ID’si yazılır.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.