Skip to main content
Skip table of contents

2.2. Bina


Kampüse ait binaların döndüğü api ucudur. Url yapısı aşağıdaki gibidir.

Tablo 3. Bina (Build) Url Yapısı

Url

Method

/api/v1/building

Post

Parametre olarak Kampüs kodlarından oluşan bir dizi alır ve bu dizideki Kampüslerin binaları geri döndürülür.

Tablo 4. Bina (Build) Parametreleri

Parametre ismi

Parametre Tipi

Açıklama

campusCodes

string array

Kampüs Kodu. Eğer liste boş gönderilirse tüm veriler listelenmeli

Cevap olarak istenen veriler.

Tablo 5. Bina (Build) Veri Tipi Alanları

Veri Etiketi

İsmi

Açıklama

BuildCode *

Bina Kodu

Benzersiz değer olmalı

BuildName *

Bina ismi


CampusCode*

Kampüs Kodu


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.