Skip to main content
Skip table of contents

2.6. Öğretim Üyeleri


Eğitmenler Plan365 ders ve Plan365 sınav olarak farklılık gösterebilir. Alanların hangi modül için istendiği bilgisi tabloda yer verilmiştir.

Tablo 14. Eğitmen (Instructors) Url Yapısı

Url

Method

/api/v1/instructor

Post

Tablo 15. Eğitmen (Instructors) Parametreleri

Parametre ismi

Parametre Tipi

Açıklama

year

int

Verilen yıla ait öğretim elemanı bilgileri gönderilmelidir.

term

int

Verilen döneme ait öğretim elemanı bilgileri gönderilmelidir.
Güz ise  1
Bahar ise 2
Yaz ise 3

Cevap olarak her ders için birden fazla eğitmene ait veri gelebilir (bir dersi birden fazla eğitmen veriyor olabilir.).

Tablo 16. Eğitmen (Instructors) Veri Tipi Alanları

Veri Etiketi

İsmi

Açıklama

InstructorCode *

Eğitmen kodu

Öğrenci Bilgi Sisteminizde yer alan eğitmen kodu benzersiz değer olmalı

ActiveStatus *

Aktiflik

“True” ya da “False” değerlerini alır.

UserName *

Kullanıcı adı

Öğretim elemanı eşsiz öğretim elemanı kodu ya da e-mail bilgisi gelebilir.

EMail*

string

E-Posta bilgisi

PhoneNo

string

Telefon numarası bilgisi örneğin: 5554443322

Title*

Unvan

Bu Sütuna Aşağıdakilerden biri gelir.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
Öğr. Gör. Dr.
Öğr. Gör.
Araş. Gör. Dr.
Araş. Gör.
Okutman
Tez Danışmanı
Proje Danışmanı
Personel

FullName*

Ad Soyad


WorkType*

Çalışma şekli

Bu Sütuna Aşağıdakilerden biri gelir.
TZ: Tam Zamanlı
YZ: Yarı Zamanlı

TaskFacultyCode*

Görev yeri Fakülte kodu (Plan365 sınav için)

Bu sütuna Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü kodları gelir. (;) kullanılarak birden fazla kod yazılabilir.

TaskDepartmentCode*

Görev yeri Program / Bölüm Adı


Bu sütuna görev yaptığı bölüm veya program adı yazılır.

TaskLevel*

Gözetmenlik derecesi
(Plan365 sınav için)

Bu sütuna aşağıdakilerden biri gelir.
Yapmaz
Çok Az
Az
Orta
Fazla
Çok Fazla

InvigilationCampusCode*

Gözetmenlik Kampüsü

(Plan365 sınav için)

Bu sütuna gözetmenlik yapacağı kampüs kodu yazılmalıdır. Zorunlu alandır boş bırakılamaz.

InvigilationFacultyCode*

Gözetmenlik Fakültesi

(Plan365 sınav için)

Bu sütuna Fakülte, Yüksek okul veya Enstitü kodları gelir. (;) kullanılarak birden fazla kod yazılabilir.  Zorunlu alandır boş bırakılamaz.

InvigilationProgramCode*

Gözetmenlik Programı
(Plan365 sınav için)

Bu sütuna ilgili Program veya Bölüm Kodları gelir (;) kullanılarak birden fazla kod yazılabilir.  Zorunlu alandır boş bırakılamaz. Bilinmiyorsa Görev Yeri Program Kodunu Yazabilirsiniz.

DailyMaxClass

Günlük Maksimum Ders
(Plan365 sınav için)

Bu sütuna Öğretim Üyesinin bir günde Normal Öğretim ve İkinci Öğretimde vermek istediği toplam ders saati yazılır. Boş bırakılamaz. Varsayılan olarak "8" yazabilirsiniz.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.