Skip to main content
Skip table of contents

2.3. Derslik


Plan365 tarafına dersliklerin bilglerinin aktarılmasını bu api ucu ile sağlanacaktır. 

Tablo 6. Derslik (Classroom) Url Yapısı

Url

Method

/api/v1/classroom

Post

Tablo 7.  Derslik (Classroom) Parametreleri

Parametre ismi

Parametre Tipi

Açıklama

buildingCodes

string array

Bina kodları parametre olarak alınır. Eğer parametre boş gönderilirse tüm veriler listelenmeli

Cevap olarak birden fazla ana derse ait veri gelebilir. 

Tablo 8. Ana Ders (MasterCourse) Veri Tipi Alanları

Veri Etiketi

İsmi

Açıklama

ClassroomCode  *

Derslik kodu

Benzersiz değer olmalı

ClassroomName *

Derslik ismi


ActiveStatus*

Aktiflik

“True” ya da “False” değerlerini alır.

CampusCode*

Kampüs kodu


BuildingCode*

Bina kodu


CourseCapacity *

Ders kapasitesi

Plan365 ders modülü için gerekli olan alandır.

ExamCapacity *

Sınav kapasitesi

Plan365 sınav modülü için gerekli olan alandır.

Floor *

Kat/Bölüm

Dersliğin Binadaki Katı Yazılır. Zemin için 0, Zemin altı için -1 yazılabilir.

Corridor *

Koridor Sıra No

Derslik Koridor Ardışık Sıra No yazılır. Derslik Adı 105, 106, 107 şeklinde ise Derslik Koridor Ardışık Sıra No da 1, 2, 3 şeklinde olmalıdır.

Type*

Tipi

Derslik tipi yazılır. Derslik tipi örneğin;
Laboratuvar
Derslik
Mutfak

Preference

Özellikler

Derslik Özellikleri Aşağıdaki gibidir:
Proj, "Projektör"
AT, "Akıllı Tahta"
DVD, "DVD"
SesSist, "Ses Sistemi"
Bil, "Bilgisayar"
Int, "İnternet Erisimi"
SbtPer, "Sabit Perde"
Vid, "Video"
Klima, "Klima"

Birden Fazla Özellik için: Proj;AT;Bil
şeklinde arasına ";" koyarak yazabilirsiniz.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.