Skip to main content
Skip table of contents

11. Oturumlar Sayfası (Web) (Eğitmen)

Ürün: Perculus (Web)
Eğitim: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Eğitmen Kılavuz: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Eğitmen Panel Kılavuzu:
Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Panel).pdf
Eğitmen Oturum Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum).pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Oturumlar sayfasında yeni oturum oluşturabilir, oturum silebilir, oturuma katılabilir ve paketlenen oturumların tekrarlarını izleyebilirsiniz. Sadece yetkilisi veya katılımcısı olduğunuz oturumları görüntülersiniz.
 1. Pencerenin solunda üstten ikinci sırada yer alan oturumlar düğmesine tıklayın.

Sanal Sınıf Oturumuna Hızlı Başlama

 1. Kurumunuzun Perculus paneline giriş yapın.
 2. Herhangi bir sayfanın sağ üstünde yer alan oturuma başla düğmesine tıklayın.
 3. Hızlıca oturum oluşturuldu ve sanal sınıf oturumuna geçiş yaptınız.
 4. Oturuma giriş yaptığınızda sayfanın ortasında oturum davet bağlantısı belirir.
 5. Davet bağlantısına (link - url) veya kopyalama düğmesine tıklayın.
 6. Davet bağlantısını oturuma katılmasını istediğiniz kişilere gönderin.
 7. Oturuma katılmak isteyen kişiler ad ve soyadları ile kayıt olup katılım isteği gönderebilir.

Yeni Oturum Ekleme (Planlama)

 1. Sayfanın üstünde oturum listesi yazısının sağında yer alan oturum ekle düğmesine tıklayın.
 2. Açılan pencerenin üstünde birinci satırda yer alan oturum adı metin kutusuna oturum adı girin.
 3. Pencerenin üstünde üçüncü satır birinci sırada yer alan oturum başlama tarih ve saat metin kutusuna tıklayın.
 4. Açılan takvim penceresinden oturumun başlamasını istediğiniz tarih ve saati belirleyin.
 5. Pencerenin üstünde üçüncü satır ikinci sırada yer alan süre metin kutusuna oturumun toplam süresini dakika olarak yazın.
 6. Pencerenin sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 7. Yeni oturum (planlandı) oluşturuldu. Oturum başladığında katılabilirsiniz.

Toplu Olarak Yeni Oturum Ekleme (Planlama)

 1. Sayfanın üstünde oturum listesi yazısının sağında üçüncü sırada yer alan excel işlemleri düğmesine tıklayın.
 2. Açılan pencerenin üstünde yer alan “buraya (xlsx uzantılı - MS Excel 2003 sonrası)” bağlantısına tıklayın.
 3. Tarayıcının sol altında indirilen dosyaya veya bilgisayarınızın indirilenler klasöründe dosyanın adına tıklayın.
 4. Excel dosyasında yer alan “name (ad)” sütununun satırlarına oturum adlarını yazın.
 5. Excel dosyasında yer alan “description (açıklama)” sütununun satırlarına oturum açıklamalarını yazın.
 6. Excel dosyasında yer alan “tags (etiketler)” sütununun satırlarına oturum etiketlerini yazın. (Birden fazla etiket için hücre içerisinde iken alt+enter düğmesine tıklayın.)
 7. Excel dosyasında yer alan “instructors (eğitmenler)” sütununun satırlarına eğitmen kullanıcı adlarını yazın. (Oturuma eğitmen eklemek için eğitmenin kullanıcı adını yazmalısınız. Eğitmen alanına yazdığınız kullanıcının tipi öğrenci bile olsa eğitmen olarak atanır. Birden fazla eğitmen için hücre içerisinde iken alt+enter düğmesine tıklayın.)
 8. Excel dosyasında yer alan “startdate (başlangıç tarihi)” sütununun satırlarına oturum başlangıç tarih ve saatini yazın. (Oturum başlangıç tarihi (dd.MM.yyyy HH:mm, yyyy-MM-dd HH:mm - 01.02.2021 09:00, 2021-02-01 09:00) gibi yazılmalıdır.)
 9. Excel dosyasında yer alan “duration (süre)” sütununun satırlarına oturum süresini (dakika) yazın.
 10. Excel dosyasında yer alan “preparationtime (hazırlık süresi)” sütununun satırlarına oturum hazırlık süresini (dakika) yazın.
 11. Excel dosyasında yer alan “lang (dil)” sütununun satırlarına oturum dilini yazın. (Oturum dili için dil kodu seçeneği kullanılabilir. (Türkçe: 'tr-TR', İngilizce: 'en-US' yazmanız yeterlidir.))
 12. Excel dosyasında yer alan “groups (gruplar)” sütununun satırlarına grup adlarını yazın. (Birden fazla grup için hücre içerisinde iken alt+enter düğmesine tıklayın.)
 13. Planlamak istediğini tüm oturumların detaylarını girdikten sonra excel dosyasını kaydedin.
 14. Tarayıcınızda Perculus excel işlemleri penceresinin sağ altında yer alan excel yükle düğmesine tıklayın.
 15. Açılan dosya seçici penceresinde bilgisayarınızda dosyanızın bulunduğu konuma gidin.
 16. Yüklemek istediğiniz dosyayı seçin.
 17. Pencerenin sağ altında yer alan düğmesine tıklayın.
 18. Toplu oturum oluşturma sonucunun raporunu indirmek için pencerenin sağ altında yer alan sonucu excel olarak indir düğmesine tıklayın.
 19. Tarayıcının sol altında indirilen dosyaya veya bilgisayarınızın indirilenler klasöründe dosyanın adına tıklayın.
 20. Sonuç Excelinde oturum bilgileri ve eklenme sonuçlarını görüntülersiniz.
 21. Toplu olarak oturumlar (planlandı) oluşturuldu. Oturumlar başladığında katılabilirsiniz.

Oturumları Durumlarına Göre Filtreleme

 1. Sayfanın üstünde oturum listesi yazısının sağında ikinci sırada yer alan filtrele düğmesine tıklayın.
 2. Tüm oturumları görüntüleme için tümü düğmesine tıklayın.
 3. Süren oturumları filtrelemek için süren oturumlar düğmesine tıklayın.
 4. Gelecek oturumları filtrelemek için gelecek oturumlar düğmesine tıklayın.
 5. İzlenebilir oturumları filtrelemek için izlenebilir oturumlar düğmesine tıklayın.
 6. Geçmiş oturumları filtrelemek için geçmiş oturumlar düğmesine tıklayın.
 7. Videoya çevrilmiş oturumları filtrelemek için videoya çevrilmiş düğmesine tıklayın.
 8. Durum filtrenize göre tümü, süren, gelecek, izlenebilir, geçmiş ve videoya çevrilmiş oturum listelerini görüntülüyorsunuz.

Oturumları Farklı Bilgilere Göre Sıralama

 1. Sayfanın üstünde oturum listesi yazısının altında oturumlar satırlar halinde listelenir.
 2. Oturum satırlarında; oturum adı (katıl veya tekrar izle düğmeleri), başlangıç tarihi, süre, katılımcı sayısı, durum bilgisi ve seçenekler sütunları yer alır.
 3. Oturum adı metnine veya sıralama işaretine tıklayın.
 4. Oturumlar a’dan z’ye veya z’den a’ya şeklinde sıralandı.
 5. Başlangıç tarihi metnine veya sıralama işaretine tıklayın.
 6. Oturumlar eskiden yeniye veya yeniden eski başlangıç tarihine şeklinde sıralandı.
 7. Süre metnine veya sıralama işaretine tıklayın.
 8. Oturumlar uzunda kısaya veya kısadan uzun süreye şeklinde sıralandı.

Oturumlar Arasında Arama Yapma

 1. Sayfanın üstünde oturum listesi yazısının sağında dördüncü sırada yer alan ara düğmesine tıklayın.
 2. Oturum listesinde oturum araması yaparken bir filtre ekleyebileceğiniz gibi birden fazla filtre de ekleyebilirsiniz.
 3. Oturum listesinin altında açılan arama bölümünde birinci satır ve birinci sırada yer alan metin kutusuna oturum adı yazın.
 4. Oturum listesinin altında açılan arama bölümünde birinci satır ve ikinci sırada yer alan metin kutusuna dış katılımcı adı veya e-posta adresi yazın.
 5. Oturum listesinin altında açılan arama bölümünde birinci satır ve üçüncü sırada yer alan başlangıç tarihi metin kutusuna tıklayın.
 6. Takvimden bir tarih seçin.
 7. Oturum listesinin altında açılan arama bölümünde birinci satır ve dördüncü sırada yer alan bitiş tarihi metin kutusuna tıklayın.
 8. Takvimden bir tarih seçin.
 9. Oturum listesinin altında açılan arama bölümünde ikinci satır ve birinci sırada yer alan kişi seçin açılır listesine tıklayın.
 10. Her harf tuşlamanızda otomatik arama gerçekleşecektir.
 11. Listelenen kişiler arasından kişi seçimi yapın.
 12. Oturum listesinin altında açılan arama bölümünde ikinci satır ve ikinci sırada yer alan bağlı gruplar açılır listesine tıklayın.
 13. Her harf tuşlamanızda otomatik arama gerçekleşecektir.
 14. Listelenen gruplar arasından grup seçimi yapın.
 15. Oturum listesinin altında açılan arama bölümünde ikinci satır ve üçüncü sırada yer alan durum açılır listesine tıklayın.
 16. Durum açılır listesinde tümü, süren, gelecek, izlenebilir, geçmiş ve izlenebilir oturumlar seçimlerinden birine tıklayın.
 17. Oturum listesinin altında açılan arama bölümünde üçüncü satır ve birinci sırada yer alan etiket metin kutusuna etiket veya her etiketten sonra enter düğmesine tıklayarak etiketler yazın.
 18. Ara düğmesine tıklayın.
 19. Girmiş olduğunuz değerlere göre oturum listesinde oturumlar listelenecektir.

Oturum Listeleri Arasında Geçiş

 1. Sayfanın üstünde oturum listesi yazısının altında oturumlar satırlar halinde listelenir.
 2. Oturum listesinin en altında sayfa geçiş düğmeleri ve görüntülenen oturum sayıları yer alır.
 3. Oturumlar sayfası sayfa geçiş düğmelerinde birinci sırada yer alan ilk sayfa (<<) düğmesine tıklayın.
 4. Oturum listesinde birinci sayfaya geçiş yaptınız.
 5. Oturumlar sayfası sayfa geçiş düğmelerinde ikinci sırada yer alan önceki sayfa (<) düğmesine tıklayın.
 6. Oturum listesinde bulunduğunuz sayfadan bir önceki sayfaya geçiş yaptınız.
 7. Oturumlar sayfası sayfa geçiş düğmelerinde üçüncü sırada gösterilen (1-10/X) ve toplam akış (X-X/145) sayılarını görüntülüyorsunuz.
 8. Oturumlar sayfası sayfa geçiş düğmelerinde dördüncü sırada yer alan sonraki sayfa (>) düğmesine tıklayın.
 9. Oturum listesinde bulunduğunuz sayfadan bir sonraki sayfaya geçiş yaptınız.
 10. Oturumlar sayfası sayfa geçiş düğmelerinde beşinci sırada yer alan son sayfa (>>) düğmesine tıklayın.
 11. Oturum listesinde son sayfaya geçiş yaptınız.

Alt Başlıklar

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.