Skip to main content
Skip table of contents

11.1. Oturumlar Sayfasında Yeni Oturum Ekleme (Planlama) Detayları (Web) (Eğitmen)

Ürün: Perculus (Web)
Eğitim: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Eğitmen Kılavuz: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Eğitmen Panel Kılavuzu:
Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Panel).pdf
Eğitmen Oturum Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum).pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Yeni oturum eklerken veya planlarken hiçbir ayara dokunmadan oturumu oluşturabileceğiniz gibi bir oturumu oluştururken birden fazla ayarlama da yapabilirsiniz. Bir oturum oluştururken oturum bilgilerinde, arayüz ayarlarında ve katılım seçeneklerinde birçok özelliği düzenleyebilirsiniz.
 1. Pencerenin solunda üstten ikinci sırada yer alan oturumlar düğmesine tıklayın.

Oturum Eklerken Tüm Oturum Bilgilerini Düzenleme

 1. Sayfanın üstünde oturum listesi yazısının sağında yer alan oturum ekle düğmesine tıklayın.
 2. Açılan pencerenin sol üstünde yer alan oturum bilgileri sekme adına tıklayın.
 3. Pencerenin üstünden birinci satırda yer alan oturum adı metin kutusuna oturum adı girin.
 4. Pencerenin üstünden ikinci satırda yer alan açıklama metin kutusuna oturum açıklaması girin.
 5. Pencerenin üstünden üçüncü satır birinci sırada yer alan oturum başlama tarih ve saat metin kutusuna tıklayın.
 6. Açılan takvim penceresinden oturumun başlamasını istediğiniz tarih ve saati belirleyin.
 7. Pencerenin üstünden üçüncü satır ikinci sırada yer alan süre metin kutusuna oturumun toplam süresini dakika olarak yazın.
 8. Pencerenin üstünden dördüncü satır birinci sırada yer alan ülke saat dilimi (gmt) açılır listesine tıklayın.
 9. Her harf tuşlamanızda otomatik arama gerçekleşecektir.
 10. Listelenen ülke saat dilimleri (gmt) arasından saat dilim (gmt) seçimi yapın.
 11. Pencerenin üstünden dördüncü satır ikinci sırada yer alan hazırlık süresi metin kutusuna oturumun toplam hazırlık süresini dakika olarak yazın.
 12. Pencerenin üstünden beşinci satırda yer alan oturum dili açılır listesine tıklayın.
 13. Açılan listede oturum dilini Türkçe veya English olarak seçin.
 14. Pencerenin üstünden altıncı satırda yer alan eğitmen seçiniz açılır listesine tıklayın.
 15. Her harf tuşlamanızda otomatik arama gerçekleşecektir.
 16. Listelenen eğitmenler arasından eğitmen veya eğitmenler seçimi yapın.
 17. Pencerenin üstünden yedinci satırda yer alan etiket metin kutusuna etiketlerinizi yazın. (Birden fazla etiket için her etiket sonrasında enter düğmesine tıklayın.)
 18. Pencerenin üstünden sekizinci satırda yer alan grup seçiniz açılır listesine tıklayın.
 19. Her harf tuşlamanızda otomatik arama gerçekleşecektir.
 20. Listelenen katılımcı grupları arasından grup veya grupların seçimini yapın.
 21. Pencerenin üstünden dokuzuncu satırda yer alan akış seçiniz açılır listesine tıklayın.
 22. Her harf tuşlamanızda otomatik arama gerçekleşecektir.
 23. Listelenen akışlar arasından akış seçimi yapın.
 24. Pencerenin üstünden onuncu satırda yer alan oturumu kaydet metninin sağındaki seçim düğmesine tıklayarak aktif yapın.
 25. Oturumu kaydet özelliği aktif ise oturum kaydedilecektir. Oturumu kaydet özelliği pasif ise oturum kaydedilmeyecektir.
 26. Pencerenin üstünden on birinci satırda yer alan tekrar izlemeyi erişimi engelle metninin sağındaki seçim düğmesine tıklayarak aktif yapın.
 27. Tekrar izlemeye erişimi engelle özelliği aktif ise oturum kaydedilecek ancak tekrar izlemesi görüntülenemeyecektir. Tekrar izlemeye erişimi engelle özelliği pasif ise tekrar izleme oturum katılımcıları tarafından izlenebilir.
 28. Pencerenin üstünden on ikinci satırda yer alan oturumu tekrarla metninin sağındaki seçim düğmesine tıklayarak aktif yapın.
 29. Tekrarlama ayarları açıldı.
 30. Pencerenin üstünden on üçüncü satırda yer alan tekrar günleri seçiniz açılır listesine tıklayın.
 31. Her harf tuşlamanızda otomatik arama gerçekleşecektir.
 32. Listelenen günler arasından gün veya günlerin seçimini yapın.
 33. Pencerenin üstünden on dördüncü satırda ve birinci sırada yer alan tekrar kriteri seçiniz açılır listesine tıklayın.
 34. Açılan listede bitiş tarihine kadar tekrar et özelliği seçin.
 35. Pencerenin üstünden on dördüncü satırda ve ikinci sırada yer alan bitiş tarihi metin kutusuna tıklayın.
 36. Açılan takvim penceresinden gelecek bir tarih seçin.
 37. Belirlediğiniz günlerde belirlediğiniz tarihe kadar oturum oluşturulacaktır.
 38. Pencerenin üstünden on dördüncü satırda ve birinci sırada yer alan tekrar kriteri seçiniz açılır listesine tıklayın.
 39. Açılan listede oturum sayısı kadar tekrar et özelliği seçin.
 40. Pencerenin üstünden on dördüncü satırda ve ikinci sırada yer alan oturum sayısı metin kutusuna oturum tekrar sayısı yazın.
 41. Belirlediğiniz günlerde belirlediğiniz sayı kadar oturum oluşturulacaktır.
 42. Pencerenin sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 43. Yeni oturum veya oturumlar belediğiniz oturum bilgileri kriterlerine göre (planlandı) oluşturuldu. Oturum başladığında katılabilirsiniz.

Oturum Eklerken Tüm Arayüz Ayarlarını Düzenleme

 1. Sayfanın üstünde oturum listesi yazısının sağında yer alan oturum ekle düğmesine tıklayın.
 2. Açılan pencerenin sol üstünde yer alan oturum bilgileri sekme adına tıklayın.
 3. Pencerenin üstünden birinci satırda yer alan oturum adı metin kutusuna oturum adı girin.
 4. Pencerenin üstünden üçüncü satır birinci sırada yer alan oturum başlama tarih ve saat metin kutusuna tıklayın.
 5. Açılan takvim penceresinden oturumun başlamasını istediğiniz tarih ve saati belirleyin.
 6. Pencerenin üstünde üçüncü satır ikinci sırada yer alan süre metin kutusuna oturumun toplam süresini dakika olarak yazın.
 7. Pencerenin orta üstünde yer alan arayüz ayarları sekme adına tıklayın.
 8. Pencerenin üstünden birinci satırda yer alan oturum bittiğinde değerlendirilebilir metninin sağındaki seçim düğmesine tıklayarak aktif yapın.
 9. Oturum bittiğinde değerlendirilebilir özelliği aktif ise oturum bittiğinde oturum Perculus değerlendirme penceresi açılır.
 10. Pencerenin üstünden birinci satırda yer alan tüm mesaj trafiği engellensin metninin sağındaki seçim düğmesine tıklayarak aktif yapın.
 11. Tüm mesaj trafiği engellensin özelliği aktif ise oturum içerisinde tüm mesaj trafiği engellenir.
 12. Pencerenin üstünden birinci satırda yer alan genel mesajlaşmayı engelle metninin sağındaki seçim düğmesine tıklayarak aktif yapın.
 13. Genel mesajlaşmayı engelle özelliği aktif ise oturum içerisinde genel mesaj trafiği engellenir.
 14. Pencerenin üstünden birinci satırda yer alan sadece yetkililer katılımcıların mesajlarını görebilsin metninin sağındaki seçim düğmesine tıklayarak aktif yapın.
 15. Sadece yetkililer katılımcıların mesajlarını görebilsin özelliği aktif ise oturum içerisinde katılımcıların mesajlarını sadece yetkililer görüntüleyebilir.
 16. Pencerenin üstünden birinci satırda yer alan özel mesajlaşmayı engelle metninin sağındaki seçim düğmesine tıklayarak aktif yapın.
 17. Özel mesajlaşmayı engelle özelliği aktif ise oturum içerisinde özel mesajlaşma engellenir.
 18. Pencerenin üstünden birinci satırda yer alan yetkililere özel mesaj gönderimini engelle metninin sağındaki seçim düğmesine tıklayarak aktif yapın.
 19. Yetkililere özel mesaj gönderimini engelle özelliği aktif ise oturum içerisinde yetkililere özel mesaj gönderimi engellenir.
 20. Pencerenin üstünden birinci satırda yer alan kullanıcılara özel mesaj gönderimini engelle metninin sağındaki seçim düğmesine tıklayarak aktif yapın.
 21. Kullanıcılara özel mesaj gönderimini engelle özelliği aktif ise oturum içerisinde katılımcılara özel mesaj gönderimi engellenir.
 22. Pencerenin üstünden birinci satırda yer alan yeni mesaj sesini kapat metninin sağındaki seçim düğmesine tıklayarak aktif yapın.
 23. Yeni mesaj sesini kapat özelliği aktif ise oturum içerisinde yeni mesaj sesi kapatılır.
 24. Pencerenin üstünden birinci satırda yer alan her yeni mesaj için sesi çal metninin sağındaki seçim düğmesine tıklayarak aktif yapın.
 25. Her yeni mesaj için sesi çal özelliği aktif ise oturum içerisinde her yeni mesaj için sesi çalınır.
 26. Pencerenin üstünden birinci satırda yer alan her yeni mesaj için tarayıcı bildirimi göster metninin sağındaki seçim düğmesine tıklayarak aktif yapın.
 27. Her yeni mesaj için tarayıcı bildirimi göster özelliği aktif ise oturum içerisinde her yeni mesaj için bildirim gösterilir.
 28. Pencerenin üstünden birinci satırda yer alan tüm katılımcılar kamera ve mikrofon açıp kapatabilsin metninin sağındaki seçim düğmesine tıklayarak aktif yapın.
 29. Tüm katılımcılar kamera ve mikrofon açıp kapatabilsin özelliği aktif ise oturum içerisinde özgürce kamera ve mikrofonlarını açıp kapatabilir.
 30. Pencerenin üstünden birinci satırda yer alan puan bazlı yoklamayı etkinleştir metninin sağındaki seçim düğmesine tıklayarak aktif yapın.
 31. Puan bazlı yoklamayı etkinleştir özelliği aktif ise oturum içerisinde katılımcılara rastgele zamanlarda buradayım düğmesi gösterilir. En hızlı düğmeye tıklayan en yüksek puanı alır. Oturum istatistiklerinde puanları görüntüleyebilirsiniz.
 32. Pencerenin üstünden birinci satırda yer alan oturum bittiğinde mesajlaşma geçmişini temizle ve tüm mesaj içeriklerini sil. (tekrar izlemelerde mesajlar görünmeyecektir.) metninin sağındaki seçim düğmesine tıklayarak aktif yapın.
 33. Oturum bittiğinde mesajlaşma geçmişini temizle ve tüm mesaj içeriklerini sil. (tekrar izlemelerde mesajlar görünmeyecektir.) özelliği aktif ise oturum bittiğinde tüm mesajlaşmalar silinir ve tekrar izlemede mesajlaşmalar gözükmez.
 34. Pencerenin sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 35. Yeni oturum belediğiniz arayüz ayarlarına göre (planlandı) oluşturuldu. Oturum başladığında katılabilirsiniz. Oturum içerisinde yer alan ayarlar penceresinde arayüz ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Oturum Eklerken Tüm Katılım Seçeneklerini Düzenleme

 1. Sayfanın üstünde oturum listesi yazısının sağında yer alan oturum ekle düğmesine tıklayın.
 2. Açılan pencerenin sol üstünde yer alan oturum bilgileri sekme adına tıklayın.
 3. Pencerenin üstünden birinci satırda yer alan oturum adı metin kutusuna oturum adı girin.
 4. Pencerenin üstünden üçüncü satır birinci sırada yer alan oturum başlama tarih ve saat metin kutusuna tıklayın.
 5. Açılan takvim penceresinden oturumun başlamasını istediğiniz tarih ve saati belirleyin.
 6. Pencerenin üstünde üçüncü satır ikinci sırada yer alan süre metin kutusuna oturumun toplam süresini dakika olarak yazın.
 7. Pencerenin sağ üstünde yer alan katılım seçenekleri sekme adına tıklayın.
 8. Pencerenin üstünden birinci satırda yer alan form ile kayıt olmaya izin ver metninin sağındaki seçim düğmesine tıklayarak aktif yapın.
 9. Form ile kayıt özellikleri açıldı.
 10. Pencerenin üstünden ikinci satırda yer alan kayıt denetimi açılır listesine tıklayın.
 11. Listelenen kayıt denetimleri arasından ihtiyacınıza göre kontrol yok (davetiye gönderilir) veya kontrol yok (katılım bilgisi gösterilir) seçimini yapın.
 12. Pencerenin üstünden üçüncü satırda ve birinci sırada yer alan kapasite metin kutusuna kaç kişinin kayıt olabileceğini sayı olarak yazın.
 13. Pencerenin üstünden üçüncü satırda ve ikinci sırada yer alan form kapanma zamanı metin kutusuna tıklayın.
 14. Açılan takvim içerisinde tarih ve saat seçin.
 15. Form alanlarında ad, soyad, ve e-posta standart alanlar olarak gelir ve bu alanlar silinemez.
 16. Pencerenin üstünden dördüncü satırda yer alan form alanlarındaki ad, soyad veya e-posta alan adına tıklayın.
 17. Açıklama metin kutusuna açıklama yazın.
 18. Sıra metin kutusunda oklara tıklayarak alanın sırasını değiştirin.
 19. Pencerenin üstünden dördüncü satırda form alanları kutusunun en altında yer alan yeni form alanı yazın metin kutusuna yeni alan adı yazın.
 20. Alanın oluşturulması için klavyenizden enter düğmesine tıklayın.
 21. Yeni form alanında birinci satırda yer alan alan adı metin kutusuna alan adını girin.
 22. Yeni form alanında ikinci satırda yer alan açıklama metin kutusuna açıklama girin.
 23. Yeni form alanında üçüncü satırda yer alan zorunlu alan seçim kutusuna tıklayarak işaretleyin.
 24. Yeni form alanında dördüncü satırda yer alan sıra metin kutusunda oklara tıklayarak alanın sırasını değiştirin.
 25. Yeni form alanında beşinci satırda yer alan alan tipi açılır listesine tıklayın.
 26. Her harf tuşlamanızda otomatik arama gerçekleşecektir.
 27. Listelenen alan tipleri arasından alan tipi seçimi yapın. (Alan tipleri: yazı kutusu, seçim kutusu, yazı alanı, kullanım şartları, telefon)
 28. Yeni form alanında sağ üstte yer alan çarpı düğmesine tıklayın. (Zorunlu alan işaretliyse çarpı görünmez.)
 29. Yeni form alanı silindi.
 30. Pencerenin sağ altında yer alan oluştur düğmesine tıklayın.
 31. Pencerenin üstünden beşinci satırda yer alan form erişim linkini (url-bağlantı) kopyalayın.
 32. Oturuma katılmasını istediğiniz kişilere kullandığınız iletişim kanallarından form bağlantı linkini gönderin.
 33. Katılımcılar belirlediğiniz ayarlara göre oturuma kayıt olacaklardır.
 34. Yeni oturum belediğiniz katılım seçeneklerine göre (planlandı) oluşturuldu. Oturum başladığında katılabilirsiniz.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.