Skip to main content
Skip table of contents

11.2.4. Oturum Dosya Detayları (Görüntüleme, Ekleme, Silme) (Web) (Eğitmen)

Ürün: Perculus (Web)
Eğitim: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Eğitmen Kılavuz: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Eğitmen Panel Kılavuzu:
Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Panel).pdf
Eğitmen Oturum Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum).pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Sadece mevcut oturumda kullanılmak üzere oturum sırasında hiç vakit kaybetmeden dosyaları kullanmak için kullanılabilecek dosya ve klasörleri oturum öncesinde ekleyebilirsiniz.

Oturum Dosyalar Sekmesini Görüntüleme

 1. Pencerenin solunda üstten ikinci sırada yer alan oturumlar düğmesine tıklayın.
 2. Sayfanın üstünde oturum listesi yazısının altında oturumlar satırlar halinde listelenir.
 3. Oturum listesi satırlarında; oturum adı, başlangıç, süre, katılımcı, durum ve seçenekler sütunları yer alır.
 4. Dosyalarını görüntülemek istediğiniz oturum satırının en sağında yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
 5. Açılan pencerede üstten üçüncü sırada yer alan dosyalar düğmesine tıklayın.
 6. Oturum dosyalar listesi sekmesini görüntülüyorsunuz.

Oturuma Klasör Ekleme

 1. Oturum dosyalar sekmesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 2. Oturum dosyalar sekmesinde sol üstte birinci sırada yer alan klasör ekle düğmesine tıklayın.
 3. Açılan pencerenin üstünde yer alan klasör adı metin kutusuna klasör adı girin.
 4. Pencerenin sağ altında yer alan oluştur düğmesine tıklayın.
 5. Yeni klasör oluşturuldu ve dosyalar listesine eklendi.
 6. Dosyalar listesinde listelenen klasörün adına tıklayın.
 7. Klasörün içerisine geçiş yaptınız.
 8. Klasör içerisine yeni bir klasör ekleyebilir veya dosya yükleyebilirsiniz.

Oturuma Dosya Yükleme

 1. Oturum dosyalar sekmesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 2. Oturum dosyalar sekmesinde sol üstte ikinci sırada yer alan dosya yükle düğmesine tıklayın.
 3. Bilgisayarınızın dosya seçicisi açılacaktır.
 4. Bilgisayarınızda kullanmak istediğiniz dosyayı klasörlerde bulun. (pdf, png, jpg, jpeg, gif, mp4, mp3)
 5. Farenizin imleci ile yüklemek istediğiniz dosyanın üzerine geldikten sonra farenizin sol düğmesine tıklayarak dosyanızı seçin.
 6. Dosya seçicisinin sağ altında yer alan aç düğmesine tıklayın.
 7. Dosyanız mevcut oturumun dosyalar listesine yüklendi. Sadece mevcut oturumda kullanabilirsiniz.

Oturum Dosya veya Klasörlerini Arama

 1. Oturum dosyalar sekmesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 2. Oturum dosyalar sekmesinde sağ üstte yer alan ara düğmesine tıklayın.
 3. Oturum dosyalar sekmesinde klasör veya dosya araması yaparken bir filtre ekleyebileceğiniz gibi birden fazla filtre de ekleyebilirsiniz.
 4. Oturum dosyalar sekmesi listesinin altında açılan arama bölümünde dosya adı metin kutusuna dosya adını yazın.
 5. Oluşturulma tarihi - başlangıç metin kutusuna tıklayın.
 6. Takvimden bir tarih seçin.
 7. Oluşturulma tarihi - bitiş metin kutusuna tıklayın.
 8. Takvimden bir tarih seçin.
 9. Oluşturan kişi seçiniz açılır listesine tıklayın.
 10. Her harf tuşlamanızda otomatik arama gerçekleşecektir.
 11. Listelenen kişiler arasından kişi seçimi yapın.
 12. Dosya tipi seçiniz açılır listesine tıklayın.
 13. Listelenen dosya tipleri arasından dosya tipi seçimi yapın.
 14. Ara düğmesine tıklayın.
 15. Girmiş olduğunuz değerlere göre mevcut oturumun dosya listesinde klasörler ve dosyalar listelenecektir.

Oturum Dosya ve Klasörlerini Görüntüleme

 1. Oturum dosyalar sekmesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 2. Oturum dosyalar sekmesi yazısının altında klasörler ve dosyalar satırlar halinde listelenir.
 3. Dosyalar listesi satırlarında; dosya adı, oluşturan, oluşturma tarihi, tip, boyut ve seçenekler sütunları yer alır.
 4. (Yöntem-1) Klasör veya dosyaları görüntülemek için dosyalar listesi satırlarında altıncı sütunda yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
 5. Göster düğmesine tıklayın.
 6. Klasörü veya dosyayı görüntülüyorsunuz.
 7. (Yöntem-2) Klasör veya dosyaları görüntülemek için dosyalar listesi satırlarında birinci sütunda yer alan klasör veya dosya adlarına tıklayın.
 8. Klasörü veya dosyayı görüntülüyorsunuz.

Oturum Dosya veya Klasörlerini Silme

 1. Oturum dosyalar sekmesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 2. Oturum dosyalar sekmesi yazısının altında klasörler ve dosyalar satırlar halinde listelenir.
 3. Dosyalar listesi satırlarında; dosya adı, oluşturan, oluşturma tarihi, tip, boyut ve seçenekler sütunları yer alır.
 4. Klasör veya dosyaları silmek için dosyalar listesi satırlarında altıncı sütunda yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
 5. Açılan listede sil düğmesine tıklayın.
 6. Kendi oluşturduğunuz klasör veya dosyayı sildiniz.

Oturum Dosya veya Klasörlerini Toplu Silme

 1. Oturum dosyalar sekmesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 2. Oturum dosyalar sekmesi yazısının altında klasörler ve dosyalar satırlar halinde listelenir.
 3. Dosyalar listesi satırlarında; dosya adı, oluşturan, oluşturma tarihi, tip, boyut ve seçenekler sütunları yer alır.
 4. Dosyalar listesi satırlarında birinci sütunda yer alan dosya adı metninin solundaki kutucuğa tıklayarak ekrandaki tüm klasör ve dosyaları seçebilir veya satırlarda listelenen klasör ve dosya adlarının solundaki kutucuğa tıklayarak tek tek dosyaları seçin.
 5. Dosyaları seçtikten sonra sayfanın üstünde dosyalar sekmesinde sağ üstte beliren ve üçüncü sırada yer alan seçimi kaldır düğmesine tıklayın.
 6. Tüm klasör ve dosya seçimleriniz kaldırıldı.
 7. Dosyaları seçtikten sonra sayfanın üstünde dosyalar sekmesinde sağ üstte beliren ve dördüncü sırada yer alan uygula düğmesine tıklayın.
 8. Açılan listede sil düğmesine tıklayın.
 9. Seçtiğiniz klasörler ve dosyalar silindi.

Oturum Dosya Listeleri Arasında Geçiş

 1. Oturum dosyalar sekmesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 2. Oturum dosyalar sekmesi yazısının altında klasörler ve dosyalar satırlar halinde listelenir.
 3. Dosyalar sekmesinin en altında sayfa geçiş düğmeleri ve görüntülenen klasör ve dosya sayıları yer alır.
 4. Oturum dosyaları sekmesinde sayfa geçiş düğmelerinde birinci sırada yer alan ilk sayfa (<<) düğmesine tıklayın.
 5. Dosyalar listesinde birinci sayfaya geçiş yaptınız.
 6. Oturum dosyaları sekmesinde sayfa geçiş düğmelerinde ikinci sırada yer alan önceki sayfa (<) düğmesine tıklayın.
 7. Dosyalar listesinde bulunduğunuz sayfadan bir önceki sayfaya geçiş yaptınız.
 8. Oturum dosyaları sekmesinde sayfa geçiş düğmelerinde üçüncü sırada gösterilen (1-10/X) ve toplam akış (X-X/145) sayılarını görüntülüyorsunuz.
 9. Oturum dosyaları sekmesinde sayfa geçiş düğmelerinde dördüncü sırada yer alan sonraki sayfa (>) düğmesine tıklayın.
 10. Dosyalar listesinde bulunduğunuz sayfadan bir sonraki sayfaya geçiş yaptınız.
 11. Oturum dosyaları sekmesinde sayfa geçiş düğmelerinde beşinci sırada yer alan son sayfa (>>) düğmesine tıklayın.
 12. Dosyalar listesinde son sayfaya geçiş yaptınız.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.