Skip to main content
Skip table of contents

11.2. Oturumlar Sayfasında Oturum Seçenek ve Detayları (Web) (Eğitmen)

Ürün: Perculus (Web)
Eğitim: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Eğitmen Kılavuz: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Eğitmen Panel Kılavuzu:
Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Panel).pdf
Eğitmen Oturum Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum).pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Oturumlar sayfasında toplu olarak silme ve farklı raporlar alma işlemleri gerçekleştirilebildiği gibi oturum seçeneklerinde; oturum detayları, katılımcıları, dosyaları, raporları, düzenleme, katılma, tekrar izleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
  1. Pencerenin solunda üstten ikinci sırada yer alan oturumlar düğmesine tıklayın.

Alt Başlıklar


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.