Skip to main content
Skip table of contents

11.2.9. Oturumu Tekrar İzleme (Web) (Eğitmen)

Ürün: Perculus (Web)
Eğitim: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Eğitmen Kılavuz: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Eğitmen Panel Kılavuzu:
Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Panel).pdf
Eğitmen Oturum Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum).pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Gerçekleştirilen oturum bittiğinde oturum seçeneklerinde oturuma tekrar izle düğmesi belirir.
 1. Pencerenin solunda üstten ikinci sırada yer alan oturumlar düğmesine tıklayın.
 2. Sayfanın üstünde oturum listesi yazısının altında oturumlar satırlar halinde listelenir.
 3. Oturum listesi satırlarında; oturum adı, başlangıç, süre, katılımcı, durum ve seçenekler sütunları yer alır.
 4. (Yöntem-1) Oturum bittiğinde oturum adının sağında beliren tekrar izle düğmesine tıklayın.
 5. (Yöntem-2) Oturum bilgilerini düzenlemek istediğiniz oturum satırının en sağında yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
 6. Açılan pencerede üstten altıncı sırada yer alan tekrar izle düğmesine tıklayın.
 7. Oturum tekrar izlemesi açıldı.
 8. Otomatik oynatma izin penceresinde tamam düğmesine tıklayın.
 9. Pencerenin sağ altında yer alan katılımcılar düğmesine tıklayın.
 10. Tekrar izlemenin bulunduğunuz süresindeki katılımcıları görüntülüyorsunuz.
 11. Katılımcı penceresinin en üstünde yer alan katılımcı ara (büyüteç) düğmesine tıklayın.
 12. Açılan katılımcı ara metin kutusuna aramak istediğiniz katılımcı adını veya soyadını girin.
 13. Her harf tuşlamanızda otomatik arama gerçekleşecektir.
 14. Pencerenin sağ altında yer alan sohbet (sohbet balonu) düğmesine tıklayın.
 15. Tekrar izleme mesajlaşmaları silinmediyse sohbetteki bulunduğunuz süresindeki mesajlaşmaları görüntülersiniz.
 16. Tekrar izlemeyi başlatmak için pencerenin sol altından birinci sırada yer alan başlat düğmesine tıklayarak tekrar izlemeyi başlatın.
 17. Tekrar izlemeyi durdurmak için pencerenin sol altından birinci sırada yer alan durdur düğmesine tıklayarak tekrar izlemeyi durdurun.
 18. Tekrar izlemeyi ileri ve geri sarmak için pencerenin sol altından ikinci sırada yer alan Tekrar izleme oynatma çubuğunda videonun süresini gösteren ilerleme noktasına farenizin sol düğmesine basılı tutarak ileri ve geri ilerleterek veya tekrar izleme oynatma çubuğunda bir noktaya farenizin sol düğmesi ile tıklayarak tekrar izlemenin istediğiniz dakikasına gidin.
 19. Tekrar izlemeyi 30 saniye geri sarmak için pencerenin sol altından üçüncü sırada yer alan geri sar düğmesine tıklayarak videoyu 30 saniye geriye sarın.
 20. Tekrar izlemeyi 30 saniye ileri sarmak için Pencerenin sol altından dördüncü sırada yer alan ileri sar düğmesine tıklayarak videoyu 30 saniye ileriye sarın.
 21. Tekrar izlemeyi oynatma hızını arttırmak için pencerenin sol altından beşinci sırada yer alan oynatma hızı açılır listesine tıklayın.
 22. 1x, 25x, 1.50x,1.75x ve 2x hızlandırma seçeneklerinde istediğiniz hızlandırma seçimine tıklayın.
 23. Oturum oynatılma süresi hızlandırıldı.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.