Skip to main content
Skip table of contents

11.2.1. Toplu Oturum İşlemleri (Web) (Eğitmen)

Ürün: Perculus (Web)
Eğitim: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Eğitmen Kılavuz: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Eğitmen Panel Kılavuzu:
Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Panel).pdf
Eğitmen Oturum Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum).pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Oturumlar sayfasında toplu olarak silme ve katılım, katılmayan kullanıcılar dahil katılım, istatistiksel katılım, oturum istatistiği, oturum anket/soru ve tarih bazlı detaylı oturum raporlarını alma işlemleri gerçekleştirilebilirsiniz.
 1. Pencerenin solunda üstten ikinci sırada yer alan oturumlar düğmesine tıklayın.
 2. Sayfanın üstünde oturum listesi yazısının altında oturumlar satırlar halinde listelenir.
 3. Oturum listesi satırlarında; oturum adı, başlangıç, süre, katılımcı, durum ve seçenekler sütunları yer alır.
 4. Oturum listesi satırlarında birinci sütunda yer alan oturum adı metninin solundaki kutucuğa tıklayarak ekrandaki tüm oturumlar seçebilir veya satırlarda listelenen oturum adlarının solundaki kutucuğa tıklayarak tek tek oturumları seçin.
 5. Oturumları seçtikten sonra sayfanın üstünde oturum listesi yazısının sağında beliren ve ikinci sırada yer alan seçimi kaldır düğmesine tıklayın.
 6. Tüm oturum seçimleriniz kaldırıldı.
 7. Oturumları seçtikten sonra sayfanın üstünde oturum listesi yazısının sağında beliren ve üçüncü sırada yer alan işlemler düğmesine tıklayın.
 8. Açılan listede sil düğmesine tıklayarak oturumları silebilir veya katılım raporu, katılım raporu (katılmayan kullanıcılar dahil), istatistiksel katılım raporu, oturum istatistiği raporu, oturum anket ve soru raporu ve tarih bazlı detaylı oturum raporu düğmelerine tıklayarak oturumlar için farklı raporlar alabilirsiniz.
 9. Sayfanın sağ üstünde beliren indir (bulut simgesi) düğmesine tıklayın.
 10. Excel indir düğmesine tıklayın.
 11. Oturum katılım raporunu excel olarak indirdiniz.
 12. Tarayıcınızın sol altında indirilenler bölümünden tıklayarak veya indirilenler klasöründe dosyaya tıklayarak açabilirsiniz.
 13. Yazdır düğmesine tıklayın.
 14. Yazdır penceresinin sağ üstünde yer alan hedef düğmesine tıklayın.
 15. Mevcut raporu yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak
 16. Yazdırma hedef seçimini yapın.
 17. Yazdır penceresinin sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayarak bilgisayarınıza kaydedebilir veya yazdır düğmesine tıklayarak çıktı alabilirsiniz.

Toplu Olarak Seçilen Oturumları Silme

 1. Sayfa başında yer alan 1. maddeden 8. maddeye kadarki adımları takip edin.
 2. Açılan listede sil düğmesine tıklayın.
 3. Açılan silme onayı pencerede başlamamış oturumlar için uyarı e-postası göndermek için katılımcılara e-posta gönderilsin mi seçim kutucuğuna tıklayın.
 4. Seçtiğiniz oturumlar silindi ve katılımcılara iptal e-postası gönderildi.

Toplu Olarak Seçilen Oturumların Katılım Raporunu Alma

 1. Sayfa başında yer alan 1. maddeden 8. maddeye kadarki adımları takip edin.
 2. Açılan listede katılım raporu (katılmaya kullanıcılar dahil) düğmesine tıklayın.
 3. Açılan pencerede göster düğmesine tıklayın.
 4. Seçilen oturumların katılım raporunu (katılmaya kullanıcılar dahil) görüntülüyorsunuz.
 5. Sayfa başında yer alan 8. maddeden 17. maddeye kadarki adımları takip edin.

Toplu Olarak Seçilen Oturumların Katılım Raporunu (Katılmaya Kullanıcılar Dahil) Alma

 1. Sayfa başında yer alan 1. maddeden 8. maddeye kadarki adımları takip edin.
 2. Açılan listede katılım raporu düğmesine tıklayın.
 3. Açılan pencerede göster düğmesine tıklayın.
 4. Seçilen oturumların katılım raporunu görüntülüyorsunuz.
 5. Sayfa başında yer alan 8. maddeden 17. maddeye kadarki adımları takip edin.

Toplu Olarak Seçilen Oturumların İstatistiksel Katılım Raporunu Alma

 1. Sayfa başında yer alan 1. maddeden 8. maddeye kadarki adımları takip edin.
 2. Açılan listede istatistiksel katılım raporu düğmesine tıklayın.
 3. Açılan pencerede göster düğmesine tıklayın.
 4. Seçilen oturumların istatistiksel katılım raporunu görüntülüyorsunuz.
 5. Sayfa başında yer alan 8. maddeden 17. maddeye kadarki adımları takip edin.

Toplu Olarak Seçilen Oturumların Oturum İstatistiği Raporunu Alma

 1. Sayfa başında yer alan 1. maddeden 8. maddeye kadarki adımları takip edin.
 2. Açılan listede oturum istatistiği raporu düğmesine tıklayın.
 3. Açılan pencerede göster düğmesine tıklayın.
 4. Seçilen oturumların oturum istatistiği raporunu görüntülüyorsunuz.
 5. Sayfa başında yer alan 8. maddeden 17. maddeye kadarki adımları takip edin.

Toplu Olarak Seçilen Oturumların Oturum Anket ve Soru Raporunu Alma

 1. Sayfa başında yer alan 1. maddeden 8. maddeye kadarki adımları takip edin.
 2. Açılan listede oturum anket ve soru raporu düğmesine tıklayın.
 3. Açılan pencerede göster düğmesine tıklayın.
 4. Seçilen oturumların oturum anket ve soru raporunu görüntülüyorsunuz.
 5. Sayfa başında yer alan 8. maddeden 17. maddeye kadarki adımları takip edin.

Toplu Olarak Seçilen Oturumların Tarih Bazlı Detaylı Oturum Raporunu Alma

 1. Sayfa başında yer alan 1. maddeden 8. maddeye kadarki adımları takip edin.
 2. Açılan listede tarih bazlı detaylı oturum raporu düğmesine tıklayın.
 3. Açılan pencerede başlangıç tarihi metin kutusuna tıklayın.
 4. Takvimden başlangıç tarihini seçin.
 5. Pencerede bitiş tarihi metin kutusuna tıklayın.
 6. Takvimden bitiş tarihini seçin.
 7. Sayfanın sağ üstünde yer alan göster düğmesine tıklayın.
 8. Seçilen oturumların tarih bazlı detaylı oturum raporunu görüntülüyorsunuz.
 9. Sayfa başında yer alan 8. maddeden 17. maddeye kadarki adımları takip edin.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.