Skip to main content
Skip table of contents

11.2.5. Oturum Raporlarını Görüntüleme (Web) (Eğitmen)

Ürün: Perculus (Web)
Eğitim: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Eğitmen Kılavuz: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Eğitmen Panel Kılavuzu:
Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Panel).pdf
Eğitmen Oturum Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum).pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Oturum detaylarında; katılım, katılmayan kullanıcılar dahil katılım, istatistiksel katılım, oturum istatistiği, oturum anket/soru ve dış katılımcı formu oturum raporlarını alma işlemleri gerçekleştirilebilirsiniz.

Katılım Raporu Alma

Oturuma katılanlar ve bu katılımcıların geçirdikleri zamanlar listelenir.
 1. Pencerenin solunda üstten ikinci sırada yer alan oturumlar düğmesine tıklayın.
 2. Sayfanın üstünde oturum listesi yazısının altında oturumlar satırlar halinde listelenir.
 3. Oturum listesi satırlarında; oturum adı, başlangıç, süre, katılımcı, durum ve seçenekler sütunları yer alır.
 4. Dosyalarını görüntülemek istediğiniz oturum satırının en sağında yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
 5. Açılan pencerede üstten dördüncü sırada yer alan raporlar düğmesine tıklayın.
 6. Oturum raporlar listesi sekmesini görüntülüyorsunuz.
 7. Açılan raporlar sekmesinde katılım, katılmayan kullanıcılar dahil katılım, istatistiksel katılım, oturum istatistiği, oturum anket/soru ve dış katılımcı form raporları satırlarda listelenir.
 8. Raporlar sekmesinde üstten birinci satırda yer alan katılım raporu metninin en sağında yer alan raporla düğmesine tıklayın.
 9. Oturumun; katılım raporunu görüntülüyorsunuz.
 10. Sayfanın sağ üstünde beliren indir (bulut simgesi) düğmesine tıklayın.
 11. Excel indir düğmesine tıklayın.
 12. Oturum raporunu excel olarak indirdiniz.
 13. Tarayıcınızın sol altında indirilenler bölümünden tıklayarak veya indirilenler klasöründe dosyaya tıklayarak açabilirsiniz.
 14. Yazdır düğmesine tıklayın.
 15. Yazdır penceresinin sağ üstünde yer alan hedef düğmesine tıklayın.
 16. Mevcut raporu yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak kaydedebilirsiniz.
 17. Yazdırma hedef seçimini yapın.
 18. Yazdır penceresinin sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayarak bilgisayarınıza kaydedebilir veya yazdır düğmesine tıklayarak çıktı alabilirsiniz.

Katılım Raporu (Katılmayan Kullanıcılar Dahil) Alma

Oturuma katılan ve katılmayan kullanıcılar ve bu kullanıcıların geçirdikleri zamanlar listelenir.
 1. Pencerenin solunda üstten ikinci sırada yer alan oturumlar düğmesine tıklayın.
 2. Sayfanın üstünde oturum listesi yazısının altında oturumlar satırlar halinde listelenir.
 3. Oturum listesi satırlarında; oturum adı, başlangıç, süre, katılımcı, durum ve seçenekler sütunları yer alır.
 4. Dosyalarını görüntülemek istediğiniz oturum satırının en sağında yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
 5. Açılan pencerede üstten dördüncü sırada yer alan raporlar düğmesine tıklayın.
 6. Oturum raporlar listesi sekmesini görüntülüyorsunuz.
 7. Açılan raporlar sekmesinde katılım, katılmayan kullanıcılar dahil katılım, istatistiksel katılım, oturum istatistiği, oturum anket/soru ve dış katılımcı form raporları satırlarda listelenir.
 8. Raporlar sekmesinde üstten birinci satırda yer alan katılım raporu (kullanıcılar dahil katılım) metninin en sağında yer alan raporla düğmesine tıklayın.
 9. Oturumun; katılım raporunu (kullanıcılar dahil katılım) görüntülüyorsunuz.
 10. Sayfanın sağ üstünde beliren indir (bulut simgesi) düğmesine tıklayın.
 11. Excel indir düğmesine tıklayın.
 12. Oturum raporunu excel olarak indirdiniz.
 13. Tarayıcınızın sol altında indirilenler bölümünden tıklayarak veya indirilenler klasöründe dosyaya tıklayarak açabilirsiniz.
 14. Yazdır düğmesine tıklayın.
 15. Yazdır penceresinin sağ üstünde yer alan hedef düğmesine tıklayın.
 16. Mevcut raporu yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak kaydedebilirsiniz.
 17. Yazdırma hedef seçimini yapın.
 18. Yazdır penceresinin sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayarak bilgisayarınıza kaydedebilir veya yazdır düğmesine tıklayarak çıktı alabilirsiniz.

İstatistiksel Katılım Raporu Alma

Oturum katılımcılarına ait istatistiksel bilgiler listelenir.
 1. Pencerenin solunda üstten ikinci sırada yer alan oturumlar düğmesine tıklayın.
 2. Sayfanın üstünde oturum listesi yazısının altında oturumlar satırlar halinde listelenir.
 3. Oturum listesi satırlarında; oturum adı, başlangıç, süre, katılımcı, durum ve seçenekler sütunları yer alır.
 4. Dosyalarını görüntülemek istediğiniz oturum satırının en sağında yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
 5. Açılan pencerede üstten dördüncü sırada yer alan raporlar düğmesine tıklayın.
 6. Oturum raporlar listesi sekmesini görüntülüyorsunuz.
 7. Açılan raporlar sekmesinde katılım, katılmayan kullanıcılar dahil katılım, istatistiksel katılım, oturum istatistiği, oturum anket/soru ve dış katılımcı form raporları satırlarda listelenir.
 8. Raporlar sekmesinde üstten birinci satırda yer alan istatistiksel katılım raporu en sağında yer alan raporla düğmesine tıklayın.
 9. Oturumun; istatistiksel katılım raporunu görüntülüyorsunuz.
 10. Sayfanın sağ üstünde beliren indir (bulut simgesi) düğmesine tıklayın.
 11. Excel indir düğmesine tıklayın.
 12. Oturum raporunu excel olarak indirdiniz.
 13. Tarayıcınızın sol altında indirilenler bölümünden tıklayarak veya indirilenler klasöründe dosyaya tıklayarak açabilirsiniz.
 14. Yazdır düğmesine tıklayın.
 15. Yazdır penceresinin sağ üstünde yer alan hedef düğmesine tıklayın.
 16. Mevcut raporu yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak kaydedebilirsiniz.
 17. Yazdırma hedef seçimini yapın.
 18. Yazdır penceresinin sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayarak bilgisayarınıza kaydedebilir veya yazdır düğmesine tıklayarak çıktı alabilirsiniz.

Oturum İstatistiği Raporu Alma

Oturuma ait istatistiksel bilgiler listelenir.
 1. Pencerenin solunda üstten ikinci sırada yer alan oturumlar düğmesine tıklayın.
 2. Sayfanın üstünde oturum listesi yazısının altında oturumlar satırlar halinde listelenir.
 3. Oturum listesi satırlarında; oturum adı, başlangıç, süre, katılımcı, durum ve seçenekler sütunları yer alır.
 4. Dosyalarını görüntülemek istediğiniz oturum satırının en sağında yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
 5. Açılan pencerede üstten dördüncü sırada yer alan raporlar düğmesine tıklayın.
 6. Oturum raporlar listesi sekmesini görüntülüyorsunuz.
 7. Açılan raporlar sekmesinde katılım, katılmayan kullanıcılar dahil katılım, istatistiksel katılım, oturum istatistiği, oturum anket/soru ve dış katılımcı form raporları satırlarda listelenir.
 8. Raporlar sekmesinde üstten birinci satırda yer alan oturum istatistiği raporu en sağında yer alan raporla düğmesine tıklayın.
 9. Oturumun; oturum istatistiği raporunu görüntülüyorsunuz.
 10. Sayfanın sağ üstünde beliren indir (bulut simgesi) düğmesine tıklayın.
 11. Excel indir düğmesine tıklayın.
 12. Oturum raporunu excel olarak indirdiniz.
 13. Tarayıcınızın sol altında indirilenler bölümünden tıklayarak veya indirilenler klasöründe dosyaya tıklayarak açabilirsiniz.
 14. Yazdır düğmesine tıklayın.
 15. Yazdır penceresinin sağ üstünde yer alan hedef düğmesine tıklayın.
 16. Mevcut raporu yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak kaydedebilirsiniz.
 17. Yazdırma hedef seçimini yapın.
 18. Yazdır penceresinin sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayarak bilgisayarınıza kaydedebilir veya yazdır düğmesine tıklayarak çıktı alabilirsiniz.

Oturum Anket ve Soru Raporu Alma

Oturum süresince kullanılan soru ve katılımcıların yanıtları listelenir.
 1. Pencerenin solunda üstten ikinci sırada yer alan oturumlar düğmesine tıklayın.
 2. Sayfanın üstünde oturum listesi yazısının altında oturumlar satırlar halinde listelenir.
 3. Oturum listesi satırlarında; oturum adı, başlangıç, süre, katılımcı, durum ve seçenekler sütunları yer alır.
 4. Dosyalarını görüntülemek istediğiniz oturum satırının en sağında yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
 5. Açılan pencerede üstten dördüncü sırada yer alan raporlar düğmesine tıklayın.
 6. Oturum raporlar listesi sekmesini görüntülüyorsunuz.
 7. Açılan raporlar sekmesinde katılım, katılmayan kullanıcılar dahil katılım, istatistiksel katılım, oturum istatistiği, oturum anket/soru ve dış katılımcı form raporları satırlarda listelenir.
 8. Raporlar sekmesinde üstten birinci satırda yer alan oturum anket ve soru raporu en sağında yer alan raporla düğmesine tıklayın.
 9. Oturumun; oturum anket ve soru raporunu görüntülüyorsunuz.
 10. Sayfanın sağ üstünde beliren indir (bulut simgesi) düğmesine tıklayın.
 11. Excel indir düğmesine tıklayın.
 12. Oturum raporunu excel olarak indirdiniz.
 13. Tarayıcınızın sol altında indirilenler bölümünden tıklayarak veya indirilenler klasöründe dosyaya tıklayarak açabilirsiniz.
 14. Yazdır düğmesine tıklayın.
 15. Yazdır penceresinin sağ üstünde yer alan hedef düğmesine tıklayın.
 16. Mevcut raporu yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak kaydedebilirsiniz.
 17. Yazdırma hedef seçimini yapın.
 18. Yazdır penceresinin sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayarak bilgisayarınıza kaydedebilir veya yazdır düğmesine tıklayarak çıktı alabilirsiniz.

Dış Katılımcı Form Raporu

Katılımcı formu ile kaydolan katılımcılar ve eklediğini dış katılım form sorularına verdikleri yanıtlar listelenir.
 1. Pencerenin solunda üstten ikinci sırada yer alan oturumlar düğmesine tıklayın.
 2. Sayfanın üstünde oturum listesi yazısının altında oturumlar satırlar halinde listelenir.
 3. Oturum listesi satırlarında; oturum adı, başlangıç, süre, katılımcı, durum ve seçenekler sütunları yer alır.
 4. Dosyalarını görüntülemek istediğiniz oturum satırının en sağında yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
 5. Açılan pencerede üstten dördüncü sırada yer alan raporlar düğmesine tıklayın.
 6. Oturum raporlar listesi sekmesini görüntülüyorsunuz.
 7. Açılan raporlar sekmesinde katılım, katılmayan kullanıcılar dahil katılım, istatistiksel katılım, oturum istatistiği, oturum anket/soru ve dış katılımcı form raporları satırlarda listelenir.
 8. Raporlar sekmesinde üstten birinci satırda yer alan dış katılımcı form raporu en sağında yer alan raporla düğmesine tıklayın.
 9. Oturumun; dış katılımcı form raporunu görüntülüyorsunuz.
 10. Sayfanın sağ üstünde beliren indir (bulut simgesi) düğmesine tıklayın.
 11. Excel indir düğmesine tıklayın.
 12. Oturum raporunu excel olarak indirdiniz.
 13. Tarayıcınızın sol altında indirilenler bölümünden tıklayarak veya indirilenler klasöründe dosyaya tıklayarak açabilirsiniz.
 14. Yazdır düğmesine tıklayın.
 15. Yazdır penceresinin sağ üstünde yer alan hedef düğmesine tıklayın.
 16. Mevcut raporu yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak kaydedebilirsiniz.
 17. Yazdırma hedef seçimini yapın.
 18. Yazdır penceresinin sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayarak bilgisayarınıza kaydedebilir veya yazdır düğmesine tıklayarak çıktı alabilirsiniz.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.