Skip to main content
Skip table of contents

18.9.22. Eksen Izgarası (Axis Grid) (Web) (Yönetici)

Ürün: Perculus (Web)
Eğitim: Perculus - Yönetici Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Eğitmen Kılavuz: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Eğitmen Panel Kılavuzu:
Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Panel).pdf
Eğitmen Oturum Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum).pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Perculus eksen Izgarası (axis grid) aktivitesi, eğitmenin katılımcılara bir konu hakkında bir veya birden fazla değişkenlere bağlı olarak fikirlerini sorarak, katılımcıların koordinat ekseninde (sadece X ekseninde,  hem X hem Y ekseninde tek veya 4 farklı koordinat bölgesinde) verilen değişken veya değişkenlere göre konu hakkında derecelendirme yapmalarını sağlayan bir uygulamadır. Daha çok pazarla, yönetim ve organizasyon, kalite çalışmaları, ekonomi ve finans gibi alanlardan güncel değerlendirmeler yapmak için kullanılır. Eğitmen isterse, aktivite sonunda katılımcıların yaptıkları değerlendirme ve ortalama sonuçlarını ekranda gösterir.

Eksen Izgarası (Axis Grid) Aktivitesi Ekleme

 1. Sayfanın sol altında yer alan akış düğmesine tıklayın.
 2. Açılan pencerenin sol altında yer alan yeni aktivite ekle düğmesine tıklayın.
 3. Diğerleri kategori adına tıklayın.
 4. Eksen ızgarası (axis grid) aktivite kutucuğuna tıklayın.
 5. Aktivite isim metin kutusuna eksen ızgarası (axis grid) aktivite ismi girin.
 6. İsteğe bağlı olarak aktivite kullanım süresi belirleyin.
 7. Kaydet düğmesine tıklayın.
 8. Yeni eklediğiniz aktivite akış listesine eklendi.

Eksen Izgarası (Axis Grid) Aktivitesini Başlatma ve Durdurma

 1. Sayfanın sol altında yer alan akış düğmesine tıklayın.
 2. Ortak alana aktiviteyi başlatmak için iki farklı yöntem kullanabilirsiniz.
  1. Akış içerisine eklenmiş aktivite kutusunun üzerine farenizin imleci ile geldiğinizde beliren oynat düğmesine tıklayın.
  2. Başlatmak istediğiniz aktivitenin kutusunun sağ altıdaki üç noktaya tıklayın.
   1. Başlat düğmesine tıklayın.
 3. Ortak alandaki aktiviteyi durdurmak için üç farklı yöntem kullanabilirsiniz.
  1. Akış içerisindeki başka bir aktiviteyi başlatın.
  2. Durdurmak istediğiniz aktivitenin kutusunun üzerine farenizin imleci ile geldiğinizde beliren durdur düğmesine tıklayın.
  3. Durdurmak istediğiniz aktivitenin kutusunun sağ altıdaki üç noktaya tıklayın.
   1. Durdur düğmesine tıklayın.

Eksen Izgarası (Axis Grid) Aktivitesinin Kullanımı

 1. Akış içerisinde eksen ızgarası (axis grid) aktivitesini başlatın.
 2. Orta üst bölümde yer alan sorularınızı buraya yazın metin kutusuna eksen ızgarası (axis grid) aktivitesi için sorunuzu yazın.
 3. Pencerenin sol üstünde yer alan maddeler bölümünde metin kutusuna bir madde ekleyin.
 4. Yeni bir madde daha eklemek için başka bir madde ekle düğmesine tıklayın.
 5. Fazladan madde eklediyseniz eklediğiniz madde metin kutusunun en sağında yer alan sil (çöp kutusu) düğmesine tıklayın.
 6. Yerleşim düzeni bölümünde tek eksen metnine veya kutusuna tıklayın.
  1. Yatay eksen adı metin kutusuna yatay eksen adını girin.
  2. Yatay eksen alt sınır etiketi metin kutusuna alt sınır etiket bilgisini girin.
  3. Yatay eksen üst sınır etiketi metin kutusuna üst sınır etiket bilgisini girin.
  4. Eksen sınır değerleri bölümünde alt sınır etiketi metin kutusuna alt sınır değerini girin.
  5. Eksen sınır değerleri bölümünde üst sınır etiketi metin kutusuna üst sınır değerini girin.
 7. Yerleşim düzeni bölümünde tek bölgeli metnine veya kutusuna tıklayın.
  1. Yatay eksen adı metin kutusuna yatay eksen adını girin.
  2. Dikey eksen adı metin kutusuna dikey eksen adını girin.
  3. Eksen sınır değerleri bölümünde alt sınır etiketi metin kutusuna alt sınır değerini girin.
  4. Eksen sınır değerleri bölümünde üst sınır etiketi metin kutusuna üst sınır değerini girin.
 8. Yerleşim düzeni bölümünde 4 bölgeli metnine veya kutusuna tıklayın.
  1. Yatay eksen adı metin kutusuna yatay eksen adını girin.
  2. Yatay eksen alt sınır etiketi metin kutusuna alt sınır etiket bilgisini girin.
  3. Yatay eksen üst sınır etiketi metin kutusuna üst sınır etiket bilgisini girin.
  4. Dikey eksen adı metin kutusuna dikey eksen adını girin.
  5. Dikey eksen alt sınır etiketi metin kutusuna alt sınır etiket bilgisini girin.
  6. Dikey eksen üst sınır etiketi metin kutusuna üst sınır etiket bilgisini girin.
  7. Eksen sınır değerleri bölümünde alt sınır etiketi metin kutusuna alt sınır değerini girin.
  8. Eksen sınır değerleri bölümünde üst sınır etiketi metin kutusuna üst sınır değerini girin.
 9. Kılavuz bölümünde eksen ızgarasının (axis grid) arka plan biçimini boş, 2x2 kareli, 3x3 kareli, 4x4 kareli, noktalar, daireler veya gölgeli olarak seçin.
 10. Etkinliği başlat düğmesine tıklayın.
 11. Kullanıcılar yanıtlamaya başladı.
 12. Sol altta yer alan kullanıcılar bölümünün sağında büyüteç düğmesine tıklayın.
  1. Ara metin kutusuna aramak istediğiniz kullanıcının adını yazın.
  2. Kullanıcıyı buldunuz.
 13. Sol altta yer alan kullanıcılar bölümünün sağında sırala düğmesine tıklayın.
  1. Kullanıcıları isim [a-z], isim [z-a], yanıtlandı ve yanıtlanmadı olarak sıralayabilirsiniz.
 14. Sol altta yer alan kullanıcılar bölümünün sağında görüntüleme biçimi düğmesine tıklayın.
  1. Kullanıcıları liste veya ızgara biçiminde görüntüleyebilirsiniz.
 15. Sol altta yer alan kullanıcılar bölümünün en sağında yukarı veya aşağı ok düğmesine tıklayın.
  1. Kullanıcı penceresini açtınız veya gizlediniz.
 16. Pencerenin solunda yer alan yanıtlamayı durdur düğmesine tıklayın.
 17. Evet düğmesine tıklayın.
 18. Artık verilen yanıtları öğrenciler için yorumlayabilirsiniz.
 19. Orta alanda kullanıcılar oylarını verdikten sonra bir madde sayısına tıklayın.
  1. Madde için verilmiş oyların alanlarını görüntülüyorsunuz.
 20. Orta alanda kullanıcılar oylarını verdikten sonra fareniz ile bir madde sayısının üzerine gelin.
  1. Maddeye oy verenleri ve verdikleri oyları görüntülüyorsunuz.
 21. Sol üstte madde görünürlüğü bölümünde maddelerin sağında yer alan seçimi pasif olarak işaretleyin.
  1. Orta alanda maddenin sayısını gizlemiş oldunuz.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.