Skip to main content
Skip table of contents

18.9.20. Likert Ölçeği Aktivitesi (Web) (Yönetici)

Ürün: Perculus (Web)
Eğitim: Perculus - Yönetici Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Eğitmen Kılavuz: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Eğitmen Panel Kılavuzu:
Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Panel).pdf
Eğitmen Oturum Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum).pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Katılımcılarınızdan aynı anda bir veya birden fazla likert ölçeği üzerinde değerlendirme yapmalarını sağlayabilirsiniz. Likert ölçek sonuçlarını hem katılımcı bazlı olacak şekilde hem de oturum ortalaması olacak şekilde radar grafik ya da tablo olarak yayınlayabilirsiniz. Katılımcılarınız ile birlikte birden fazla likert ölçeğini birbiri ile karşılaştırdıktan sonra sonuçları paylaşarak oturum içerisinde yorumlayabilirsiniz.

Likert Ölçeği Aktivitesi Ekleme

 1. Sayfanın sol altında yer alan akış düğmesine tıklayın.
 2. Açılan pencerenin sol altında yer alan yeni aktivite ekle düğmesine tıklayın.
 3. Değerlendirme kategori adına tıklayın.
 4. Likert ölçeği aktivite kutucuğuna tıklayın.
 5. Aktivite isim metin kutusuna likert ölçeği aktivite ismi girin.
 6. İsteğe bağlı olarak aktivite kullanım süresi belirleyin.
 7. Kaydet düğmesine tıklayın.
 8. Yeni eklediğiniz aktivite akış listesine eklendi.

Likert Ölçeği Aktivitesini Başlatma ve Durdurma

 1. Sayfanın sol altında yer alan akış düğmesine tıklayın.
 2. Ortak alana aktiviteyi başlatmak için iki farklı yöntem kullanabilirsiniz.
 3. Akış içerisine eklenmiş aktivite kutusunun üzerine farenizin imleci ile geldiğinizde beliren oynat düğmesine tıklayın.
 4. Başlatmak istediğiniz aktivitenin kutusunun sağ altıdaki üç noktaya tıklayın.
  Başlat düğmesine tıklayın.
 5. Ortak alandaki aktiviteyi durdurmak için üç farklı yöntem kullanabilirsiniz.
 6. Akış içerisindeki başka bir aktiviteyi başlatın.
 7. Durdurmak istediğiniz aktivitenin kutusunun üzerine farenizin imleci ile geldiğinizde beliren durdur düğmesine tıklayın.
 8. Durdurmak istediğiniz aktivitenin kutusunun sağ altıdaki üç noktaya tıklayın.
 9. Durdur düğmesine tıklayın.

Likert Ölçeği Aktivitesinin Kullanımı

 1. Likert ölçeği aktivitesini başlatın.
 2. Farklı başlığı aynı sorular ile cevaplandırılmasını sağlamak için orta sağ üst kısımda yer alan farklı bir başlık için de doldur özelliğini aktif edin.
 3. Farklı bir başlık için de doldur özelliğini aktif edildiğinde orta sol üst kısımda açılan Tab 1 ve Tab 2 başlıklarının sağında yer alan artı düğmesine tıklayarak yeni başlıklar ekleyin.
 4. Farklı bir başlık için de doldur özelliğini aktif edildiğinde orta sol üst kısımda açılan Tab 1 ve Tab 2 başlıklarının altında yer alan başlık isminin yer aldığı kutucuğa tıklayarak başlık metinini değiştirin.
 5. Orta bölümde sağ üst kısımda yer alan etiket adı yazın metin kutularına sorularınız için cevap metinlerini yazın. (Ör: Çok katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum ve hiç katılmıyorum)
 6. Orta bölümde sağ üst kısımda yer alan etiket adı yazın metin kutularının sağında yer alan artı düğmesine tıklayarak sorularınız için yeni cevap metin kutuları ekleyin.
 7. Orta sol kısımda boyutlar başlığının altında yer alan metin kutularına sorularınız için özel değer veya sorularınızı tekrar yazın. (Raporlarda boyutlar gösterilir.)
 8. Orta sol kısımda sorular başlığının altında yer alan metin kutularına katılımcıların görüntüleyeceği soruları yazın.
 9. Eklenen soru ve değerleri silmek için orta sol kısımda yer alan çöp kutusuna tıklayın.
 10. Yeni bir soru ve değer eklemek için orta sol alt kısımda yer alan yeni bir etiket ekle düğmesine tıklayın.
 11. Sol üstte yer alan likert ölçeği kutusunun içerisinde soruların sıralanması başlığının altında yer alan sırayla seçimini yaparak soruların katılımcılara oluşturduğunuz sırayla sorulmasını sağlayın.
 12. Sol üstte yer alan likert ölçeği kutusunun içerisinde soruların sıralanması başlığının altında yer alan rastgele seçimini yaparak soruların katılımcılara rastgele sorulmasını sağlayın.
 13. Sol üstte yer alan likert ölçeği kutusunun içerisinde anketi başlat düğmesine tıklayarak anketi katılımcıların görmesini ve yanıt vermesini sağlayın.
 14. Anket doldurulmaya başlandıktan sonra sayfanın solunda yer alan genel ilerleme bölümünde katılımcıların likert ölçeğini yüzde kaç tamamladığını ve grup ortalaması, gruplanmış verilerin standart sapması ve grup ortancası bilgilerinin tamamlanma yüzdelerini görüntüleyebilirsiniz.
 15. Genel ilerleme detaylarını görüntülemek için sayfanın solunda yer alan genel ilerleme bölümünde yer alan detaylı görünüm düğmesine tıklayın.
 16. Orta üstte yer alan istatistikler bölümde listesinde katılımcıları, ilerleme durumlarını ve katılımcıların hangi tabloyu ne kadar doldurduğunu görüntülersiniz.
 17. Orta üstte yer alan katılımcıların likert ölçeği tablosu ilerleme durumlarına veya ilerleme durumlarının solunda yer alan göz simgesine tıklayın.
 18. Orta altta yer alan detaylar bölümde katılımcılar, sorulara eklemiş olduğunuz değerleri ve katılımcıların sorulara verdikleri yanıtları görüntülersiniz.
 19. Sol üstte yer alan likert ölçeği kutucuğunun içerisinde yer alan görüntüleme modu başlığı altında yer alan tablo görünümü düğmesine tıklayın.
 20. Sol üstte yer alan likert ölçeği kutucuğunun içerisinde yer alan görüntüleme modu başlığı altında yer alan radar grafik görünümü düğmesine tıklayın.
 21. Sol üstte yer alan anketi durdur düğmesine tıklayarak likert ölçeğini sonlandırın.
 22. Anketi durdurmayı onaylayın açılır penceresinde evet düğmesine tıklayın.
 23. Anket bitti mesajı belirir.
 24. Sol üstte yer alan herkese yayınla düğmesine tıklayın.
 25. Likert ölçeğinin güncel haline herkese yayınladınız. Sonuçları yorumlayabilirsiniz.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.