Skip to main content
Skip table of contents

18.18. Oturum İstatistikleri (Web) (Yönetici)

Ürün: Perculus (Web)
Eğitim: Perculus - Yönetici Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Eğitmen Kılavuz: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Eğitmen Panel Kılavuzu:
Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Panel).pdf
Eğitmen Oturum Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum).pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Oturum istatistikleri bölümünde puan bazlı yoklama aktifleştirildiyse kullanıcıların yoklama puanlarını görüntülersiniz.

Oturum Genel Katılım Endeksi

 1. Perculus oturum ekranına geçiş yapın.
 2. Pencerenin sağ altında üçüncü sırada yer alan oturum istatistikleri düğmesine tıklayın.
 3. Açılan pencerede üstten birinci sırada yer alan katılım endeksi düğmesine tıklayın.
 4. Açılan sekmede fareniz ile istediğiniz bir dakikanın üzerine gelin.
 5. Oturumun dakikalar içerisinde genel katılım endeksini görüntülüyorsunuz.

Katılımcıların Anlık Etkileşim Yüzdesi

 1. Perculus oturum ekranına geçiş yapın.
 2. Pencerenin sağ altında üçüncü sırada yer alan oturum istatistikleri düğmesine tıklayın.
 3. Açılan pencerede üstten ikinci sırada yer alan katılımcılar düğmesine tıklayın.
 4. Açılan sekmede sol üstte son güncellenme tarihini görüntülüyorsunuz.
 5. Katılımcılar ve dakikalık katılımcı puanları alt alt listeleniyor.

Oturum Yoklama İstatistiklerini Görüntüleme

 1. Perculus oturum ekranına geçiş yapın.
 2. Pencerenin sağ altında üçüncü sırada yer alan oturum istatistikleri düğmesine tıklayın.
 3. Açılan pencerede üstten üçüncü sırada yer alan yoklama düğmesine tıklayın.
 4. Katılımcılar ve yoklama puanları alt alta listeleniyor.
 5. Katılımcı ad soyadlarının sağında yoklama puanlarını görüntüleyebilirsiniz.

Oturum Yoklama İstatistiklerinde Bir Katılımcıyı Arama

 1. Perculus oturum ekranına geçiş yapın.
 2. Pencerenin sağ altında üçüncü sırada yer alan oturum istatistikleri düğmesine tıklayın.
 3. Açılan pencerede üstten üçüncü sırada yer alan yoklama düğmesine tıklayın.
 4. Oturum istatistikleri penceresinin sağ üstünde yer alan arama (büyüteç) düğmesine tıklayın.
 5. Açılan katılımcı ara metin kutusuna aramak istediğiniz katılımcı adını veya soyadını girin.
 6. Her harf tuşlamanızda otomatik arama gerçekleşecektir.

Puan Bazlı Yoklamayı Etkinleştirme (Yöntem-1)

 1. Perculus oturum ekranına geçiş yapın.
 2. Pencerenin sağ altında üçüncü sırada yer alan oturum istatistikleri düğmesine tıklayın.
 3. Açılan pencerede üstten üçüncü sırada yer alan yoklama düğmesine tıklayın.
 4. Pencerenin üstünde yer alan buradayım özelliğini etkinleştir düğmesine tıklayın.
 5. Puan bazlı yoklama etkinleştirildi ve katılımcılar alt alta listelendi.

Puan Bazlı Yoklamayı Etkinleştirme (Yöntem-2)

 1. Perculus oturum ekranına geçiş yapın.
 2. Pencerenin sağ altında beşinci sırada yer alan ayarlar (çark simgesi) düğmesine tıklayın.
 3. Açılan pencerede en üstten dördüncü sırada oturum ayarları kategorisinde yer alan kullanıcı açılır listesine tıklayın.
 4. Açılan listede Puan bazlı yoklamayı etkinleştir özellik kutucuğunu tıklayarak seçin.
 5. Kaydet düğmesine tıklayın.
 6. Puan bazlı yoklama etkinleştirildi ve oturum istatistiklerinde katılımcılar alt alta listelendi.

Puan Bazlı Yoklamayı Kapatma

 1. Perculus oturum ekranına geçiş yapın.
 2. Pencerenin sağ altında beşinci sırada yer alan ayarlar (çark simgesi) düğmesine tıklayın.
 3. Açılan pencerede en üstten dördüncü sırada oturum ayarları kategorisinde yer alan kullanıcı açılır listesine tıklayın.
 4. Açılan listede Puan bazlı yoklamayı etkinleştir özellik kutucuğunu tıklayarak seçimi kaldırın.
 5. Kaydet düğmesine tıklayın.
 6. Puan bazlı yoklama kapatıldı.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.