Skip to main content
Skip table of contents

18.10. Hızlı Aktivite Ekle (Web) (Yönetici)

Ürün: Perculus (Web)
Eğitim: Perculus - Yönetici Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Eğitmen Kılavuz: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Eğitmen Panel Kılavuzu:
Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Panel).pdf
Eğitmen Oturum Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum).pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Akış ile uğraşmadan hızlıca standart aktiviteleri kullanabilirsin.
 1. Oturum ekranının sol altında akış düğmesinin sağında yer alan artı düğmesine tıklayın.
 2. Açılan listede beyaz tahta, doküman yükle, video yükle, video paylaş, 2. Kamera, çalışma grupları oluştur, yeni soru, ekran paylaşımı ve tüm aktiviteler düğmelerini görüntülersiniz.

Hızlı Aktivitelerde Beyaz Tahta Aktivitesi Ekleme

 1. Oturum ekranının sol altında akış düğmesinin sağında yer alan artı düğmesine tıklayın.
 2. Açılan listede beyaz tahta düğmesine tıklayın.
 3. Aktivite akışa eklendi ve ortak çalışma alanın başlatıldı.
 4. Beyaz tahta aktivitesinin kullanım detayları için tıklayın.

Hızlı Aktivitelerde Doküman Yükle Aktivitesi Ekleme

 1. Oturum ekranının sol altında akış düğmesinin sağında yer alan artı düğmesine tıklayın.
 2. Açılan listede doküman yükle düğmesine tıklayın.
 3. Akış sayfasında doküman yükle bölümü açıldı.
  1. Doküman yükle aktivitesi ortak dosyalardaki dosyaları görüntüleme adımları için tıklayın.
  2. Doküman yükle aktivitesi dosya ve klasör arama adımları için tıklayın.
  3. Doküman yükle aktivitesi klasör oluşturma adımları için tıklayın.
 4. Doküman yükle aktivitesi doküman yükleme adımları için tıklayın.
 5. Aktivite akışa eklendi ve ortak çalışma alanın başlatıldı.
 6. Doküman yükle aktivitesinin kullanım detayları için tıklayın.

Hızlı Aktivitelerde Video Yükle Aktivitesi Ekleme

 1. Oturum ekranının sol altında akış düğmesinin sağında yer alan artı düğmesine tıklayın.
 2. Açılan listede video yükle düğmesine tıklayın.
 3. Akış sayfasında video yükle bölümü açıldı.
  1. Video yükle aktivitesi ortak dosyalardaki dosyaları görüntüleme adımları için tıklayın.
  2. Video yükle aktivitesi dosya ve klasör arama adımları için tıklayın.
  3. Video yükle aktivitesi klasör oluşturma adımları için tıklayın.
 4. Video yükle aktivitesi video yükleme adımları için tıklayın.
 5. Aktivite akışa eklendi ve ortak çalışma alanın başlatıldı.
 6. Video yükle aktivitesinin kullanım detayları için tıklayın.

Hızlı Aktivitelerde Video Paylaş Aktivitesi Ekleme

 1. Oturum ekranının sol altında akış düğmesinin sağında yer alan artı düğmesine tıklayın.
 2. Açılan listede video paylaş düğmesine tıklayın.
 3. Video paylaş aktivitesi ekleme adımları için tıklayın. (Başlangıç adım 5)
 4. Aktivite akışa eklendi ve ortak çalışma alanın başlatıldı.
 5. Video paylaş aktivitesinin kullanım detayları için tıklayın.

Hızlı Aktivitelerde 2. Kamera Aktivitesi Ekleme

 1. Oturum ekranının sol altında akış düğmesinin sağında yer alan artı düğmesine tıklayın.
 2. Açılan listede 2. kamera düğmesine tıklayın.
 3. 2. Kamera aktivitesi ekleme adımları için tıklayın. (Başlangıç adım 5)
 4. Aktivite akışa eklendi ve ortak çalışma alanın başlatıldı.
 5. 2. Kamera aktivitesinin kullanım detayları için tıklayın.

Hızlı Aktivitelerde Çalışma Grupları Oluştur Aktivitesi Ekleme

 1. Oturum ekranının sol altında akış düğmesinin sağında yer alan artı düğmesine tıklayın.
 2. Açılan listede çalışma grupları oluştur düğmesine tıklayın.
 3. Çalışma grupları aktivitesi ekleme adımları için tıklayın. (Başlangıç adım 5)
 4. Aktivite akışa eklendi ve ortak çalışma alanın başlatıldı.
 5. Çalışma grupları aktivitesinin kullanım detayları için tıklayın.

Hızlı Aktivitelerde Yeni Soru Aktivitesi Ekleme

 1. Oturum ekranının sol altında akış düğmesinin sağında yer alan artı düğmesine tıklayın.
 2. Açılan listede yeni soru düğmesine tıklayın.
 3. Akış sayfasında yeni soru bölümü açıldı.
  1. Çoktan seçmeli ve tek cevaplı soru aktivitesi oluşturma başlıkları ve adımları için tıklayın.
  2. Çoktan seçmeli ve çok cevaplı soru aktivitesi oluşturma başlıkları ve adımları için tıklayın.
  3. Kısa cevaplı soru aktivitesi oluşturma başlıkları ve adımları için tıklayın.
 4. Aktivite akışa eklendi ve ortak çalışma alanın başlatıldı.
 5. Çoktan seçmeli ve tek cevaplı soru aktivitesinin kullanım detayları için tıklayın.
 6. Çoktan seçmeli ve çok cevaplı soru aktivitesinin kullanım detayları için tıklayın.
 7. Kısa cevaplı soru aktivitesinin kullanım detayları için tıklayın.

Hızlı Aktivitelerde Ekran Paylaşımı Aktivitesi Ekleme

 1. Oturum ekranının sol altında akış düğmesinin sağında yer alan artı düğmesine tıklayın.
 2. Açılan listede ekran paylaşımı düğmesine tıklayın.
 3. Aktivite akışa eklendi ve ortak çalışma alanın başlatıldı.
 4. Ekran paylaşımı aktivitesinin kullanım detayları için tıklayın.

Hızlı Aktivitelerde Tüm Aktiviteler Aktivitesi Ekleme

 1. Oturum ekranının sol altında akış düğmesinin sağında yer alan artı düğmesine tıklayın.
 2. Açılan listede tüm aktiviteler düğmesine tıklayın.
 3. Aktivite akış sayfası açıldı.
 4. Akış kullanımı detayları için tıklayın.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.