Skip to main content
Skip table of contents

14. Ayarlar Sayfası (Yönetici) (Web)

Ürün - Eğitim - Yazar - PDF Kılavuz - Geri Bildirim

Ürün: Perculus (Web)
Eğitim: Perculus - Yönetici Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Eğitmen Kılavuz: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Eğitmen Panel Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Panel).pdf
Eğitmen Oturum Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum).pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Ayarlar sayfasına geçiş yaparak genel bilgiler, arayüz, şablonlar, kotalar ve sistem ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Sistemin kullanılış biçimini bu sayfada belirleyebilirsiniz.

  • Pencerenin sol altında yer alan ayarlar düğmesine tıklayın.

Alt Başlıklar

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.