Skip to main content
Skip table of contents

14.4. Kotalar (Web) (Yönetici)

Ürün: Perculus (Web)
Eğitim: Perculus - Yönetici Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Eğitmen Kılavuz: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Eğitmen Panel Kılavuzu:
Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Panel).pdf
Eğitmen Oturum Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum).pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Kotalar bölümünde satın alımınıza göre kullanılan alan, kullanılabilir alan ve kalan eğitmen sayısı kota bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
 1. Pencerenin sol altında yer alan ayarlar düğmesine tıklayın.
 2. Açılan sayfanın sol üstünde yer alan kotalar sekmesine tıklayın.

Kullanılan Alan Bilgisini Görüntüleme

 1. Pencerenin sol altında yer alan ayarlar düğmesine tıklayın.
 2. Açılan sayfanın sol üstünde yer alan kotalar sekmesine tıklayın.
 3. Açılan sekmede birinci sırada yer alan kullanılan alan (GB) metninin sağında kullanılan alan bilgisini görüntülüyorsunuz.

Kullanılabilir Alan Bilgisini Görüntüleme

 1. Pencerenin sol altında yer alan ayarlar düğmesine tıklayın.
 2. Açılan sayfanın sol üstünde yer alan kotalar sekmesine tıklayın.
 3. Açılan sekmede ikinci sırada yer alan kullanılabilir alan (GB) metninin sağında kullanılabilir alan bilgisini görüntülüyorsunuz.

Kalan Eğitmen Sayısı Görüntüleme

 1. Pencerenin sol altında yer alan ayarlar düğmesine tıklayın.
 2. Açılan sayfanın sol üstünde yer alan kotalar sekmesine tıklayın.
 3. Açılan sekmede üçüncü sırada yer alan kalan eğitmen sayısı metninin sağında kalan eğitmen sayısı bilgisini görüntülüyorsunuz.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.