Skip to main content
Skip table of contents

14.1. Genel Bilgiler Ayarları (Yönetici) (Web)

Ürün - Eğitim - Yazar - PDF Kılavuz - Geri Bildirim

Ürün: Perculus (Web)
Eğitim: Perculus - Yönetici Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Eğitmen Kılavuz: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Eğitmen Panel Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Panel).pdf
Eğitmen Oturum Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum).pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Genel bilgiler bölümünde kurumun genel bilgilerini ekleyebilirsiniz.

Ayalar sayfası içerisinde yer alan genel bilgiler sekmesinde unvan, kısa adı, Varsayılan Sistem Dili, vergi dairesi, vergi numarası, kontak kişi, e-posta, telefon, web site adresi, adres, şehir ve ülke bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

 1. Pencerenin sol altında yer alan ayarlar düğmesine tıklayın.
 2. Açılan sayfanın sol üstünde yer alan genel bilgiler sekmesine tıklayın.

Kurum Bilgilerini Düzenleme

Ayalar sayfası içerisinde yer alan genel bilgiler sekmesinde kurum unvan ve kısa ad bilgilerini düzenleyerek faturalandırma işlemlerinde görünmesini sağlayabilirsiniz.

 1. Pencerenin sol altında yer alan ayarlar düğmesine tıklayın.
 2. Açılan sayfanın sol üstünde yer alan genel bilgiler sekmesine tıklayın.
 3. Açılan sekmede unvan metin kutusuna kurumunuzun unvanını girin.
 4. Kısa adı metin kutusuna kurumunuzun kısa adını girin.
 5. Sayfanın sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 6. Kurum bilgileriniz kaydedildi.

Varsayılan Sistem Dilini Düzenleme

Ayalar sayfası içerisinde yer alan genel bilgiler sekmesinde varsayılan sistem dilini düzenleyerek yeni kullanıcı ve oturum ekleme aşamalarında seçtiğiniz sistem dilinin varsayılan olarak gelmesini sağlayabilirsiniz. Kullanıcılar, panel ve oturum içerisinde kendi kullanım dilini değiştirebilirler.

 1. Pencerenin sol altında yer alan ayarlar düğmesine tıklayın.
 2. Açılan sayfanın sol üstünde yer alan genel bilgiler sekmesine tıklayın.
 3. Açılan sekmede varsayılan sistem dili açılır listesine tıklayın.
 4. Açılan listede Türkçe, İngilizce ve Arapça dil seçimini yapın.
 5. Sayfanın sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 6. Kurum diliniz seçtiğiniz dil olarak kaydedildi. Artık yeni kullanıcı ve kullanıcı ekleyeceğiniz zaman standart olarak seçtiğiniz dil gelecektir.

Faturalandırma Bilgilerini Düzenleme

Ayalar sayfası içerisinde yer alan genel bilgiler sekmesinde vergi dairesi ve vergi numarası bilgilerini düzenleyerek faturalandırma işlemlerinde kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

 1. Pencerenin sol altında yer alan ayarlar düğmesine tıklayın.
 2. Açılan sayfanın sol üstünde yer alan genel bilgiler sekmesine tıklayın.
 3. Açılan sekmede vergi dairesi metin kutusuna kurumunuzun vergi daire bilgisini girin.
 4. Vergi numarası metin kutusuna kurumunuzun vergi numarasını girin.
 5. Sayfanın sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 6. Kurum fatura bilgileriniz kaydedildi.

İletişim Bilgilerini Düzenleme

Ayalar sayfası içerisinde yer alan genel bilgiler sekmesinde kontak kişi, e-posta, telefon, web site adresi, adres, şehir ve ülke bilgilerini düzenleyerek faturalandırma işlemleri ve kolay destek iletişimi için kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

 1. Pencerenin sol altında yer alan ayarlar düğmesine tıklayın.
 2. Açılan sayfanın sol üstünde yer alan genel bilgiler sekmesine tıklayın.
 3. Açılan sekmede kontak kişi metin kutusuna kurumunuzun kontak kişi bilgisini girin.
 4. E-Posta metin kutusuna kurumunuzun iletişim e-posta adresini girin.
 5. Telefon metin kutusuna kurumunuzun telefon numara bilgisini girin.
 6. Web site adresi metin kutusuna kurumunuzun web site adresi bilgisini girin.
 7. Adres metin kutusuna kurumunuzun adres bilgisini girin.
 8. Şehir metin kutusuna kurumunuzun şehir bilgisini girin.
 9. Ülke metin kutusuna kurumunuzun ülke bilgisini girin.
 10. Sayfanın sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 11. Kurum iletişim bilgileri kaydedildi.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.