Skip to main content
Skip table of contents

10.2. Seçilen Dönemin Ayarları

Ürün: Kampüs365
Eğitim: Plan365 - Kullanım Kılavuzu
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz: Plan365-Kullanim_Kilavuzu.pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Ders veya sınav dönemlerinin ayarlar sayfasına erişebilmek için öncelikle bir ders veya sınav dönemi seçmeniz gerekir.

Ders dönemi seçildiğinde dönem ayarları sayfasında; bölüm başkanlarının ve öğretim elemanlarının giriş yapabileceği tarih aralığı, tam zamanlı ve yarı zamanlı öğretim elemanları için sistemi giriş izinleri, ikinci öğretim başlangıç saati, ders süresi, derslerin yakınlığı, uzaktan eğitim ve yüz yüze ders arasındaki boşluk, maksimum çözüm sayısı, çözüm düzenleme ve seçmeli derslerin çakışma ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Sınav dönemi seçildiğinde dönem ayarları sayfasında; bölüm başkanlarının ve öğretim elemanlarının giriş yapabileceği tarih aralığı, sistemin kimler için açılacağı, ikinci öğretim başlangıç saati, kampüsler arası boşluk, görev yeri önceliğine göre gözetmenlik atamaları, fakülte önceliğine göre gözetmenlik atamaları, derslik gözetmen sayısı, sınav türüne göre gözetmenlik, gözetmen atama şekli ve öğrenci sayısına göre gözetmen sayıları ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Alt Başlıklar


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.