Skip to main content
Skip table of contents

10.2.2. Seçilen Sınav Döneminin Ayarları

Ürün: Kampüs365
Eğitim: Plan365 - Kullanım Kılavuzu
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz: Plan365-Kullanim_Kilavuzu.pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Sınav döneminin ayarlar sayfasına erişebilmek için öncelikle bir sınav dönemi seçmeniz gerekir.

Sınav dönemi seçildiğinde dönem ayarları sayfasında; bölüm başkanlarının ve öğretim elemanlarının giriş yapabileceği tarih aralığı, sistemin kimler için açılacağı, ikinci öğretim başlangıç saati, kampüsler arası boşluk, görev yeri önceliğine göre gözetmenlik atamaları, fakülte önceliğine göre gözetmenlik atamaları, derslik gözetmen sayısı, sınav türüne göre gözetmenlik, gözetmen atama şekli ve öğrenci sayısına göre gözetmen sayıları ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Bölüm Başkanlarının Giriş Yapabileceği Tarih Aralığını Düzenleme

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz sınav dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada bölüm başkanlarının giriş yapabileceği tarih aralığı bölümünde tarih seçiniz yazısına tıklayın.

 7. Açılan takvim penceresinin üstünde yer alan sol ok düğmesine tıklayarak önceki ay, sağ ok düğmesine tıklayarak sonraki ay, ay açılır listesine tıklayarak ay seçebilir ve yıl açılır listesine tıklayarak yıl seçebilirsiniz. Takvim içerisinde başlangıç gününe tıkladıktan sonra tarih ayarlarını değiştirerek bitiş gününü seçebilirsiniz.

 8. Takvim içerisinde bölüm başkanlarının sisteme giriş yapabileceği tarih aralığını seçin.

 9. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.

 10. Artık bölüm başkanları belirlediğiniz tarih aralığında sisteme giriş yapabilir.

Öğretim Elemanlarının Giriş Yapabileceği Tarih Aralığını Düzenleme

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz sınav dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada öğretim elemanlarının giriş yapabileceği tarih aralığı bölümünde tarih seçiniz yazısına tıklayın.

 7. Açılan takvim penceresinin üstünde yer alan sol ok düğmesine tıklayarak önceki ay, sağ ok düğmesine tıklayarak sonraki ay, ay açılır listesine tıklayarak ay seçebilir ve yıl açılır listesine tıklayarak yıl seçebilirsiniz. Takvim içerisinde başlangıç gününe tıkladıktan sonra tarih ayarlarını değiştirerek bitiş gününü seçebilirsiniz.

 8. Takvim içerisinde öğretim elemanlarının sisteme giriş yapabileceği tarih aralığını seçin.

 9. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.

 10. Artık öğretim elemanları belirlediğiniz tarih aralığında sisteme giriş yapabilir.

Tam Zamanlı Öğretim Elemanları Sisteme Giriş Yapabilsin mi?

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz sınav dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada sistem kimler için açılacak bölümünde tam zamanlı öğretim elemanları özelliğini seçin.

 7. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.

 8. Artık tam zamanlı öğretim elemanlarının Plan365 sistemine giriş yapabilir.

 9. Tam zamanlı öğretim elemanları özelliğinin seçimini kaldırın.

 10. Artık tam zamanlı öğretim elemanlarının Plan365 sistemine girişlerini engellediniz.

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları Sisteme Giriş Yapabilsin mi?

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz sınav dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada sistem kimler için açılacak bölümünde yarı zamanlı öğretim elemanları özelliğini seçin.

 7. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.

 8. Artık yarı zamanlı öğretim elemanlarının Plan365 sistemine giriş yapabilir.

 9. Yarı zamanlı öğretim elemanları özelliğinin seçimini kaldırın.

 10. Artık yarı zamanlı öğretim elemanlarının Plan365 sistemine girişlerini engellediniz.

İkinci Öğretim Başlangıç Saatini Belirleme

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz sınav dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada ikinci öğretim başlangıç saati bölümünde saat metnine tıklayın.

 7. Açılan saat penceresinde ikinci öğretim başlangıç saatini klavyenizden veya arttırma azaltma düğmelerine tıklayarak girin.

 8. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.

 9. Artık ikinci öğretim başlangıç saatini belirlemiş oldunuz.

Program Kampüs Boşluğunu Kontrol Etme

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz sınav dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada kampüsler arası boşluk ayarları bölümünde program kampüs boşluğunu kontrol et özelliğini seçin.

 7. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.

 8. Artık çözüm oluşturulurken program kampüs boşluğu dikkate alınıyor.

Öğretim Elemanı Kampüs Boşluğunu Kontrol Etme

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz sınav dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada kampüsler arası boşluk ayarları bölümünde öğretim elemanı kampüs boşluğunu kontrol et özelliğini seçin.

 7. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.

 8. Artık çözüm oluşturulurken öğretim elemanı kampüs boşluğu dikkate alınıyor.

Öğrenci Kampüs Boşluğunu Kontrol Etme

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz sınav dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada kampüsler arası boşluk ayarları bölümünde öğrenci kampüs boşluğunu kontrol et özelliğini seçin.

 7. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.

 8. Artık çözüm oluşturulurken öğrenci kampüs boşluğu dikkate alınıyor.

Gözetmenlik Atamalarında Görev Yeri Öncelik Ayarlama

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz sınav dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada gözetmenlik atamalarında görev yeri bölümünde öncelikli özelliğini seçin.

 7. Artık çözüm oluşturulurken gözetmenlik atamalarında görev yeri önceliklendiriliyor.

 8. Gözetmenlik atamalarında görev yeri bölümünde öncelikli değil özelliğini seçin.

 9. Artık çözüm oluşturulurken gözetmenlik atamalarında görev yeri önceliklendirilmiyor.

Tüm Fakültelere Gözetmenlik Atama Ayarları

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz sınav dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada gözetmenlik ayarları bölümünde tüm fakültelere atama özelliğini seçin.

 7. Açılan derslik gözetmen sayısı ayarları bölümünde tek derslikteki sınavlara bir eksik, diğerlerine tam gözetmen ata özelliğini seçin.

 8. Artık çözüm oluşturulurken tek derslikteki sınavlara bir eksik, diğerlerine tam gözetmen atanıyor.

 9. Derslik gözetmen sayısı ayarları bölümünde dersliklerden birine bir eksik gözetmen ata özelliğini seçin.

 10. Artık çözüm oluşturulurken dersliklerden birine bir eksik gözetmen atanıyor.

 11. Derslik gözetmen sayısı ayarları bölümünde her dersliğe gözetmen sayısı kadar ata özelliğini seçin.

 12. Artık çözüm oluşturulurken her dersliğe gözetmen sayısı kadar atanıyor.

Belirli Fakültelere Gözetmenlik Atama Ayarları

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz sınav dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada gözetmenlik ayarları bölümünde belirli fakültelere göre atama özelliğini seçin.

 7. Açılan fakültelere göre gözetmen sayı ve gözetmen atama şekli bölümünde fakülte seçiniz açılır listesine tıklayın.

 8. Açılan listede fakülte seçiminizi yapın.

 9. Derslik gözetmen sayısı ayarı seçiniz açılır listesine tıklayın.

 10. Açılan listede “tek derslikteki sınavlara bir eksik, diğerlerine tam gözetmen ata”, “dersliklerden birine bir eksik gözetmen ata” veya “her dersliğe gözetmen sayısı kadar ata” özelliklerinden birini seçin.

 11. Gözetmen atama şekli seçiniz açılır listesine tıklayın.

 12. Açılan listede “Derslik tanımındaki gözetmen sayısına göre gözetmen ata” veya “Dersliklere düşen öğrenci sayısına göre gözetmen ata” özelliklerinden birini seçin.

 13. Fakültelere Göre Gözetmen Sayı ve Gözetmen Atama Şekli bölümünün sağında yer alan ekle (artı “+”) düğmesine tıklayın.

 14. Belirlediğiniz fakülte için gözetmenlik atama özelliklerini belirlemiş oldunuz.

 15. Belirlediğiniz fakülte gözetmenlik atama özelliklerinin sağında yer alan sil (çöp kutusu) düğmesine tıklayarak silebilirsiniz.

Ödev, Proje ve Rapor Teslimi Sınav Türüne Göre Gözetmen Atama Ayarları

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz sınav dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada ödev, proje ve rapor teslimi sınav türüne göre gözetmen atama bölümünde gözetmen ata özelliğini seçin.

 7. Artık ödev, proje ve rapor teslimi sınav türüne göre gözetmen atanıyor.

 8. Ödev, proje ve rapor teslimi sınav türüne göre gözetmen atama bölümünde gözetmen atama özelliğini seçin.

 9. Artık ödev, proje ve rapor teslimi sınav türüne göre gözetmen atanmıyor.

Jüri ve Savunma Sınav Türüne Göre Gözetmen Atama Ayarları

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz sınav dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada jüri ve savunma sınav türüne göre gözetmen atama bölümünde gözetmen ata özelliğini seçin.

 7. Artık jüri ve savunma sınav türüne göre gözetmen atanıyor.

 8. Jüri ve savunma sınav türüne göre gözetmen atama bölümünde gözetmen atama özelliğini seçin.

 9. Artık jüri ve savunma sınav türüne göre gözetmen atanmıyor.

Gözetmen Atama Şeklini Ayarlama

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz sınav dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada gözetmen atama şekli bölümünde derslik tanımındaki gözetmen sayısına göre gözetmen ata özelliğini seçin.

 7. Artık çözüm oluşturulurken derslik tanımındaki gözetmen sayısına göre gözetmen atanıyor.

 8. Gözetmen atama şekli bölümünde dersliklere düşen öğrenci sayısına göre gözetmen ata özelliğini seçin.

 9. Açılan öğrenci sayısına göre gözetmen sayıları bölümünün sağında yer alan yeni ekle (artı “+”) düğmesine tıklayın.

 10. Yeni eklenen öğrenci sayısına göre gözetmen sayılarını ayarlama satırında en az başlıklı sütunun metin kutusuna en az öğrenci sayısını yazın.

 11. En fazla başlıklı sütunun metin kutusuna en fazla öğrenci sayısını yazın.

 12. Gözetmen sayısı başlıklı sütunun metin kutusuna gözetmen sayısını yazın.

 13. Artık çözüm oluşturulurken öğrenci sayısına göre gözetmen ataması gerçekleştiriliyor.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.