Skip to main content
Skip table of contents

10.2.1. Seçilen Ders Döneminin Ayarları

Ürün: Kampüs365
Eğitim: Plan365 - Kullanım Kılavuzu
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz: Plan365-Kullanim_Kilavuzu.pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Ders döneminin ayarlar sayfasına erişebilmek için öncelikle bir ders dönemi seçmeniz gerekir.

Ders dönemi seçildiğinde dönem ayarları sayfasında; bölüm başkanlarının ve öğretim elemanlarının giriş yapabileceği tarih aralığı, tam zamanlı ve yarı zamanlı öğretim elemanları için sistemi giriş izinleri, ikinci öğretim başlangıç saati, ders süresi, derslerin yakınlığı, uzaktan eğitim ve yüz yüze ders arasındaki boşluk, maksimum çözüm sayısı, çözüm düzenleme ve seçmeli derslerin çakışma ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Bölüm Başkanlarının Giriş Yapabileceği Tarih Aralığını Düzenleme

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz ders dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada bölüm başkanlarının giriş yapabileceği tarih aralığı bölümünde tarih seçiniz yazısına tıklayın.

 7. Açılan takvim penceresinin üstünde yer alan sol ok düğmesine tıklayarak önceki ay, sağ ok düğmesine tıklayarak sonraki ay, ay açılır listesine tıklayarak ay seçebilir ve yıl açılır listesine tıklayarak yıl seçebilirsiniz. Takvim içerisinde başlangıç gününe tıkladıktan sonra tarih ayarlarını değiştirerek bitiş gününü seçebilirsiniz.

 8. Takvim içerisinde bölüm başkanlarının sisteme giriş yapabileceği tarih aralığını seçin.

 9. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.

 10. Artık bölüm başkanları belirlediğiniz tarih aralığında sisteme giriş yapabilir.

Öğretim Elemanlarının Giriş Yapabileceği Tarih Aralığını Düzenleme

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz ders dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada öğretim elemanlarının giriş yapabileceği tarih aralığı bölümünde tarih seçiniz yazısına tıklayın.

 7. Açılan takvim penceresinin üstünde yer alan sol ok düğmesine tıklayarak önceki ay, sağ ok düğmesine tıklayarak sonraki ay, ay açılır listesine tıklayarak ay seçebilir ve yıl açılır listesine tıklayarak yıl seçebilirsiniz. Takvim içerisinde başlangıç gününe tıkladıktan sonra tarih ayarlarını değiştirerek bitiş gününü seçebilirsiniz.

 8. Takvim içerisinde öğretim elemanlarının sisteme giriş yapabileceği tarih aralığını seçin.

 9. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.

 10. Artık öğretim elemanları belirlediğiniz tarih aralığında sisteme giriş yapabilir.

Tam Zamanlı Öğretim Elemanları Sisteme Giriş Yapabilsin mi?

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz ders dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada sistem kimler için açılacak bölümünde tam zamanlı öğretim elemanları özelliğini seçin.

 7. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.

 8. Artık tam zamanlı öğretim elemanlarının Plan365 sistemine giriş yapabilir.

 9. Tam zamanlı öğretim elemanları özelliğinin seçimini kaldırın.

 10. Artık tam zamanlı öğretim elemanlarının Plan365 sistemine girişlerini engellediniz.

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları Sisteme Giriş Yapabilsin mi?

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz ders dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada sistem kimler için açılacak bölümünde yarı zamanlı öğretim elemanları özelliğini seçin.

 7. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.

 8. Artık yarı zamanlı öğretim elemanlarının Plan365 sistemine giriş yapabilir.

 9. Yarı zamanlı öğretim elemanları özelliğinin seçimini kaldırın.

 10. Artık yarı zamanlı öğretim elemanlarının Plan365 sistemine girişlerini engellediniz.

İkinci Öğretim Başlangıç Saatini Belirleme

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz ders dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada ikinci öğretim başlangıç saati bölümünde saat metnine tıklayın.

 7. Açılan saat penceresinde ikinci öğretim başlangıç saatini klavyenizden veya arttırma azaltma düğmelerine tıklayarak girin.

 8. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.

 9. Artık ikinci öğretim başlangıç saatini belirlemiş oldunuz.

Ders Süresi Belirleme

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz ders dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada ara hariç bir ders süresi bölümünde saat metnine tıklayın.

 7. Açılan saat penceresinde ara hariç bir ders saatini klavyenizden veya arttırma azaltma düğmelerine tıklayarak girin.

 8. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.

 9. Artık ara hariç bir ders saatini belirlemiş oldunuz.

Derslerin Birbirine Yakınlığını Değiştirme

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz ders dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada derslerin yakınlığı bölümünde dersleri birbirine yakın ata özelliğini seçin.

 7. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.

 8. Artık çözüm sürecinde dersler birbirine yakın atanacaktır.

 9. Açılan sayfada derslerin yakınlığı bölümünde dersleri birbirine uzak ata özelliğini seçin.

 10. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.

 11. Artık çözüm sürecinde dersler birbirine uzak atanacaktır.

Uzaktan Eğitim ve Yüz Yüze Ders Arasındaki Boşluğu Belirleme

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz ders dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada uzaktan eğitim yüz yüze ders boşluk bölümünde ders saati metnine tıklayın.

 7. Boşluk ders saatini klavyenizden veya arttırma azaltma düğmelerine tıklayarak girin.

 8. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.

 9. Artık uzaktan eğitim ve yüz yüze ders arasındaki boşluğu belirlediniz.

Maksimum Çözüm Sayısını Belirleme

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz ders dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada maksimum çözüm sayısı bölümünde çözüm sayısı metnine tıklayın.

 7. Maksimum çözüm sayısını klavyenizden veya arttırma azaltma düğmelerine tıklayarak girin.

 8. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.

 9. Artık maksimum çözüm sayısını belirlediniz.

Çözüm Düzenleme Sayfasında Düzenlenebilecek Dersleri Belirleme

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz ders dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada çözüm sayfası ve takvimi ayarları bölümünde çözüm düzenlemede yalnızca uygun derslikleri listele özelliğini aktif edin. (Aktif; yeşil renk içinde onaylama tik işareti aktif seçimi belirtir)

 7. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.

 8. Artık çözüm düzenleme ekranında yalnızca düzenlemeye uygun dersler gözükecektir.

 9. Açılan sayfada çözüm sayfası ve takvimi ayarları bölümünde çözüm düzenlemede yalnızca uygun derslikleri listele özelliğini pasif edin. (Pasif; gri renk içinde çarpı işareti pasif seçimi belirtir.)

 10. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.

 11. Artık çözüm düzenleme ekranında tüm dersler düzenlenebilecektir.

Seçmeli Derslerin Çakışıp Çakışamayacağını Belirleme

 1. Eğer dönem seçmediyseniz pencerenin sağ üstünde yer alan dönem seçilmemiş metnine tıklayın.

 2. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.

 3. Açılan listede dönem ayarlarını yapmak istediğiniz ders dönemini seçin.

 4. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.

 5. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan dönem düğmesine tıklayın.

 6. Açılan sayfada çözüm sayfası ve takvimi ayarları bölümünde seçmeli dersler çakışabilir özelliğini aktif edin. (Aktif; yeşil renk içinde onaylama tik işareti aktif seçimi belirtir)

 7. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.

 8. Artık bir programın aynı sınıf ve şube düzeyinde yer alan seçmeli derslerin, diğer seçmeli derslerle çakışmasına izin verecektir.

 9. Açılan sayfada çözüm sayfası ve takvimi ayarları bölümünde seçmeli dersler çakışabilir özelliğini pasif edin. (Pasif; gri renk içinde çarpı işareti pasif seçimi belirtir.)

 10. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.

 11. Artık bir programın aynı sınıf ve şube düzeyinde yer alan seçmeli derslerin, diğer seçmeli derslerle çakışmasına izin vermeyecektir.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.