Skip to main content
Skip table of contents

8. Kullanıcılar Sayfası (Yönetici) (Web)

Ürün: Perculus (Web)
Eğitim: Perculus - Yönetici Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Eğitmen Kılavuz: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Eğitmen Panel Kılavuzu:
Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Panel).pdf
Eğitmen Oturum Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum).pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Kullanıcılar sayfasında sisteme kayıtlı kullanıcı ekleyebilirsiniz. Bu kullanıcıları seçerek oturumlara ekleyebilir, gruplara ekleyerek oturumlara grup üzerinden ekleyebilirsiniz. Kullanıcılar kendi hesaplarına girdiklerinde ekli oldukları geçmiş, gelecek ve bugünkü oturumları görüntüleyebilir ve katılabilirler.

Sisteme giriş yapabilen yönetici kullanıcıları; panelde ana sayfa, oturumlar (detaylar, katılımcılar, dosyalar ve raporlar), akışlar, kullanıcılar, dosyalar, gruplar, raporlar, aktiviteler, faturalar ve ayarlar sayfalarını görüntüleyebilir. Tüm sistemi tam yetki ile kullanabilir. Oturumlar oluşturabilir ve oturumlara kullanıcılar ekleyebilir. Ders akışları oluşturup planlayabilir. Sisteme yönetici, eğitmen veya öğrenci rollerinde yeni kullanıcılar ekleyebilir. Kendisi için veya ortak kullanım için dosyalar ekleyebilir. Oturumlara kullanıcıları toplu olarak eklemek için kullanıcı grupları oluşturabilir. Tüm oturumların raporlarını görüntüleyebilir. Aktiviteler sayfasında kendisi için veya ortak kullanım için sorular ekleyebilir. Fatura işlemlerini gerçekleştirebilir. Ayarlar sayfasında; genel bilgiler, varsayılan arayüz ayarları, e-posta şablonları, kullanım kotaları, varsayılan sistem logoları ve sistem ayarlarını görüntüleyebilir ve düzenleyebilir. Sanal sınıf oturumlarını tam yetki ile kullanabilir.

Sisteme giriş yapabilen eğitmen kullanıcıları; panelde ana sayfa, oturumlar (detaylar, katılımcılar, dosyalar ve raporlar), akışlar, dosyalar, raporlar ve aktiviteler sayfalarını görüntüleyebilir. Oturumlar oluşturabilir ve oturumlara kullanıcılar ekleyebilir. Ders akışları oluşturup planlayabilir. Kendisi için veya ortak kullanım için dosyalar ekleyebilir. Kendi oturumlarının raporlarını görüntüleyebilir. Aktiviteler sayfasında kendisi için veya ortak kullanım için sorular ekleyebilir. Sanal sınıf oturumlarını tam yetki ile kullanabilir.

Sisteme giriş yapabilen öğrenci kullanıcıları; panelde ana sayfa ve oturumlar (ayrıca oturum detaylar ve dosyalar) sayfalarını görüntüleyebilir. Oturumlara eklenmiş kullanıcılar, başlayan oturumlara katılabilir ve yetki verilmesi durumunda kamera, mikrofon ve paylaşım gerçekleştirebilir. Oturumlar sonlandıktan sonra eklendikleri oturumların tekrar izlemelerini izleyebilirler.

 1. Pencerenin solunda üstten dördüncü sırada yer alan katılımcılar düğmesine tıklayın.

Yeni Kullanıcı Ekleme

Sisteme kayıtlı kullanıcılar ekleyerek; kullanıcıları oturumlara ekleyebilir, kullanıcıları gruplara ekleyip kullanıcı grubu olarak oturumlara kullanıcıları ekleyebilir ve kullanıcıların sisteme kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmalarını sağlayabilirsiniz. Yönetici, eğitmen ve öğrenci olarak üç farklı tipte kullanıcı eklenebilir.
 1. Sayfanın üstünde kullanıcı listesi yazısının sağında yer alan yeni kullanıcı düğmesine tıklayın.
 2. Açılan pencerenin üstünde yer alan ad metin kutusuna ad girin.
 3. Soyad metin kutusuna soyad girin.
 4. Kullanıcı adı metin kutusuna kullanıcı adı girin.
 5. Yeni şifre metin kutusuna yeni şifre girin.
 6. Yeni şifre (tekrar) metin kutusuna yeni şifrenizi tekrar girin.
 7. Saat dilimi açılır listesine tıklayarak kullanıcınızın saat dilimini seçin.
 8. Grup seçiniz açılır listesine tıklayarak kullanıcınızın gruplarını seçin.
 9. Kullanıcı tipi açılır listesine tıklayarak kullanıcınızın kullanıcı tipini öğrenci, eğitmen veya yönetici olarak seçin.
 10. Kullanıcı dili açılır listesine tıklayarak kullanıcınızın kullanıcı dilini Türkçe veya İngilizce olarak seçin.
 11. İsteğe bağlı hesap son geçerlilik tarihi metin kutusuna tıkladıktan sonra açılan takvim penceresinde kullanıcı hesap son geçerlilik tarihini seçin.
 12. Kullanıcı web giriş izni seçimini kullanıcı web girişini aktif olarak seçin.
 13. Kullanıcı aktif hesap seçimini aktif olarak seçin.
 14. Pencerenin sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 15. Yeni kullanıcı oluşturuldu ve kullanıcı listesine eklendi.

Toplu Olarak Yeni Kullanıcı Ekleme

Zamandan tasarruf etmek için kullanıcılarınızı tek tek eklemek yerine, toplu olarak kullanıcı ekleyebilirsiniz. Sisteme eklediğiniz kullanıcıları oturumlara ekleyebilir, kullanıcıları gruplara ekleyip kullanıcı grubu olarak oturumlara kullanıcıları ekleyebilir ve kullanıcıların sisteme kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmalarını sağlayabilirsiniz. Yönetici, eğitmen ve öğrenci olarak üç farklı tipte kullanıcı eklenebilir.
 1. Kullanıcı listesi sayfanın sağ üstünde yer alan excel işlemleri düğmesine tıklayın.
 2. Açılan pencerenin üstünde yer alan “buraya (xlsx uzantılı - MS Excel 2003 sonrası)” bağlantısına tıklayın.
 3. Tarayıcının sağ üstünde indirilen dosyaya veya bilgisayarınızın indirilenler klasöründe dosyanın adına tıklayın.
 4. Excel dosyasında yer alan “name” sütununun satırlarına kullanıcı adlarını yazın.
 5. Excel dosyasında yer alan “surname” sütununun satırlarına kullanıcı soyadlarını yazın.
 6. Excel dosyasında yer alan “emailaddress” sütununun satırlarına kullanıcı e-posta adreslerini yazın.
 7. Excel dosyasında yer alan “password” sütununun satırlarına kullanıcı şifrelerini yazın. (Kullanıcı şifrelerinin sistem tarafından oluşturulmasını istiyorsanız bu sütunu boş bırakın.)
 8. Excel dosyasında yer alan “usergroup” sütununun satırlarına kullanıcıyı sisteminizde var olan bir kullanıcı grubuna atamak için sisteminizde yazılı olduğu gibi kullanıcı grup ismini yazın.
 9. Sisteme eklemek istediğiniz tüm kullanıcı detaylarını girdikten sonra excel dosyasını kaydedin.
 10. Tarayıcınızda Perculus kullanıcı excel işlemleri penceresinde baz alınacak bilgi açılır listesine tıklayarak kullanıcı adı veya e-posta olarak seçin.
 11. Kullanıcı tipi açılır listesine tıklayarak excel ile ekleyeceğiniz tüm kullanıcılarınızın kullanıcı tipini öğrenci, eğitmen veya yönetici olarak seçin.
 12. İsteğe bağlı mevcut grup üyeliklerini kaldır seçimini aktif yapın. (Sistemde var olan ve farklı gruplardaki kullanıcıların kullanıcı gruplarını kaldırarak güncellenmesi sağlanır.)
 13. İsteğe bağlı otomatik şifre oluştur seçimini aktif yapın. (Excel içerisinde yer alan password sütununun satırlarını boş bırakın.)
 14. İsteğe bağlı kullanıcı bilgilerini e-posta olarak gönder seçimini aktif yapın.
 15. Pencerenin sağ altında yer alan excel yükle düğmesine tıklayın.
 16. Açılan dosya seçici penceresinde bilgisayarınızda dosyanızın bulunduğu konuma gidin.
 17. Yüklemek istediğiniz dosyayı seçin.
 18. Pencerenin sağ altında yer alan düğmesine tıklayın.
 19. Toplu kullanıcı ekleme sonucunun raporunu indirmek için pencerenin sağ altında yer alan sonucu excel olarak indir düğmesine tıklayın.
 20. Tarayıcının sağ üstünde indirilen dosyaya veya bilgisayarınızın indirilenler klasöründeki dosyanın adına tıklayın.
 21. Sonuç excelinde kullanıcı ve eklenme sonuçlarını görüntülersiniz.
 22. Toplu olarak kullanıcı eklediniz. Kullanıcılar sisteme giriş yapabilir.

Kullanıcıları Farklı Bilgilere Göre Sıralama

Sisteme kayıtlı kullanıcılarını; ad, soyad, kullanıcı adı, e-posta ve kullanıcı tipi bilgilerini kullanarak ihtiyacınıza göre sıralayabilirsiniz.
 1. Sayfanın üstünde kullanıcı listesi yazısının altında kullanıcılar satırlar halinde listelenir.
 2. Kullanıcı satırlarında; ad, soyad, kullanıcı adı, durum, e-posta, kullanıcı tipi, gruplar ve seçenekler sütunları yer alır.
 3. Ad metnine veya sıralama işaretine tıklayın.
 4. Kullanıcılarınız ad bilgilerine göre a’dan z’ye veya z’den a’ya şeklinde sıralandı.
 5. Soyad metnine veya sıralama işaretine tıklayın.
 6. Kullanıcılarınız soyad bilgilerine göre a’dan z’ye veya z’den a’ya şeklinde sıralandı.
 7. Kullanıcı adı metnine veya sıralama işaretine tıklayın.
 8. Kullanıcılarınız kullanıcı adı bilgilerine göre a’dan z’ye veya z’den a’ya şeklinde sıralandı.
 9. E-Posta metnine veya sıralama işaretine tıklayın.
 10. Kullanıcılarınız e-posta bilgilerine göre a’dan z’ye veya z’den a’ya şeklinde sıralandı.
 11. Kullanıcı tipi metnine veya sıralama işaretine tıklayın.
 12. Kullanıcılarınız kullanıcı tipi bilgilerine göre a’dan z’ye veya z’den a’ya şeklinde sıralandı.

Kullanıcıları Durumlarına Göre Filtreleme

Sisteme kayıtlı kullanıcılarını; tümü, pasif, aktif, kilitli ve süresi bitmiş bilgilerini kullanarak ihtiyacınıza göre filtreleyebilirsiniz. Tümü filtresini seçtiğinizde, tüm kullanıcılar listelenir. Pasif filtresini seçtiğinizde, pasif olarak düzenlediğiniz kullanıcılar listelenir. Aktif filtresini seçtiğinizde, aktif kullanıcılar listelenir. Kilitli filtresini seçtiğinizde; kullanıcı tarafından, belirlediğiniz maksimum başarısız şifre girişinden sonra hesapları kitlenmiş kullanıcılar listelenir. Süresi bitmiş filtresini seçtiğinizde, kullanıcıyı oluşturma aşamasında belirlediğiniz hesap son geçerlilik tarihi geçmiş kullanıcılar listelenir.
 1. Kullanıcı listesi sayfasının sağında yer alan filtrele düğmesine tıklayın.
 2. Tüm kullanıcıları görüntülemek için tümü düğmesine tıklayın.
 3. Pasif kullanıcıları filtrelemek için pasif düğmesine tıklayın.
 4. Aktif kullanıcıları filtrelemek için aktif düğmesine tıklayın.
 5. Kilitli kullanıcıları filtrelemek için kilitli düğmesine tıklayın.
 6. Süresi bitmiş kullanıcıları filtrelemek için süresi bitmiş düğmesine tıklayın.
 7. Durum filtrenize göre tümü, pasif, aktif, kilitli ve süresi bitmiş kullanıcı listelerini görüntülüyorsunuz.

Kullanıcılar Arasında Arama Yapma

Sisteme kayıtlı kullanıcılarını bulmakta zorlanıyorsanız, kullanıcılar arasında; ad, soyad, e-posta ve kullanıcı tipi bilgilerine göre arama yapabilirsiniz.
 1. Kullanıcı listesi sayfasının sağında yer alan ara düğmesine tıklayın.
 2. Kullanıcı listesinde arama yaparken bir filtre ekleyebileceğiniz gibi birden fazla filtre de ekleyebilirsiniz.
 3. Kullanıcı listesi altında açılan arama bölümünde kullanıcı adı metin kutusuna kullanıcı adı yazın.
 4. Ad metin kutusuna ad yazın.
 5. Soyad metin kutusuna soyad yazın.
 6. E-Posta metin kutusuna e-posta yazın.
 7. Tip seçiniz açılır listesine tıklayın.
 8. Listelenen kullanıcı tipleri arasından öğrenci, eğitmen veya yönetici olarak seçin.
 9. Ara düğmesine tıklayın.
 10. Girmiş olduğunuz kriterlere göre kullanıcı listesinde kullanıcılar listelenecektir.

Kullanıcı Bilgilerini Düzenleme

Sisteme kayıtlı kullanıcıların; ad, soyad, kullanıcı adı, e-posta, şifre, saat dilimi, bağlı olduğu grup, kullanıcı tipi, dili, hesap son geçerlilik tarihi, web giriş izni ve aktiflik durum bilgilerini düzenleyebilir ve kullanıcıların e-postalarına şifre sıfırlama bağlantısı gönderebileceğiniz düğmeye tıklayabilirsiniz.
 1. Sayfanın üstünde kullanıcı listesi yazısının altında kullanıcılar satırlar halinde listelenir.
 2. Kullanıcı listesi satırlarında; ad, soyad, kullanıcı adı, durum, e-posta, kullanıcı tipi, gruplar ve seçenekler sütunları yer alır.
 3. Kullanıcıları düzenlemek için kullanıcı listesi satırlarının en sağında yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
 4. Açılan listede düzenle düğmesine tıklayın.
 5. Kullanıcı bilgilerini düzenleyin.
 6. Pencerenin sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 7. Kullanıcı bilgilerini düzenlediniz.

Kullanıcıya Şifre Sıfırlama E-Postası Gönderme

Kullanıcı düzenleme penceresinde kullanıcıların şifrelerini kendileri değiştirebilmeleri için şifre sıfırlama bağlantısı gönder düğmesini kullanabilirsiniz.
 1. Sayfanın üstünde kullanıcı listesi yazısının altında kullanıcılar satırlar halinde listelenir.
 2. Kullanıcı listesi satırlarında; ad, soyad, kullanıcı adı, durum, e-posta, kullanıcı tipi, gruplar ve seçenekler sütunları yer alır.
 3. Kullanıcıları düzenlemek için kullanıcı listesi satırlarının en sağında yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
 4. Açılan listede düzenle düğmesine tıklayın.
 5. Şifre sıfırlama bağlantısı gönder düğmesine tıklayın.
 6. Kullanıcıya şifre sıfırlama bağlantısı gönderildi.

Aktif Kullanıcı Hesabını Pasif Yapma

Kullanıcı düzenleme penceresinde kullanıcıların aktif hesap özelliğini pasif olarak düzenleyebilirsiniz.
 1. Sayfanın üstünde kullanıcı listesi yazısının altında kullanıcılar satırlar halinde listelenir.
 2. Kullanıcı listesi satırlarında; ad, soyad, kullanıcı adı, durum, e-posta, kullanıcı tipi, gruplar ve seçenekler sütunları yer alır.
 3. Kullanıcıları düzenlemek için kullanıcı listesi satırlarının en sağında yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
 4. Açılan listede düzenle düğmesine tıklayın.
 5. Kullanıcı aktif hesap seçimini pasif olarak seçin.
 6. Pencerenin sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 7. Kullanıcının hesabını pasifleştirdiniz.

Pasif Kullanıcı Hesabını Aktifleştirme

Kullanıcı düzenleme penceresinde kullanıcıların aktif hesap özelliğini pasif durumundan aktif duruma getirerek düzenleyebilirsiniz.
 1. Sayfanın üstünde kullanıcı listesi yazısının altında kullanıcılar satırlar halinde listelenir.
 2. Kullanıcı listesi satırlarında; ad, soyad, kullanıcı adı, durum, e-posta, kullanıcı tipi, gruplar ve seçenekler sütunları yer alır.
 3. Kullanıcıları düzenlemek için kullanıcı listesi satırlarının en sağında yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
 4. Açılan listede düzenle düğmesine tıklayın.
 5. Kullanıcı aktif hesap seçimini aktif olarak seçin.
 6. Pencerenin sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 7. Kullanıcının hesabını aktifleştirdiniz.

Kilitli Kullanıcı Hesabını Aktifleştirme

Kullanıcı tarafından; sisteme giriş işlemi sırasında, sistem yöneticisinin belirlediği maksimum başarısız şifre girişi limitinin aşılmasından sonra, kullanıcıların hesapları kitlenir. Kilitli kullanıcıların hesaplarını açmak için kullanıcı düzenleme penceresinde kullanıcıların aktif hesap özelliğini pasif durumundan aktif duruma getirerek düzenleyebilirsiniz.
 1. Sayfanın üstünde kullanıcı listesi yazısının altında kullanıcılar satırlar halinde listelenir.
 2. Kullanıcı listesi satırlarında; ad, soyad, kullanıcı adı, durum, e-posta, kullanıcı tipi, gruplar ve seçenekler sütunları yer alır.
 3. Kullanıcıları düzenlemek için kullanıcı listesi satırlarının en sağında yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
 4. Açılan listede düzenle düğmesine tıklayın.
 5. Kullanıcı aktif hesap seçimini aktif olarak seçin.
 6. Pencerenin sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 7. Kullanıcı hesabının kilidini kaldırdınız.

Süresi Bitmiş Kullanıcı Hesabını Aktifleştirme

Kullanıcı oluşturma aşamasında, kullanıcı için belirlediğiniz hesap son geçerlilik tarihi geçmiş kullanıcıların hesap durumları süresi bitmiş olarak görüntülenir. Süresi bitmiş kullanıcıların hesaplarını açmak için kullanıcı düzenleme penceresinde kullanıcıların aktif hesap özelliğini pasif durumundan aktif duruma getirin ve son geçerlilik tarihini silin veya ileriki bir tarih olarak düzenleyebilirsiniz.
 1. Sayfanın üstünde kullanıcı listesi yazısının altında kullanıcılar satırlar halinde listelenir.
 2. Kullanıcı listesi satırlarında; ad, soyad, kullanıcı adı, durum, e-posta, kullanıcı tipi, gruplar ve seçenekler sütunları yer alır.
 3. Kullanıcıları düzenlemek için kullanıcı listesi satırlarının en sağında yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
 4. Açılan listede düzenle düğmesine tıklayın.
 5. Pencerenin sağ altında yer alan hesap son geçerlilik tarihi bölümünde yer alan hesap son geçerlilik tarihini silin veya takvimden ileriki bir tarih için hesap son geçerlilik tarihini değiştirin.
 6. Kullanıcı aktif hesap seçimini aktif olarak seçin.
 7. Pencerenin sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 8. Kullanıcının hesabını aktifleştirdiniz.

Kullanıcıları Silme

Artık kullanıcı olarak sistemde istenmeyen kullanıcıları, kullanıcı seçeneklerinden silebilirsiniz.
 1. Sayfanın üstünde kullanıcı listesi yazısının altında kullanıcılar satırlar halinde listelenir.
 2. Kullanıcı listesi satırlarında; ad, soyad, kullanıcı adı, durum, e-posta, kullanıcı tipi, gruplar ve seçenekler sütunları yer alır.
 3. Kullanıcıları düzenlemek için kullanıcı listesi satırlarının en sağında yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
 4. Açılan listede sil düğmesine tıklayın.
 5. Kullanıcıyı sildiniz.

Kullanıcıları Toplu Olarak Silme

Artık kullanıcı olarak sistemde istenmeyen kullanıcıları tek tek veya toplu olarak seçerek silebilirsiniz.
 1. Sayfanın üstünde kullanıcı listesi yazısının altında kullanıcılar satırlar halinde listelenir.
 2. Kullanıcı listesi satırlarında; ad, soyad, kullanıcı adı, durum, e-posta, kullanıcı tipi, gruplar ve seçenekler sütunları yer alır.
 3. Kullanıcı listesi satırlarında birinci sütunda yer alan ad metninin solundaki kutucuğa tıklayarak ekrandaki tüm kullanıcıları seçebilir veya satırlarda listelenen kullanıcı adlarının solundaki kutucuklar tıklayarak tek tek kullanıcıları seçin.
 4. Kullanıcıları seçtikten sonra sayfanın sağ üstünde yer beliren seçimi kaldır düğmesine tıklayın.
 5. Tüm kullanıcı seçimleriniz kaldırıldı.
 6. Kullanıcıları seçtikten sonra sayfanın sağ üstünde beliren uygula düğmesine tıklayın.
 7. Açılan pencerede sil düğmesine tıklayın.
 8. Seçtiğiniz kullanıcılar silindi.

Kullanıcıları Toplu Olarak Öğrenci Yapma

Tek tek veya toplu olarak seçtiğiniz kullanıcıların, kullanıcı tipini toplu olarak öğrenci kullanıcı tipi olarak değiştirebilirsiniz.

Sisteme giriş yapabilen öğrenci kullanıcıları; panelde ana sayfa ve oturumlar (ayrıca oturum detaylar ve dosyalar) sayfalarını görüntüleyebilir. Oturumlara eklenmiş kullanıcılar, başlayan oturumlara katılabilir ve yetki verilmesi durumunda kamera, mikrofon ve paylaşım gerçekleştirebilir. Oturumlar sonlandıktan sonra eklendikleri oturumların tekrar izlemelerini izleyebilirler.
 1. Sayfanın üstünde kullanıcı listesi yazısının altında kullanıcılar satırlar halinde listelenir.
 2. Kullanıcı listesi satırlarında; ad, soyad, kullanıcı adı, durum, e-posta, kullanıcı tipi, gruplar ve seçenekler sütunları yer alır.
 3. Kullanıcı listesi satırlarında birinci sütunda yer alan ad metninin solundaki kutucuğa tıklayarak ekrandaki tüm kullanıcıları seçebilir veya satırlarda listelenen kullanıcı adlarının solundaki kutucuklara tıklayarak tek tek kullanıcıları seçin.
 4. Kullanıcıları seçtikten sonra sayfanın sağ üstünde yer beliren seçimi kaldır düğmesine tıklayın.
 5. Tüm kullanıcı seçimleriniz kaldırıldı.
 6. Kullanıcıları seçtikten sonra sayfanın sağ üstünde beliren uygula düğmesine tıklayın.
 7. Açılan pencerede kullanıcı yap düğmesine tıklayın.
 8. Seçtiğiniz kullanıcıların kullanıcı tipi öğrenci olarak değiştirildi.

Kullanıcıları Toplu Olarak Eğitmen Yapma

Tek tek veya toplu olarak seçtiğiniz kullanıcıların, kullanıcı tipini toplu olarak eğitmen kullanıcı tipi olarak değiştirebilirsiniz.

Sisteme giriş yapabilen eğitmen kullanıcıları; panelde ana sayfa, oturumlar (detaylar, katılımcılar, dosyalar ve raporlar), akışlar, dosyalar, raporlar ve aktiviteler sayfalarını görüntüleyebilir. Oturumlar oluşturabilir ve oturumlara kullanıcılar ekleyebilir. Ders akışları oluşturup planlayabilir. Kendisi için veya ortak kullanım için dosyalar ekleyebilir. Kendi oturumlarının raporlarını görüntüleyebilir. Aktiviteler sayfasında kendisi için veya ortak kullanım için sorular ekleyebilir. Sanal sınıf oturumlarını tam yetki ile kullanabilir.
 1. Sayfanın üstünde kullanıcı listesi yazısının altında kullanıcılar satırlar halinde listelenir.
 2. Kullanıcı listesi satırlarında; ad, soyad, kullanıcı adı, durum, e-posta, kullanıcı tipi, gruplar ve seçenekler sütunları yer alır.
 3. Kullanıcı listesi satırlarında birinci sütunda yer alan ad metninin solundaki kutucuğa tıklayarak ekrandaki tüm kullanıcıları seçebilir veya satırlarda listelenen kullanıcı adlarının solundaki kutucuklara tıklayarak tek tek kullanıcıları seçin.
 4. Kullanıcıları seçtikten sonra sayfanın sağ üstünde yer beliren seçimi kaldır düğmesine tıklayın.
 5. Tüm kullanıcı seçimleriniz kaldırıldı.
 6. Kullanıcıları seçtikten sonra sayfanın sağ üstünde beliren uygula düğmesine tıklayın.
 7. Açılan pencerede eğitmen yap düğmesine tıklayın.
 8. Seçtiğiniz kullanıcıların kullanıcı tipi eğitmen olarak değiştirildi.

Kullanıcıları Toplu Olarak Yönetici Yapma

Tek tek veya toplu olarak seçtiğiniz kullanıcıların, kullanıcı tipini toplu olarak yönetici kullanıcı tipi olarak değiştirebilirsiniz.

Sisteme giriş yapabilen yönetici kullanıcıları; panelde ana sayfa, oturumlar (detaylar, katılımcılar, dosyalar ve raporlar), akışlar, kullanıcılar, dosyalar, gruplar, raporlar, aktiviteler, faturalar ve ayarlar sayfalarını görüntüleyebilir. Tüm sistemi tam yetki ile kullanabilir. Oturumlar oluşturabilir ve oturumlara kullanıcılar ekleyebilir. Ders akışları oluşturup planlayabilir. Sisteme yönetici, eğitmen veya öğrenci rollerinde yeni kullanıcılar ekleyebilir. Kendisi için veya ortak kullanım için dosyalar ekleyebilir. Oturumlara kullanıcıları toplu olarak eklemek için kullanıcı grupları oluşturabilir. Tüm oturumların raporlarını görüntüleyebilir. Aktiviteler sayfasında kendisi için veya ortak kullanım için sorular ekleyebilir. Fatura işlemlerini gerçekleştirebilir. Ayarlar sayfasında; genel bilgiler, varsayılan arayüz ayarları, e-posta şablonları, kullanım kotaları, varsayılan sistem logoları ve sistem ayarlarını görüntüleyebilir ve düzenleyebilir. Sanal sınıf oturumlarını tam yetki ile kullanabilir.
 1. Sayfanın üstünde kullanıcı listesi yazısının altında kullanıcılar satırlar halinde listelenir.
 2. Kullanıcı listesi satırlarında; ad, soyad, kullanıcı adı, durum, e-posta, kullanıcı tipi, gruplar ve seçenekler sütunları yer alır.
 3. Kullanıcı listesi satırlarında birinci sütunda yer alan ad metninin solundaki kutucuğa tıklayarak ekrandaki tüm kullanıcıları seçebilir veya satırlarda listelenen kullanıcı adlarının solundaki kutucuklara tıklayarak tek tek kullanıcıları seçin.
 4. Kullanıcıları seçtikten sonra sayfanın sağ üstünde yer beliren seçimi kaldır düğmesine tıklayın.
 5. Tüm kullanıcı seçimleriniz kaldırıldı.
 6. Kullanıcıları seçtikten sonra sayfanın sağ üstünde beliren uygula düğmesine tıklayın.
 7. Açılan pencerede yönetici yap düğmesine tıklayın.
 8. Seçtiğiniz kullanıcıların kullanıcı tipi yönetici olarak değiştirildi.

Kullanıcıları Toplu Olarak Gruba Atama

Kullanıcıları tek tek veya toplu olarak seçtikten sonra kullanıcı gruplarına ekleyebilirsiniz. Kullanıcı gruplarını oturuma ekleyerek gruba ekli tüm kullanıcıların oturuma dahil olmalarını sağlayabilirsiniz.
 1. Sayfanın üstünde kullanıcı listesi yazısının altında kullanıcılar satırlar halinde listelenir.
 2. Kullanıcı listesi satırlarında; ad, soyad, kullanıcı adı, durum, e-posta, kullanıcı tipi, gruplar ve seçenekler sütunları yer alır.
 3. Kullanıcı listesi satırlarında birinci sütunda yer alan ad metninin solundaki kutucuğa tıklayarak ekrandaki tüm kullanıcıları seçebilir veya satırlarda listelenen kullanıcı adlarının solundaki kutucuklara tıklayarak tek tek kullanıcıları seçin.
 4. Kullanıcıları seçtikten sonra sayfanın sağ üstünde yer beliren seçimi kaldır düğmesine tıklayın.
 5. Tüm kullanıcı seçimleriniz kaldırıldı.
 6. Kullanıcıları seçtikten sonra sayfanın sağ üstünde beliren uygula düğmesine tıklayın.
 7. Açılan pencerede gruba ata düğmesine tıklayın.
 8. Açılan pencerede grup seçiniz açılır listesine tıklayın.
 9. Açılan listede mevcut gruplardan istediklerinizi seçin.
 10. İsteğe bağlı olarak seçili kullanıcıların gruplarını sıfırla seçimini aktif olarak seçin.
 11. Pencerenin sağ altında yer alan seçili kullanıcılara uygula düğmesine tıklayın.
 12. Seçtiğiniz kullanıcılar seçiminize bağlı olarak mevcut grupları silinerek veya silinmeden yeni kullanıcı grubuna veya gruplarına atandı.

Kullanıcı Listeleri Arasında Geçiş

Karmaşıklığı önlemek için her listede 15 kayıt olacak şekilde kullanıcılar listeler halinde gösterilir.
 1. Sayfanın üstünde kullanıcı listesi yazısının altında kullanıcılar satırlar halinde listelenir.
 2. Kullanıcı listesinin en altında sayfa geçiş düğmeleri ve görüntülenen kullanıcı sayılası yer alır.
 3. Kullanıcılar sayfası sayfa geçiş düğmelerinde birinci sırada yer alan ilk sayfa (<<) düğmesine tıklayın.
 4. Kullanıcı listesinde birinci sayfaya geçiş yaptınız.
 5. Kullanıcılar sayfası sayfa geçiş düğmelerinde ikinci sırada yer alan önceki sayfa (<) düğmesine tıklayın.
 6. Kullanıcı listesinde bulunduğunuz sayfadan bir önceki sayfaya geçiş yaptınız.
 7. Kullanıcılar sayfası sayfa geçiş düğmelerinde üçüncü sırada gösterilen (1-10/X) ve toplam akış (X-X/145) sayılarını görüntülüyorsunuz.
 8. Kullanıcılar sayfası sayfa geçiş düğmelerinde dördüncü sırada yer alan sonraki sayfa (>) düğmesine tıklayın.
 9. Kullanıcı listesinde bulunduğunuz sayfadan bir sonraki sayfaya geçiş yaptınız.
 10. Kullanıcılar sayfası sayfa geçiş düğmelerinde beşinci sırada yer alan son sayfa (>>) düğmesine tıklayın.
 11. Kullanıcı listesinde son sayfaya geçiş yaptınız.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.