Skip to main content
Skip table of contents

15.2.7. Oturum Öncesi Sanal Sınıf Akışını Düzenleme (Web) (Yönetici)

Ürün: Perculus (Web)
Eğitim: Perculus - Yönetici Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Eğitmen Kılavuz: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Eğitmen Panel Kılavuzu:
Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Panel).pdf
Eğitmen Oturum Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum).pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Oturum başlamadan önce oturumun akışını planlayabilirsiniz.
  1. Pencerenin solunda üstten ikinci sırada yer alan oturumlar düğmesine tıklayın.
  2. Sayfanın üstünde oturum listesi yazısının altında oturumlar satırlar halinde listelenir.
  3. Oturum listesi satırlarında; oturum adı, başlangıç, süre, katılımcı, durum ve seçenekler sütunları yer alır.
  4. Oturum bittiğinde oturum adının sağında beliren düzenle düğmesine tıklayın.
  5. Akış planlama sayfası açıldı. Aktivitelerinizi ekleyebilirsiniz.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.