Skip to main content
Skip table of contents

15.2.6. Oturum Özelliklerini Düzenleme (Web) (Yönetici)

Ürün: Perculus (Web)
Eğitim: Perculus - Yönetici Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Eğitmen Kılavuz: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Eğitmen Panel Kılavuzu:
Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Panel).pdf
Eğitmen Oturum Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum).pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Oturum öncesi oturum bilgilerinin hepsinde düzenleme yapabilirsiniz. Oturum bittikten sonra oturum bilgilerinin bazılarında düzenleme yapabilirsiniz.
  1. Pencerenin solunda üstten ikinci sırada yer alan oturumlar düğmesine tıklayın.
  2. Sayfanın üstünde oturum listesi yazısının altında oturumlar satırlar halinde listelenir.
  3. Oturum listesi satırlarında; oturum adı, başlangıç, süre, katılımcı, durum ve seçenekler sütunları yer alır.
  4. Oturum bilgilerini düzenlemek istediğiniz oturum satırının en sağında yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
  5. Açılan pencerede üstten beşinci sırada yer alan düzenle düğmesine tıklayın.
  6. Oturum bilgilerini düzenleyebilirsiniz.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.