Skip to main content
Skip table of contents

15.2.3. Oturum Katılımcı Detayları (Görüntüleme, Ekleme, Silme, Davet) (Web) (Yönetici)

Ürün: Perculus (Web)
Eğitim: Perculus - Yönetici Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Eğitmen Kılavuz: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Eğitmen Panel Kılavuzu:
Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Panel).pdf
Eğitmen Oturum Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum).pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Oturum katılımcılar sayfasında istediğiniz bir oturumun katılımcılarını görüntüleyebilir veya oturum öncesi otuma katılmaları için ve oturum sonrası tekrar izlemeyi izleyebilmeleri için katılımcı ekleyebilirsiniz.

Oturum Katılımcılar Listesini Görüntüleme

 1. Pencerenin solunda üstten ikinci sırada yer alan oturumlar düğmesine tıklayın.
 2. Sayfanın üstünde oturum listesi yazısının altında oturumlar satırlar halinde listelenir.
 3. Oturum listesi satırlarında; oturum adı, başlangıç, süre, katılımcı, durum ve seçenekler sütunları yer alır.
 4. Katılımcılarını görüntülemek istediğiniz oturum satırının en sağında yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
 5. Açılan pencerede üstten ikinci sırada yer alan katılımcılar düğmesine tıklayın.
 6. Oturum katılımcı listesi sekmesini görüntülüyorsunuz.

Oturuma Katılımcı Listesinden Katılımcı Ekleme

 1. Oturum katılımcılar listesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 2. Oturum katılımcı listesi sekmesinde sol üstte yer alan katılımcı ekle düğmesine tıklayın.
 3. Oturuma eklemek istediğiniz özel bir katılımcı varsa açılan penceresinin üstünde yer alan katılımcı ara bölümünden katılımcıları arayabilirsiniz.
 4. Pencerenin üstünde birinci satır ve birinci sırada yer alan anahtar kelime metin kutusuna oturuma eklemek istediğiniz katılımcının ad, soyad, kullanıcı adı veya e-posta adresini yazın.
 5. Pencerenin üstünde birinci satır ve ikinci sırada yer alan grup seçiniz açılır listesine tıklayın.
 6. Her harf tuşlamanızda otomatik arama gerçekleşecektir.
 7. Listelenen gruplar arasından grup veya grupları seçimi yapın.
 8. Pencerenin üstünde ikinci satır ve birinci sırada yer alan kayıtlı olduğu oturumlar açılır listesine tıklayın.
 9. Her harf tuşlamanızda otomatik arama gerçekleşecektir.
 10. Listelenen oturumlar arasından oturum veya oturumların seçimini yapın.
 11. Pencerenin üstünde ikinci satır ve ikinci sırada yer alan kullanıcı tipi açılır listesine tıklayın.
 12. Listelenen kullanıcı tipleri arasından kullanıcı tipi seçimini yapın. (Kullanıcı tipleri: eğitmen, yönetici, öğrenci)
 13. Pencerenin üstünde üçüncü satır ve ikinci sırada yer alan ara düğmesine tıklayın.
 14. Aranılan katılımcılar listelendi.
 15. Kullanıcı listesi satırlarında; ad, soyad, kullanıcı adı, e-posta ve kullanıcı tipi metinlerine tıklayarak katılımcıları farklı şekillerde sıralayın.
 16. Kullanıcı listesinde ad metnini solunda yer alan kutucuğa tıklayarak listelen kullanıcıların tümünü seçin.
 17. Tüm kullanıcılar oturuma eklenmek üzere seçildi.
 18. Kullanıcı listesinde kullanıcı adlarının solunda yer alan kutucuklara tıklayarak istediğiniz kullanıcıları tek tek seçin.
 19. Pencerenin sağ üstünde yer alan eklenecek katılımcılar metnine (sekmesine) tıklayın.
 20. Oturuma eklemek için seçtiğiniz katılımcılar listeleniyor.
 21. Oturuma eklenecek kullanıcılarda sol üstte ad metninin solunda yer alan çöp kutusuna tıklayın.
 22. Tüm seçilmiş kullanıcıları eklenecek katılımcılardan kaldırdınız. (Kullanıcı bul sekmesinde kullanıcıları tekrar seçin)
 23. Oturuma eklenecek kullanıcılarda kullanıcı adlarının solunda yer alan çöp kutusuna tıklayın.
 24. Oturuma eklenecek katılımcılardan kullanıcıyı kaldırdınız.
 25. Pencerenin sağ altında yer alan kaydet ve kapat düğmesine tıklayın.
 26. Seçmiş olduğunuz kullanıcılar oturuma eklendi. Oturum başladığında katılımcılar oturuma katılabilir ve oturum bittiğinde tekrar izleyebilirler.

Oturuma Dış Katılımcı Ekleme

 1. Oturum katılımcılar listesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 2. Oturum katılımcı listesi sekmesinde sol üstte yer alan katılımcı ekle düğmesine tıklayın.
 3. Pencerenin orta üstünde yer alan dış katılımcı metnine (sekmesine) tıklayın.
 4. Pencerenin üstünden birinci satır ve birinci sırada yer alan ad metin kutusuna dış katılımcının adını yazın.
 5. Pencerenin üstünden birinci satır ve ikinci sırada yer alan soyad metin kutusuna dış katılımcının soyadını yazın.
 6. Pencerenin üstünden ikinci satır ve birinci sırada yer alan e-posta metin kutusuna dış katılımcının e-posta adresini yazın.
 7. Pencerenin üstünden ikinci satır ve ikinci sırada yer alan telefon metin kutusuna dış katılımcının telefon numarasını yazın.
 8. Pencerenin üstünden üçüncü satır ve birinci sırada yer alan kullanıcı tipi açılır listesine tıklayın.
 9. Listelenen kullanıcı tipleri arasından dış katılımcının kullanıcı tipi seçimini yapın. (Kullanıcı tipleri: eğitmen, yönetici, öğrenci)
 10. Pencerenin üstünden üçüncü satır ve üçüncü sırada yer alan listeye ekle düğmesine tıklayın.
 11. Pencerenin sağ üstünde yer alan eklenecek katılımcılar metnine (sekmesine) tıklayın.
 12. Oturuma eklemek için seçtiğiniz katılımcılar listeleniyor.
 13. Oturuma eklenecek kullanıcılarda sol üstte ad metninin solunda yer alan çöp kutusuna tıklayın.
 14. Tüm seçilmiş kullanıcıları eklenecek katılımcılardan kaldırdınız. (Dış katılımcı sekmesinde kullanıcıları tekrar ekleyin.)
 15. Oturuma eklenecek kullanıcılarda kullanıcı adlarının solunda yer alan çöp kutusuna tıklayın.
 16. Oturuma eklenecek katılımcılardan kullanıcıyı kaldırdınız.
 17. Pencerenin sağ altında yer alan kaydet ve kapat düğmesine tıklayın.
 18. Dış katılımcı olarak eklemiş olduğunuz kullanıcılar oturuma eklendi. Oturum başladığında katılımcılar oturuma katılabilir ve oturum bittiğinde tekrar izleyebilirler.

Oturuma Toplu Olarak Dış Katılımcı Ekleme

 1. Oturum katılımcılar listesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 2. Oturum katılımcı listesi sekmesinde sol üstte yer alan katılımcı ekle düğmesine tıklayın.
 3. Pencerenin orta üstünde yer alan dış katılımcı metnine (sekmesine) tıklayın.
 4. Dış katılımcı sekmesinin sağ altında yer alan excel işlemleri düğmesine tıklayın.
 5. Açılan pencerenin üstünde yer alan “buraya (xlsx uzantılı - MS Excel 2003 sonrası)” bağlantısına tıklayın.
 6. Tarayıcının sol altında indirilen dosyaya veya bilgisayarınızın indirilenler klasöründe dosyanın adına tıklayın.
 7. Excel dosyasında yer alan “name (ad)” sütununun satırlarına dış katılımcıların adlarını yazın.
 8. Excel dosyasında yer alan “surname (soyad)” sütununun satırlarına dış katılımcıların soyadlarını yazın.
 9. Excel dosyasında yer alan “emailaddress (e-posta adresi)” sütununun satırlarına dış katılımcı e-posta adreslerini yazın.
 10. Excel dosyasında yer alan “mobile (telefon numarası)” sütununun satırlarına dış katılımcı telefon numaralarını yazın.
 11. Oturuma eklemek istediğiniz tüm dış katılımcı detaylarını girdikten sonra excel dosyasını kaydedin.
 12. Tarayıcınızda Perculus oturum katılımcıları katılımcı ekle içerisinde dış katılımcı excel işlemleri penceresinin ortasında yer alan excel yükle düğmesine tıklayın.
 13. Açılan dosya seçici penceresinde bilgisayarınızda dosyanızın bulunduğu konuma gidin.
 14. Yüklemek istediğiniz dosyayı seçin.
 15. Pencerenin sağ altında yer alan düğmesine tıklayın.
 16. Pencerenin sağ üstünde yer alan eklenecek katılımcılar metnine (sekmesine) tıklayın.
 17. Oturuma eklemek için seçtiğiniz katılımcılar listeleniyor.
 18. Oturuma eklenecek kullanıcılarda sol üstte ad metninin solunda yer alan çöp kutusuna tıklayın.
 19. Tüm seçilmiş kullanıcıları eklenecek katılımcılardan kaldırdınız. (Toplu olarak dış katılımcı sekmesinde kullanıcıları tekrar ekleyin.)
 20. Oturuma eklenecek kullanıcılarda kullanıcı adlarının solunda yer alan çöp kutusuna tıklayın.
 21. Oturuma eklenecek katılımcılardan kullanıcıyı kaldırdınız.
 22. Pencerenin sağ altında yer alan kaydet ve kapat düğmesine tıklayın.
 23. Toplu olarak eklemiş olduğunuz dış katılımcılar oturuma eklendi. Oturum başladığında katılımcılar oturuma katılabilir ve oturum bittiğinde tekrar izleyebilirler.

Oturum Katılımcılarına Toplu Davet Gönderme

 1. Oturum katılımcılar listesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 2. Açılan sayfada katılımcı listesi sekmesinin sağ üstünde yer alan davet gönder düğmesine tıklayın.
 3. Açılan pencerede evet düğmesine tıklayın.
 4. Tüm oturum katılımcılarına oturum katılma daveti gönderildi.
 5. Oturum katılma davet e-postasını açan katılımcıların takvimlerine oturum eklenir.
 6. Oturum başladığında katılımcılar e-posta adreslerindeki katıl düğmesine veya katılım bağlantısına tıklayarak katılabilirler.
 7. Oturum Katılımcılarını Kart Biçiminde Fotoğraflarıyla Birlikte Görüntüleme
 8. Oturum katılımcılar listesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 9. Açılan katılımcı listesi sayfasında oturum adının altında genel bakış, katılımcı listesi, dosyalar ve raporlar sekmeleri listelenir.
 10. Katılımcı listesi semesindeyken sekme adlarının sağında birinci sırada yer alan card görünüm düğesine tıklayın.
 11. Katılımcıları kart biçiminde kullanıcı fotoğraflarıyla birlikte görüntülüyorsunuz.

Oturum Katılımcı Detaylarını Görüntüleme

 1. Oturum katılımcılar listesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 2. Açılan katılımcı listesi sayfasında oturum adının altında genel bakış, katılımcı listesi, dosyalar ve raporlar sekmeleri listelenir.
 3. Katılımcı listesi semesindeyken sekme adlarının sağında birinci sırada yer alan card görünüm düğesine tıklayın.
 4. Listelenen katılımcı fotoğraflarının sağ altında yer alan katılımcı seçenekleri (üç nokta) düğmesine tıklayın.
 5. Açılan listede detaylar düğmesine tıklayın.
 6. Açılan pencerede katılımcının adını, soyadını, eklenme tarihini, e-posta adresini, telefon numarasını, kullanıcı tipini, bağlı olduğu grupları ve aktiflik durumunu görüntülüyorsunuz.
 7. Pencereyi kapatmak için pencerenin sağ üstünde yer alan kapat (çarpı) düğmesine tıklayın.

Oturum Katılımcılarını Liste Biçiminde Görüntüleme

 1. Oturum katılımcılar listesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 2. Açılan katılımcı listesi sayfasında oturum adının altında genel bakış, katılımcı listesi, dosyalar ve raporlar sekmeleri listelenir.
 3. Katılımcı listesi semesindeyken sekme adlarının en sağında ikinci sırada yer alan liste görünüm düğesine tıklayın.
 4. Katılımcıları kart biçiminde görüntülüyorsunuz.

Oturum Katılımcılarını Farklı Bilgilere Göre Sıralama

 1. Oturum katılımcılar listesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 2. Açılan katılımcı listesi sayfasında oturum adının altında genel bakış, katılımcı listesi, dosyalar ve raporlar sekmeleri listelenir.
 3. Katılımcı listesi semesindeyken sekme adlarının en sağında ikinci sırada yer alan liste görünüm düğesine tıklayın.
 4. Katılımcı listesi sekmesinin altında katılımcılar satırlar halinde listelenir.
 5. Katılımcı listesi satırlarında katılımcının; adını, soyadını, eklenme tarihini, e-posta adresini, telefon numarasını, kullanıcı tipini, bağlı olduğu grupları ve aktiflik durumu ve seçenekler sütunları yer alır.
 6. Ad metnine veya sıralama işaretine tıklayın.
 7. Kullanıcı adları a’dan z’ye veya z’den a’ya şeklinde sıralandı.
 8. Soyad metnine veya sıralama işaretine tıklayın.
 9. Kullanıcı soyadları a’dan z’ye veya z’den a’ya şeklinde sıralandı.
 10. Eklenme tarihi metnine veya sıralama işaretine tıklayın.
 11. Kullanıcılar eklenme tarihine göre eskiden yeniye veya yeniden eski başlangıç tarihine şeklinde sıralandı.
 12. E-posta metnine veya sıralama işaretine tıklayın.
 13. Kullanıcı e-posta adresleri a’dan z’ye veya z’den a’ya şeklinde sıralandı.
 14. Telefon metnine veya sıralama işaretine tıklayın.
 15. Kullanıcı telefonları küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe şeklinde sıralandı.
 16. Kullanıcı tipi metnine veya sıralama işaretine tıklayın.
 17. Kullanıcı tipleri a’dan z’ye veya z’den a’ya şeklinde sıralandı.

Seçilen Oturum Katılımcılarını Katılımcı Yapma

 1. Oturum katılımcılar listesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 2. Açılan katılımcı listesi sayfasında oturum adının altında genel bakış, katılımcı listesi, dosyalar ve raporlar sekmeleri listelenir.
 3. Katılımcı listesi semesindeyken sekme adlarının en sağında ikinci sırada yer alan liste görünüm düğesine tıklayın.
 4. Katılımcılar listesi liste görünüm biçiminde kullanıcılar satırlar halinde listelenir.
 5. Katılımcı listesi satırlarında katılımcının; adını, soyadını, eklenme tarihini, e-posta adresini, telefon numarasını, kullanıcı tipini, bağlı olduğu grupları ve aktiflik durumu ve seçenekler sütunları yer alır.
 6. Oturum katılımcıları listesi satırlarında birinci sütunda yer alan ad metninin solundaki kutucuğa tıklayarak ekrandaki tüm katılımcıları seçebilir veya satırlarda listelenen katılımcı adlarının solundaki kutucuğa tıklayarak tek tek oturumları seçin.
 7. Katılımcıları seçtikten sonra katılımcılar sekmesinin sağ üstünde beliren ve birinci sırada yer alan seçimi kaldır düğmesine tıklayın.
 8. Tüm katılımcı seçimleriniz kaldırıldı.
 9. Katılımcıları seçtikten sonra katılımcılar sekmesinin sağ üstünde beliren ve ikinci sırada yer alan uygula düğmesine tıklayın.
 10. Açılan listede kullanıcı yap düğmesine tıklayın.
 11. Açılan pencerede evet düğmesine tıklayın.
 12. Seçilen katılımcılar oturum esnasında kullanıcı olarak ayarlandı.

Seçilen Oturum Katılımcılarını Eğitmen Yapma

 1. Oturum katılımcılar listesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 2. Açılan katılımcı listesi sayfasında oturum adının altında genel bakış, katılımcı listesi, dosyalar ve raporlar sekmeleri listelenir.
 3. Katılımcı listesi semesindeyken sekme adlarının en sağında ikinci sırada yer alan liste görünüm düğesine tıklayın.
 4. Katılımcılar listesi liste görünüm biçiminde kullanıcılar satırlar halinde listelenir.
 5. Katılımcı listesi satırlarında katılımcının; adını, soyadını, eklenme tarihini, e-posta adresini, telefon numarasını, kullanıcı tipini, bağlı olduğu grupları ve aktiflik durumu ve seçenekler sütunları yer alır.
 6. Oturum katılımcıları listesi satırlarında birinci sütunda yer alan ad metninin solundaki kutucuğa tıklayarak ekrandaki tüm katılımcıları seçebilir veya satırlarda listelenen katılımcı adlarının solundaki kutucuğa tıklayarak tek tek oturumları seçin.
 7. Katılımcıları seçtikten sonra katılımcılar sekmesinin sağ üstünde beliren ve birinci sırada yer alan seçimi kaldır düğmesine tıklayın.
 8. Tüm katılımcı seçimleriniz kaldırıldı.
 9. Katılımcıları seçtikten sonra katılımcılar sekmesinin sağ üstünde beliren ve ikinci sırada yer alan uygula düğmesine tıklayın.
 10. Açılan listede eğitmen yap düğmesine tıklayın.
 11. Açılan pencerede evet düğmesine tıklayın.
 12. Seçilen katılımcılar oturum esnasında eğitmen yetkilisi olarak ayarlandı.

Seçilen Oturum Katılımcılarını Yönetici Yapma

 1. Oturum katılımcılar listesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 2. Açılan katılımcı listesi sayfasında oturum adının altında genel bakış, katılımcı listesi, dosyalar ve raporlar sekmeleri listelenir.
 3. Katılımcı listesi semesindeyken sekme adlarının en sağında ikinci sırada yer alan liste görünüm düğesine tıklayın.
 4. Katılımcılar listesi liste görünüm biçiminde kullanıcılar satırlar halinde listelenir.
 5. Katılımcı listesi satırlarında katılımcının; adını, soyadını, eklenme tarihini, e-posta adresini, telefon numarasını, kullanıcı tipini, bağlı olduğu grupları ve aktiflik durumu ve seçenekler sütunları yer alır.
 6. Oturum katılımcıları listesi satırlarında birinci sütunda yer alan ad metninin solundaki kutucuğa tıklayarak ekrandaki tüm katılımcıları seçebilir veya satırlarda listelenen katılımcı adlarının solundaki kutucuğa tıklayarak tek tek oturumları seçin.
 7. Katılımcıları seçtikten sonra katılımcılar sekmesinin sağ üstünde beliren ve birinci sırada yer alan seçimi kaldır düğmesine tıklayın.
 8. Tüm katılımcı seçimleriniz kaldırıldı.
 9. Katılımcıları seçtikten sonra katılımcılar sekmesinin sağ üstünde beliren ve ikinci sırada yer alan uygula düğmesine tıklayın.
 10. Açılan listede yönetici yap düğmesine tıklayın.
 11. Açılan pencerede evet düğmesine tıklayın.
 12. Seçilen katılımcılar oturum esnasında yönetici yetkilisi olarak ayarlandı.

Seçilen Oturum Katılımcılarına Davet Gönderme

 1. Oturum katılımcılar listesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 2. Açılan katılımcı listesi sayfasında oturum adının altında genel bakış, katılımcı listesi, dosyalar ve raporlar sekmeleri listelenir.
 3. Katılımcı listesi semesindeyken sekme adlarının en sağında ikinci sırada yer alan liste görünüm düğesine tıklayın.
 4. Katılımcılar listesi liste görünüm biçiminde kullanıcılar satırlar halinde listelenir.
 5. Katılımcı listesi satırlarında katılımcının; adını, soyadını, eklenme tarihini, e-posta adresini, telefon numarasını, kullanıcı tipini, bağlı olduğu grupları ve aktiflik durumu ve seçenekler sütunları yer alır.
 6. Oturum katılımcıları listesi satırlarında birinci sütunda yer alan ad metninin solundaki kutucuğa tıklayarak ekrandaki tüm katılımcıları seçebilir veya satırlarda listelenen katılımcı adlarının solundaki kutucuğa tıklayarak tek tek oturumları seçin.
 7. Katılımcıları seçtikten sonra katılımcılar sekmesinin sağ üstünde beliren ve birinci sırada yer alan seçimi kaldır düğmesine tıklayın.
 8. Tüm katılımcı seçimleriniz kaldırıldı.
 9. Katılımcıları seçtikten sonra katılımcılar sekmesinin sağ üstünde beliren ve ikinci sırada yer alan uygula düğmesine tıklayın.
 10. Açılan listede davet gönder düğmesine tıklayın.
 11. Açılan pencerede evet düğmesine tıklayın.
 12. Seçilen katılımcılar oturuma katılmaları için davet gönderildi.

Seçilen Oturum Katılımcılarını Oturumdan Silme

 1. Oturum katılımcılar listesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 2. Açılan katılımcı listesi sayfasında oturum adının altında genel bakış, katılımcı listesi, dosyalar ve raporlar sekmeleri listelenir.
 3. Katılımcı listesi semesindeyken sekme adlarının en sağında ikinci sırada yer alan liste görünüm düğesine tıklayın.
 4. Katılımcılar listesi liste görünüm biçiminde kullanıcılar satırlar halinde listelenir.
 5. Katılımcı listesi satırlarında katılımcının; adını, soyadını, eklenme tarihini, e-posta adresini, telefon numarasını, kullanıcı tipini, bağlı olduğu grupları ve aktiflik durumu ve seçenekler sütunları yer alır.
 6. Oturum katılımcıları listesi satırlarında birinci sütunda yer alan ad metninin solundaki kutucuğa tıklayarak ekrandaki tüm katılımcıları seçebilir veya satırlarda listelenen katılımcı adlarının solundaki kutucuğa tıklayarak tek tek oturumları seçin.
 7. Katılımcıları seçtikten sonra katılımcılar sekmesinin sağ üstünde beliren ve birinci sırada yer alan seçimi kaldır düğmesine tıklayın.
 8. Tüm katılımcı seçimleriniz kaldırıldı.
 9. Katılımcıları seçtikten sonra katılımcılar sekmesinin sağ üstünde beliren ve ikinci sırada yer alan uygula düğmesine tıklayın.
 10. Açılan listede sil düğmesine tıklayın.
 11. Açılan pencerede evet düğmesine tıklayın.
 12. Seçilen katılımcılar oturumdan silindi.

Oturum Katılımcı Listesinde Katılımcı Arama

 1. Oturum katılımcılar listesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 2. Açılan sayfada katılımcı listesi sekmesinin sağ üstünde yer alan ara düğmesine tıklayın.
 3. Katılımcı listesinde katılımcı araması yaparken bir filtre ekleyebileceğiniz gibi birden fazla filtre de ekleyebilirsiniz.
 4. Katılımcı listesi sekmesi altında açılan arama bölümünde birinci satır ve birinci sırada yer alan anahtar kelime metin kutusuna kullanıcının ad, soyad, eklenme tarihi, telefon numarası ve e-posta bilgisini yazın.
 5. Katılımcı listesi sekmesi altında açılan arama bölümünde birinci satır ve ikinci sırada yer alan grup seçin açılır listesine tıklayın.
 6. Her harf tuşlamanızda otomatik arama gerçekleşecektir.
 7. Listelenen gruplar arasından grup veya grupların seçimini yapın.
 8. Katılımcı listesi sekmesi altında açılan arama bölümünde birinci satır ve üçüncü sırada yer alan kullanıcı tipi seçin açılır listesine tıklayın.
 9. Listelenen kullanıcı tipleri arasından kullanıcı tipi seçimi yapın.
 10. Katılımcı listesi sekmesi altında açılan arama bölümünde ikinci satır ve birinci sırada yer alan kayıt tipi seçin açılır listesine tıklayın.
 11. Listelenen kayıt tipleri arasından kayıt tipi seçimi yapın.
 12. Katılımcı listesi sekmesi altında açılan arama bölümünde üçüncü satır ve ikinci sırada yer alan ara düğmesine tıklayın.
 13. Girmiş olduğunuz değerlere göre kullanıcı listesinde kullanıcılar listelenecektir.

Oturum Katılımcı Katılım Linkini Kopyalama

 1. Oturum katılımcılar listesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 2. Açılan katılımcı listesi sayfasında oturum adının altında genel bakış, katılımcı listesi, dosyalar ve raporlar sekmeleri listelenir.
 3. Katılımcı listesi semesindeyken sekme adlarının en sağında ikinci sırada yer alan liste görünüm düğesine tıklayın.
 4. Katılımcılar listesi liste görünüm biçiminde kullanıcılar satırlar halinde listelenir.
 5. Katılımcı listesi satırlarında katılımcının; adını, soyadını, eklenme tarihini, e-posta adresini, telefon numarasını, kullanıcı tipini, bağlı olduğu grupları ve aktiflik durumu ve seçenekler sütunları yer alır.
 6. Bir katılımcının katılım bağlantısını kopyalamak için katılımcı listesi satırlarında dokuzuncu sütunda yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
 7. Açılan listede linki kopyala düğmesine tıklayın.
 8. Kopyaladığınız bağlantıyı kullandığınız iletişim ve mesajlaşma uygulamalarından ilgili katılımcıya gönderin.

Oturum Katılımcı Katılım Daveti Gönderme

 1. Oturum katılımcılar listesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 2. Açılan katılımcı listesi sayfasında oturum adının altında genel bakış, katılımcı listesi, dosyalar ve raporlar sekmeleri listelenir.
 3. Katılımcı listesi semesindeyken sekme adlarının en sağında ikinci sırada yer alan liste görünüm düğesine tıklayın.
 4. Katılımcılar listesi liste görünüm biçiminde kullanıcılar satırlar halinde listelenir.
 5. Katılımcı listesi satırlarında katılımcının; adını, soyadını, eklenme tarihini, e-posta adresini, telefon numarasını, kullanıcı tipini, bağlı olduğu grupları ve aktiflik durumu ve seçenekler sütunları yer alır.
 6. Bir katılımcıya katılım daveti göndermek için katılımcı listesi satırlarında dokuzuncu sütunda yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
 7. Açılan listede davet gönder düğmesine tıklayın.
 8. İlgili katılımcıya katılım daveti gönderdiniz.

Oturum Katılımcısını Oturumdan Silme

 1. Oturum katılımcılar listesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 2. Açılan katılımcı listesi sayfasında oturum adının altında genel bakış, katılımcı listesi, dosyalar ve raporlar sekmeleri listelenir.
 3. Katılımcı listesi semesindeyken sekme adlarının en sağında ikinci sırada yer alan liste görünüm düğesine tıklayın.
 4. Katılımcılar listesi liste görünüm biçiminde kullanıcılar satırlar halinde listelenir.
 5. Katılımcı listesi satırlarında katılımcının; adını, soyadını, eklenme tarihini, e-posta adresini, telefon numarasını, kullanıcı tipini, bağlı olduğu grupları ve aktiflik durumu ve seçenekler sütunları yer alır.
 6. Bir katılımcıya katılım daveti göndermek için katılımcı listesi satırlarında dokuzuncu sütunda yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
 7. Açılan listede sil düğmesine tıklayın.
 8. İlgili katılımcıya oturum kalıtımcılarından sildiniz. Oturuma katılamaz ve oturum tekrarını izleyemez.

Oturum Katılımcı Listeleri Arasında Geçiş

 1. Oturum katılımcılar listesini görüntüleme adımlarını uygulayın.
 2. Açılan katılımcı listesi sayfasında oturum adının altında genel bakış, katılımcı listesi, dosyalar ve raporlar sekmeleri listelenir.
 3. Katılımcı listesi semesindeyken sekme adlarının en sağında ikinci sırada yer alan liste görünüm düğesine tıklayın.
 4. Katılımcılar listesi liste görünüm biçiminde kullanıcılar satırlar halinde listelenir.
 5. Katılımcı listesi sekmesinin en altında sayfa geçiş düğmeleri ve görüntülenen katılımcı sayıları yer alır.
 6. Katılımcı listesi sekmesi sayfa geçiş düğmelerinde birinci sırada yer alan ilk sayfa (<<) düğmesine tıklayın.
 7. Katılımcı listesinde birinci sayfaya geçiş yaptınız.
 8. Katılımcı listesi sekmesi sayfa geçiş düğmelerinde ikinci sırada yer alan önceki sayfa (<) düğmesine tıklayın.
 9. Katılımcı listesinde bulunduğunuz sayfadan bir önceki sayfaya geçiş yaptınız.
 10. Katılımcı listesi sekmesi sayfa geçiş düğmelerinde üçüncü sırada gösterilen (1-10/X) ve toplam akış (X-X/145) sayılarını görüntülüyorsunuz.
 11. Katılımcı sayfası sayfa geçiş düğmelerinde dördüncü sırada yer alan sonraki sayfa (>) düğmesine tıklayın.
 12. Katılımcı listesinde bulunduğunuz sayfadan bir sonraki sayfaya geçiş yaptınız.
 13. Katılımcı listesi sekmesi sayfa geçiş düğmelerinde beşinci sırada yer alan son sayfa (>>) düğmesine tıklayın.
 14. Katılımcı listesinde son sayfaya geçiş yaptınız.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.