Skip to main content
Skip table of contents

15.2.2. Oturum Detaylarını Görüntüleme (Web) (Yönetici)

Ürün: Perculus (Web)
Eğitim: Perculus - Yönetici Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Eğitmen Kılavuz: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Eğitmen Panel Kılavuzu:
Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Panel).pdf
Eğitmen Oturum Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum).pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

İstediğiniz bir oturumun oturum öncesi ve oturum sonrası oturum detaylarını görüntüleyebilirsiniz.
  1. Pencerenin solunda üstten ikinci sırada yer alan oturumlar düğmesine tıklayın.
  2. Sayfanın üstünde oturum listesi yazısının altında oturumlar satırlar halinde listelenir.
  3. Oturum listesi satırlarında; oturum adı, başlangıç, süre, katılımcı, durum ve seçenekler sütunları yer alır.
  4. Detaylarını görüntülemek istediğiniz oturum adına veya oturum satırının en sağında yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
  5. Açılan pencerede üstten birinci sırada yer alan detaylar düğmesine tıklayın.
  6. Detaylar sayfasında oturumun oturum başlangıç zamanı, oturum bitiş zamanı, oturum süresi, oturum durumu, toplam katılımcı sayısı, dış katılımcı sayısı, yerel katılımcı sayısı, yetkili eğitmen sayısı ve oturuma bağlı olan grupları görüntülüyorsunuz.
  7. Detaylar (genel bakış metni) sekmesinin yanında yer alan katılımcı listesi, dosyalar ve raporlar metinlerine tıklayarak sekmelere geçiş yapabilirsiniz.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.