Skip to main content
Skip table of contents

14.20.3. Sistem Ayarları (Web) (Eğitmen)

Ürün: Perculus (Web)
Eğitim: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Eğitmen Kılavuz: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Eğitmen Panel Kılavuzu:
Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Panel).pdf
Eğitmen Oturum Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum).pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Sistem ayarları bölümünde dil seçiminizi İngilizce ve Türkçe olarak ayarlayabilirsiniz.

Dil Değiştirme

  1. Perculus oturum ekranına geçiş yapın.
  2. Pencerenin sağ altında yer alan ayarlar (çark simgesi) düğmesine tıklayın.
  3. Açılan ayarlar penceresinde üstten üçüncü sırada sistem ayarları kategorisinde yer alan üstten altıncı sırada dil seçimi açılır listesine tıklayın.
  4. Açılan listede dil seçimi açılır listesine tıklayın.
  5. Kullanmak istediğiniz dili adına (Türkçe ve English) farenizin sol düğmesi ile tıklayın.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.