Skip to main content
Skip table of contents

14.20.2. Kamera ve Mikrofon Ayarları (Web) (Eğitmen)

Ürün: Perculus (Web)
Eğitim: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Eğitmen Kılavuz: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Eğitmen Panel Kılavuzu:
Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Panel).pdf
Eğitmen Oturum Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum).pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Kamera ve mikrofon ayarları bölümünde kamera, mikrofon ve ses çıkış aygıtlarınızı değiştirebilirsiniz.

Kamera Aygıtını Değiştirme

 1. Perculus oturum ekranına geçiş yapın.
 2. Pencerenin sağ altında yer alan ayarlar (çark simgesi) düğmesine tıklayın.
 3. Açılan ayarlar penceresinde üstten ikinci sırada kamera ve mikrofon ayarları kategorisinde yer alan üstten üçüncü sırada kamera açılır listesine tıklayın.
 4. Açılan listede kameranızı seçiniz açılır listesine tıklayın.
 5. Kullanmak istediğiniz kameranın adına farenizin sol düğmesi ile tıklayın.

Ses Aygıtını Değiştirme

 1. Perculus oturum ekranına geçiş yapın.
 2. Pencerenin sağ altında yer alan ayarlar (çark simgesi) düğmesine tıklayın.
 3. Açılan ayarlar penceresinde üstten ikinci sırada kamera ve mikrofon ayarları kategorisinde yer alan üstten dördüncü sırada yer alan ses açılır listesine tıklayın.
 4. Açılan listede ses çıkış cihazı seçiniz açılır listesine tıklayın.
 5. Kullanmak istediğiniz ses aygıtı adına farenizin sol düğmesi ile tıklayın.

Mikrofon Aygıtını Değiştirme

 1. Perculus oturum ekranına geçiş yapın.
 2. Pencerenin sağ altında yer alan ayarlar (çark simgesi) düğmesine tıklayın.
 3. Açılan ayarlar penceresinde üstten ikinci sırada kamera ve mikrofon ayarları kategorisinde yer alan üstten beşinci sırada mikrofon açılır listesine tıklayın.
 4. Açılan listede mikrofon seçiniz açılır listesine tıklayın.
 5. Kullanmak istediğiniz mikrofonun adına farenizin sol düğmesi ile tıklayın.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.