Skip to main content
Skip table of contents

11. Raporlar Sayfası (Yönetici) (Web)

Ürün - Eğitim - Yazar - PDF Kılavuz - Geri Bildirim

Ürün: Perculus (Web)
Eğitim: Perculus - Yönetici Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Eğitmen Kılavuz: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Eğitmen Panel Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Panel).pdf
Eğitmen Oturum Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum).pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Raporlar sayfasına geçiş yapmanızı sağlayan düğmedir. Gerçekleştirdiğiniz oturumlarınız için katılım raporu, katılım raporu (katılmayan kullanıcılar dahil), istatistiksel katılım raporu, oturum istatistiği raporu, oturum anket veya soru raporu ve tarih bazlı detaylı oturum raporu alabilirsiniz.

 1. Pencerenin solunda üstten beşinci sırada yer alan raporlar düğmesine tıklayın.

Katılım Raporu Alma

Oturuma katılanlar ve bu katılımcıların geçirdikleri zamanlar listelenir. Katılım raporu içerisinde; oturum adı, ad, soyad, şube, kullanıcı adı, e-posta, yoklama puanı, katılım süresi (sn), aktif süre (sn), pasif süre (sn), tekrar izleme sayısı, tekrar izleme süresi (sn), ilk giriş, ilk tekrar izleme, son tekrar izleme, rol ve katılım kodu bilgilerini görüntülersiniz. Katılım raporunu excel veya pdf olarak indirebilir veya yazdırabilirsiniz.

 1. Sayfanın en üstünde birinci sırada yer alan katılım raporu kutusunun sağındaki raporla düğmesine tıklayın.
 2. Açılan pencerede oturum arayın ve seçin açılır listesine tıklayın.
 3. Her harf tuşlamanızda otomatik arama gerçekleşecektir.
 4. Listelenen oturumlar arasından katılım raporunu almak istediğiniz oturumu seçin.
 5. Sayfanın en üstünde üçüncü sırada yer alan göster düğmesine tıklayın.
 6. Seçmiş olduğunuz oturumun katılım raporunu görüntülüyorsunuz.
 7. Sayfanın sağ üstünde beliren dördüncü sırada yer alan indir (bulut simgesi) düğmesine tıklayın.
 8. Excel indir düğmesine tıklayın.
 9. Oturum katılım raporunu excel olarak indirdiniz.
 10. Tarayıcınızın sol altında indirilenler bölümünden tıklayarak veya indirilenler klasöründe dosyaya tıklayarak açabilirsiniz.
 11. Yazdır düğmesine tıklayın.
 12. Yazdır penceresinin sağ üstünde yer alan hedef düğmesine tıklayın.
 13. Mevcut raporu yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak kaydedebilirsiniz. 
 14. Yazdırma hedef seçimini yapın.
 15. Yazdır penceresinin sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayarak bilgisayarınıza kaydedebilir veya yazdır düğmesine tıklayarak çıktı alabilirsiniz.

Katılım Raporu (Katılmayan Kullanıcılar Dahil) Alma

Oturuma katılan ve katılmayan kullanıcılar ve bu kullanıcıların geçirdikleri zamanlar listelenir. Katılmayan kullanıcıların da dahil edildiği katılım raporu içerisinde; oturum adı, ad, soyad, şube, kullanıcı adı, e-posta, yoklama puanı, katılım süresi (sn), aktif süre (sn), pasif süre (sn), tekrar izleme sayısı, tekrar izleme süresi (sn), ilk giriş, ilk tekrar izleme, son tekrar izleme, rol ve katılım kodu bilgilerini görüntülersiniz. Katılmayan kullanıcıların da dahil edildiği katılım raporunu excel veya pdf olarak indirebilir veya yazdırabilirsiniz.

 1. Sayfanın en üstünde ikinci sırada yer alan katılım raporu (katılmayan kullanıcılar dahil) kutusunun sağındaki raporla düğmesine tıklayın.
 2. Açılan pencerede oturum arayın ve seçin açılır listesine tıklayın.
 3. Her harf tuşlamanızda otomatik arama gerçekleşecektir.
 4. Listelenen oturumlar arasından katılım raporunu (katılmayan kullanıcılar dahil) almak istediğiniz oturumu seçin.
 5. Sayfanın en üstünde üçüncü sırada yer alan göster düğmesine tıklayın.
 6. Seçmiş olduğunuz oturumun katılım raporunu (katılmayan kullanıcılar dahil) görüntülüyorsunuz.
 7. Sayfanın sağ üstünde beliren dördüncü sırada yer alan indir (bulut simgesi) düğmesine tıklayın.
 8. Excel indir düğmesine tıklayın.
 9. Oturum katılım raporunu (katılmayan kullanıcılar dahil) excel olarak indirdiniz.
 10. Tarayıcınızın sol altında indirilenler bölümünden tıklayarak veya indirilenler klasöründe dosyaya tıklayarak açabilirsiniz.
 11. Yazdır düğmesine tıklayın.
 12. Yazdır penceresinin sağ üstünde yer alan hedef düğmesine tıklayın.
 13. Mevcut raporu yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak kaydedebilirsiniz.
 14. Yazdırma hedef seçimini yapın.
 15. Yazdır penceresinin sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayarak bilgisayarınıza kaydedebilir veya yazdır düğmesine tıklayarak çıktı alabilirsiniz.

İstatistiksel Katılım Raporu Alma

Oturum katılımcılarına ait istatistiksel bilgiler listelenir. İstatistiksel katılım raporu içerisinde; oturum adı, ad, e-posta, şube, ilk giriş, son çıkış, ilk tekrar izleme, son tekrar izleme, katılım süresi (sn), aktif süre (sn), pasif süre (sn), tekrar izleme süresi (sn), tekrar izleme sayısı, kamera süresi (sn), mikrofon süresi (sn), ekran paylaşım süresi (sn), sohbet mesaj sayısı ve rol bilgilerini görüntülersiniz. İstatistiksel katılım raporunu excel veya pdf olarak indirebilir veya yazdırabilirsiniz.

 1. Sayfanın en üstünde ikinci sırada yer alan istatistiksel katılım raporu kutusunun sağındaki raporla düğmesine tıklayın.
 2. Açılan pencerede oturum arayın ve seçin açılır listesine tıklayın.
 3. Her harf tuşlamanızda otomatik arama gerçekleşecektir.
 4. Listelenen oturumlar arasından istatistiksel katılım raporu almak istediğiniz oturumu seçin.
 5. Sayfanın en üstünde üçüncü sırada yer alan göster düğmesine tıklayın.
 6. Seçmiş olduğunuz oturumun istatistiksel katılım raporu görüntülüyorsunuz.
 7. Sayfanın sağ üstünde beliren dördüncü sırada yer alan indir (bulut simgesi) düğmesine tıklayın.
 8. Excel indir düğmesine tıklayın.
 9. İstatistiksel katılım raporu excel olarak indirdiniz.
 10. Tarayıcınızın sol altında indirilenler bölümünden tıklayarak veya indirilenler klasöründe dosyaya tıklayarak açabilirsiniz.
 11. Yazdır düğmesine tıklayın.
 12. Yazdır penceresinin sağ üstünde yer alan hedef düğmesine tıklayın.
 13. Mevcut raporu yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak kaydedebilirsiniz.
 14. Yazdırma hedef seçimini yapın.
 15. Yazdır penceresinin sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayarak bilgisayarınıza kaydedebilir veya yazdır düğmesine tıklayarak çıktı alabilirsiniz.

Oturum İstatistiği Raporu Alma

Oturuma ait istatistiksel bilgiler listelenir. Oturum istatistiği raporu içerisinde; oturum adı, aktif katılım süresi (sn), katılımcı sayısı, kamera kullanım sayısı, mikrofon kullanım sayısı, ekran paylaşımı sayısı, doküman sayısı, soru sayısı ve atılan katılımcı sayısı bilgilerini görüntülersiniz. Oturum istatistiği raporunu excel veya pdf olarak indirebilir veya yazdırabilirsiniz.

 1. Sayfanın en üstünde ikinci sırada yer alan oturum istatistiği raporu kutusunun sağındaki raporla düğmesine tıklayın.
 2. Açılan pencerede oturum arayın ve seçin açılır listesine tıklayın.
 3. Her harf tuşlamanızda otomatik arama gerçekleşecektir.
 4. Listelenen oturumlar arasından oturum istatistiği raporu almak istediğiniz oturumu seçin.
 5. Sayfanın en üstünde üçüncü sırada yer alan göster düğmesine tıklayın.
 6. Seçmiş olduğunuz oturum istatistiği raporunu görüntülüyorsunuz.
 7. Sayfanın sağ üstünde beliren dördüncü sırada yer alan indir (bulut simgesi) düğmesine tıklayın.
 8. Excel indir düğmesine tıklayın.
 9. Oturum istatistiği raporunu excel olarak indirdiniz.
 10. Tarayıcınızın sol altında indirilenler bölümünden tıklayarak veya indirilenler klasöründe dosyaya tıklayarak açabilirsiniz.
 11. Yazdır düğmesine tıklayın.
 12. Yazdır penceresinin sağ üstünde yer alan hedef düğmesine tıklayın.
 13. Mevcut raporu yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak kaydedebilirsiniz.
 14. Yazdırma hedef seçimini yapın.
 15. Yazdır penceresinin sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayarak bilgisayarınıza kaydedebilir veya yazdır düğmesine tıklayarak çıktı alabilirsiniz.

Oturum Anket ve Soru Raporu Alma

Oturum süresince kullanılan soru ve katılımcıların yanıtları listelenir. Oturum anket ve soru raporu içerisinde; soru, tipi, yayınlanma tarihi, doğru cevaplar, ad, soyad, cevap ve cevap tarihi bilgilerini görüntülersiniz. Oturum anket ve soru raporunu excel veya pdf olarak indirebilir veya yazdırabilirsiniz.

 1. Sayfanın en üstünde ikinci sırada yer alan oturum anket ve soru raporu kutusunun sağındaki raporla düğmesine tıklayın.
 2. Açılan pencerede oturum arayın ve seçin açılır listesine tıklayın.
 3. Her harf tuşlamanızda otomatik arama gerçekleşecektir.
 4. Listelenen oturumlar arasından oturum anket ve soru raporu almak istediğiniz oturumu seçin.
 5. Sayfanın en üstünde üçüncü sırada yer alan göster düğmesine tıklayın.
 6. Seçmiş olduğunuz oturum anket ve soru raporunu görüntülüyorsunuz.
 7. Sayfanın sağ üstünde beliren dördüncü sırada yer alan indir (bulut simgesi) düğmesine tıklayın.
 8. Excel indir düğmesine tıklayın.
 9. Oturum anket ve soru raporunu excel olarak indirdiniz.
 10. Tarayıcınızın sol altında indirilenler bölümünden tıklayarak veya indirilenler klasöründe dosyaya tıklayarak açabilirsiniz.
 11. Yazdır düğmesine tıklayın.
 12. Yazdır penceresinin sağ üstünde yer alan hedef düğmesine tıklayın.
 13. Mevcut raporu yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak kaydedebilirsiniz.
 14. Yazdırma hedef seçimini yapın.
 15. Yazdır penceresinin sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayarak bilgisayarınıza kaydedebilir veya yazdır düğmesine tıklayarak çıktı alabilirsiniz.

Tarih Bazlı Detaylı Oturum Raporu Alma

Seçilen tarih aralığındaki oturumların detayları ve katılım oranı listelenir. Tarih bazlı detaylı oturum raporu içerisinde; oturum adı, bağlı gruplar, eğitmenler, oluşturan kişi, oluşturma tarihi, başlangıç tarihi, kayıtlı öğrenci sayısı, katılan öğrenci sayısı, katılmayan öğrenci sayısı, katılım oranı (%) ve aktif süresi (saniye) bilgilerini görüntülersiniz. Tarih bazlı detaylı oturum raporunu excel veya pdf olarak indirebilir veya yazdırabilirsiniz.

 1. Sayfanın en üstünde ikinci sırada yer alan tarih bazlı detaylı oturum raporu kutusunun sağındaki raporla düğmesine tıklayın.
 2. Açılan pencerede başlangıç tarihi metin kutusuna tıklayın.
 3. Takvimden başlangıç tarihini seçin.
 4. Açılan pencerede bitiş tarihi metin kutusuna tıklayın.
 5. Takvimden bitiş tarihini seçin.
 6. Sayfanın en üstünde üçüncü sırada yer alan göster düğmesine tıklayın.
 7. Seçmiş olduğunuz tarihler arasında tarih bazlı detaylı oturum raporu görüntülüyorsunuz.
 8. Sayfanın sağ üstünde beliren dördüncü sırada yer alan indir (bulut simgesi) düğmesine tıklayın.
 9. Excel indir düğmesine tıklayın.
 10. Tarih bazlı detaylı oturum raporu excel olarak indirdiniz.
 11. Tarayıcınızın sol altında indirilenler bölümünden tıklayarak veya indirilenler klasöründe dosyaya tıklayarak açabilirsiniz.
 12. Yazdır düğmesine tıklayın.
 13. Yazdır penceresinin sağ üstünde yer alan hedef düğmesine tıklayın.
 14. Mevcut raporu yazıcınızdan yazdırabilir veya pdf olarak kaydedebilirsiniz.
 15. Yazdırma hedef seçimini yapın.
 16. Yazdır penceresinin sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayarak bilgisayarınıza kaydedebilir veya yazdır düğmesine tıklayarak çıktı alabilirsiniz.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.