Skip to main content
Skip table of contents

10. Aktiviteler Sayfası (Web) (Eğitmen)

Ürün: Perculus (Web)
Eğitim: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Eğitmen Kılavuz: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Eğitmen Panel Kılavuzu:
Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Panel).pdf
Eğitmen Oturum Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum).pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Aktiviteler sayfasında oturumlarda kullanılması için soru havuzuna veya ortak dosyalara sorular oluşturabilir ve oturum esnasında bu soruları oturuma ekleyip kullanabilirsiniz.
 1. Pencerenin solunda üstten altıncı sırada yer alan aktiviteler düğmesine tıklayın.
 2. Soru havuzu içerisine eklenen sorular ve klasörler sadece ekleyen yetkili tarafından görüntülenir.
 3. Ortak sorular içerisine eklenen sorular ve klasörler tüm yetkililer tarafından görüntülenir.

Yeni Klasör Ekleme

 1. Sayfanın üstünde soru listesi yazısının sağında birinci sırada yer alan yeni klasör düğmesine tıklayın.
 2. Açılan pencerenin üstünde yer alan klasör adı metin kutusuna klasör adı girin.
 3. Pencerenin sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 4. Yeni klasör oluşturuldu ve soru listesine eklendi.
 5. Soru listesinde listelenen oluşturduğunuz klasörün adına tıklayın.
 6. Klasörün içerisine geçiş yapabilirsiniz.
 7. Yeni bir klasör ekleyebilir veya dosya yükleyebilirsiniz.

Çoktan Seçmeli ve Tek Cevaplı Soru Ekleme

Anlık geri bildirim ve ölçme-değerlendirme için Perculus içerisinde kullanabileceğiniz çoktan seçmeli ve tek cevaplı soru tipi ile tek doğru seçenekli sorular sorabilirsiniz. Oluşturduğunuz bu sorulara; açıklama ve görsel ekleyebilirsiniz. Ayrıca isteğinize bağlı olarak soruların sonuçlarını anonim olacak ya da kişileri gösterecek şekilde yayınlayabilirsiniz.
 1. Soru listesinde soru eklemek istediğiniz klasör adına veya ortak sorular klasörüne tıklayabilir veya üst dizinde kalabilirsiniz.
 2. Sayfanın üstünde soru listesi yazısının sağında ikinci sırada yer alan soru ekle düğmesine tıklayın.
 3. Soru tipi bölümünde çoktan seçmeli düğmesine tıklayın.
 4. Aktivite isim metin kutusuna çoktan seçmeli ve tek cevaplı aktivite ismi yazın.
 5. Soru metni kutucuğuna sorunuzun metnini yazın.
 6. A ve B cevap metin kutuları otomatik olarak gelir cevap metin kutularına cevaplarınızı yazın.
 7. Yeni cevap seçeneği eklemek için cevap seçeneği ekle düğmesine tıklayın.
 8. Hatalı eklediğiniz fazla cevap seçeneğini silmek için cevap seçeneklerinin sağında yer alan çarpı düğmesine tıklayın.
 9. Cevapların solunda yer alan kutucuğa tıklayarak doğru cevap seçeneğini değiştirebilirsiniz.
 10. Kısa açıklama metin kutusuna sorunuz için açıklamanızı girin.
 11. Resim bölümüne isteseniz bilgisayarınızdaki bir görseli sürükleyip bırakın veya resim ekle düğmesine tıkayın ve bilgisayarınızdaki bir dosyayı bularak açın. (Dosya türleri: jpg, png ve gif)
 12. İsteğe bağlı olarak aktivite kullanım süresi belirleyin.
 13. Soru cevaplarını herkese yayınlamak istiyorsanız soru sonuçlarını yayınla özelliğini aktif edebilirsiniz.
  1. Katılımcı isimleri ve cevaplarını gözükmesini istiyorsanız, katılımcıların cevabı gözüksün özelliği aktif edebilirsiniz.
  2. Doğru cevapların gözükmesini istiyorsanız, doğru cevaplar gözüksün özelliğini aktif edebilirsiniz.
 14. Herkese gönder özelliğini aktif ederek soruyu eğitmen ve yöneticiler dahil tüm katılımcılara gönderebilirsiniz.
 15. Sadece katılımcılara gönder özelliğini aktif ederek soruyu eğitmen ve yöneticiler hariç tüm katılımcılara gönderebilirsiniz.
 16. Kaydet düğmesine tıklayın.
 17. Bulunduğunuz dizine göre soru havuzuna, klasörünüze veya ortak sorular klasörüne sorunuz eklendi.
 18. Soru kütüphanesinden veya ortak sorular kütüphanesinden sorunuzu oturumlara ekleyebilirsiniz.

Çoktan Seçmeli ve Çok Cevaplı Soru Ekleme

Anlık geri bildirim ve ölçme-değerlendirme için Perculus içerisinde kullanabileceğiniz çoktan seçmeli ve çok cevaplı soru tipi ile çok doğru seçenekli sorular sorabilirsiniz. Oluşturduğunuz bu sorulara; açıklama ve görsel ekleyebilirsiniz. Ayrıca isteğinize bağlı olarak soruların sonuçlarını anonim olacak ya da kişileri gösterecek şekilde yayınlayabilirsiniz.
 1. Soru listesinde soru eklemek istediğiniz klasör adına veya ortak sorular klasörüne tıklayabilir veya üst dizinde kalabilirsiniz.
 2. Sayfanın üstünde soru listesi yazısının sağında ikinci sırada yer alan soru ekle düğmesine tıklayın.
 3. Soru tipi bölümünde çoklu seçmeli düğmesine tıklayın.
 4. Aktivite isim metin kutusuna çoktan seçmeli ve çok cevaplı aktivite ismi yazın.
 5. Soru metni kutucuğuna sorunuzun metnini yazın.
 6. A ve B cevap metin kutuları otomatik olarak gelir cevap metin kutularına cevaplarınızı yazın.
 7. Yeni cevap seçeneği eklemek için cevap seçeneği ekle düğmesine tıklayın.
 8. Hatalı eklediğiniz fazla cevap seçeneğini silmek için cevap seçeneklerinin sağında yer alan çarpı düğmesine tıklayın.
 9. Cevapların solunda yer alan kutucuklara tıklayarak doğru cevap seçeneklerini seçebilirsiniz.
 10. Kısa açıklama metin kutusuna sorunuz için açıklamanızı girin.
 11. Resim bölümüne isteseniz bilgisayarınızdaki bir görseli sürükleyip bırakın veya resim ekle düğmesine tıkayın ve bilgisayarınızdaki bir dosyayı bularak açın. (Dosya türleri: jpg, png ve gif)
 12. İsteğe bağlı olarak aktivite kullanım süresi belirleyin.
 13. Soru cevaplarını herkese yayınlamak istiyorsanız soru sonuçlarını yayınla özelliğini aktif edebilirsiniz.
  1. Katılımcı isimleri ve cevaplarını gözükmesini istiyorsanız, katılımcıların cevabı gözüksün özelliği aktif edebilirsiniz.
  2. Doğru cevapların gözükmesini istiyorsanız, doğru cevaplar gözüksün özelliğini aktif edebilirsiniz.
 14. Herkese gönder özelliğini aktif ederek soruyu eğitmen ve yöneticiler dahil tüm katılımcılara gönderebilirsiniz.
 15. Sadece katılımcılara gönder özelliğini aktif ederek soruyu eğitmen ve yöneticiler hariç tüm katılımcılara gönderebilirsiniz.
 16. Kaydet düğmesine tıklayın.
 17. Bulunduğunuz dizine göre soru havuzuna, klasörünüze veya ortak sorular klasörüne sorunuz eklendi.
 18. Soru kütüphanesinden veya ortak sorular kütüphanesinden sorunuzu oturumlara ekleyebilirsiniz.

Kısa Cevaplı (Açık Uçlu) Soru Ekleme

Anlık geri bildirim ve ölçme-değerlendirme için Perculus içerisinde kullanabileceğiniz kısa cevaplı soru tipi ile açık uçlu sorular sorabilirsiniz. Oluşturduğunuz bu sorulara; açıklama ve görsel ekleyebilirsiniz. Ayrıca isteğinize bağlı olarak soruların sonuçlarını anonim olacak ya da kişileri gösterecek şekilde yayınlayabilirsiniz.
 1. Soru listesinde soru eklemek istediğiniz klasör adına veya ortak sorular klasörüne tıklayabilir veya üst dizinde kalabilirsiniz.
 2. Sayfanın üstünde soru listesi yazısının sağında ikinci sırada yer alan soru ekle düğmesine tıklayın.
 3. Soru tipi bölümünde kısa cevap düğmesine tıklayın.
 4. Aktivite isim metin kutusuna kısa cevaplı soru aktivite ismi yazın.
 5. Soru metni kutucuğuna sorunuzun metnini yazın.
 6. Karakter kısıtlaması kısmında kelime adedini 0 ile 5000 arasında girin.
 7. Kısa açıklama metin kutusuna sorunuz için açıklamanızı girin.
 8. Resim bölümüne isteseniz bilgisayarınızdaki bir görseli sürükleyip bırakın veya resim ekle düğmesine tıkayın ve bilgisayarınızdaki bir dosyayı bularak açın. (Dosya türleri: jpg, png ve gif)
 9. İsteğe bağlı olarak aktivite kullanım süresi belirleyin.
 10. Soru cevaplarını herkese yayınlamak istiyorsanız soru sonuçlarını yayınla özelliğini aktif edebilirsiniz.
  1. Katılımcı isimleri ve cevaplarını gözükmesini istiyorsanız, katılımcıların cevabı gözüksün özelliği aktif edebilirsiniz.
  2. Doğru cevapların gözükmesini istiyorsanız, doğru cevaplar gözüksün özelliğini aktif edebilirsiniz.
 11. Herkese gönder özelliğini aktif ederek soruyu eğitmen ve yöneticiler dahil tüm katılımcılara gönderebilirsiniz.
 12. Sadece katılımcılara gönder özelliğini aktif ederek soruyu eğitmen ve yöneticiler hariç tüm katılımcılara gönderebilirsiniz.
 13. Kaydet düğmesine tıklayın.
 14. Bulunduğunuz dizine göre soru havuzuna, klasörünüze veya ortak sorular klasörüne sorunuz eklendi.
 15. Soru kütüphanesinden veya ortak sorular kütüphanesinden sorunuzu oturumlara ekleyebilirsiniz.

Klasörleri Görüntüleme

 1. Sayfanın üstünde soru listesi yazısının altında klasörler ve sorular satırlar halinde listelenir.
 2. Soru listesi satırlarında; klasör adı / soru metni, oluşturan, oluşturma tarihi, tip ve seçenekler sütunları yer alır.
 3. Klasörü görüntülemek için soru listesi satırlarında birinci sütunda yer alan klasör adlarına tıklayın.
 4. Klasörü görüntülüyorsunuz.
 5. En üst klasörün solunda yer alan geri düğmesine tıklayın.

Klasör Adlarını ve Soruları Düzenleme

 1. Sayfanın üstünde soru listesi yazısının altında klasörler ve sorular satırlar halinde listelenir.
 2. Soru listesi satırlarında; klasör adı / soru metni, oluşturan, oluşturma tarihi, tip ve seçenekler sütunları yer alır.
 3. Klasörü adlarını ve soruları düzenlemek için soru listesi satırlarında beşinci sütunda yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
 4. Açılan listede düzenle düğmesine tıklayın.
 5. Klasör adını düzenleyip kaydedin.
 6. Soruları eklerken ki bilgileri düzenleyip kaydedin.

Klasörleri veya Soruları Silme

 1. Sayfanın üstünde soru listesi yazısının altında klasörler ve sorular satırlar halinde listelenir.
 2. Soru listesi satırlarında; klasör adı / soru metni, oluşturan, oluşturma tarihi, tip ve seçenekler sütunları yer alır.
 3. Klasör ve soruları silmek için soru listesi satırlarında beşinci sütunda yer alan seçenekler (üç nokta) düğmesine tıklayın.
 4. Açılan listede sil düğmesine tıklayın.
 5. Klasörü veya soruyu sildiniz.

Klasörler veya Dosyalar Arasında Arama Yapma

 1. Sayfanın üstünde soru listesi yazısının sağında üçüncü sırada yer alan ara düğmesine tıklayın.
 2. Soru listesinde klasör veya soru araması yaparken bir filtre ekleyebileceğiniz gibi birden fazla filtre de ekleyebilirsiniz.
 3. Soru listesi listesinin altında açılan arama bölümünde klasör veya soru adı yazın.
 4. Kişi seçiniz açılır listesine tıklayın.
 5. Her harf tuşlamanızda otomatik arama gerçekleşecektir.
 6. Listelenen kişiler arasından kişi seçimi yapın.
 7. Ara düğmesine tıklayın.
 8. Girmiş olduğunuz değerlere göre soru listesinde klasörler ve sorular listelenecektir.

Ortak Dosya Listeleri Arasında Geçiş

 1. Sayfanın üstünde soru listesi yazısının altında klasörler ve sorular satırlar halinde listelenir.
 2. Soru listesinin en altında sayfa geçiş düğmeleri ve görüntülenen klasör ve soru sayıları yer alır.
 3. Aktiviteler sayfası sayfa geçiş düğmelerinde birinci sırada yer alan ilk sayfa (<<) düğmesine tıklayın.
 4. Soru listesinde birinci sayfaya geçiş yaptınız.
 5. Aktiviteler sayfası sayfa geçiş düğmelerinde ikinci sırada yer alan önceki sayfa (<) düğmesine tıklayın.
 6. Soru dosya listesinde bulunduğunuz sayfadan bir önceki sayfaya geçiş yaptınız.
 7. Aktiviteler sayfası sayfa geçiş düğmelerinde üçüncü sırada gösterilen (1-10/X) ve toplam akış (X-X/145) sayılarını görüntülüyorsunuz.
 8. Aktiviteler sayfası sayfa geçiş düğmelerinde dördüncü sırada yer alan sonraki sayfa (>) düğmesine tıklayın.
 9. Soru listesinde bulunduğunuz sayfadan bir sonraki sayfaya geçiş yaptınız.
 10. Aktiviteler sayfası sayfa geçiş düğmelerinde beşinci sırada yer alan son sayfa (>>) düğmesine tıklayın.
 11. Soru listesinde son sayfaya geçiş yaptınız.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.