Skip to main content
Skip table of contents

1. Genel Bakış (Yönetici) (Web)

Ürün: Perculus (Web)
Eğitim: Perculus - Yönetici Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Eğitmen Kılavuz: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Eğitmen Panel Kılavuzu:
Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Panel).pdf
Eğitmen Oturum Kılavuzu: Perculus - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Oturum).pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Perculus, bilgisayar ve mobil cihazlar üzerinden uzaktan canlı eğitim ve toplantı yapılmasını sağlayan sanal sınıf platformudur.

Perculus ile yapılabilecekler:
 • Canlı video ve ses akışı,
 • Ders akışları özelliği ile ders öncesi derste kullanılacak aktiviteleri planlama,
 • Aynı dersin farklı oturumlarında kullanılması için ders akış programı oluşturma,
 • Ders içi ve ders akışlarına eklenebilecek aktiviteler: Beyaz Tahta, Doküman Yükle, Ekran Paylaşımı, 2. Kamera, Video Paylaş, Video Yükle, Çalışma Grupları Oluştur, Figma Kanvası, Padlet, Harita Pinleme, Google Dökümanlar, Miro Kanvası, Kelime Bulutu, İki doğru bir yanlış, Yeni Soru (Çoktan seçmeli ve tek cevaplı soru, çoktan seçmeli ve çok yanıtlı soru, kısa cevaplı soru), Beyin Fırtınası, Sayı Tahmini, Likert Ölçeği, Dış Uygulaması, Doğum Haritası
 • Paylaşılan belgeler ve beyaz tahta üzerinde çizim, şekil ve metin araçlarını canlı kullanabilme,
 • Genel ve özel mesajlaşma,
 • Oturum daveti,
 • Detaylı mesajlaşma ayarları,
 • Ayara bağlı tüm katılımcılar için kamera ve mikrofon özgürlüğü,
 • Puan bazlı oturum yoklaması,
 • Simultane çeviri,
 • Mesajlaşma geçmişinin indirilmesi,
Yapılan oturum ayarına bağlı olarak oturumlar kaydedilir ve daha sonrasında katılımcılar bu oturum kayıtlarına tekrar izleme üzerinden ulaşabilirler. Tüm oturum ve tekrar izleme raporları alınabilir.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.