Skip to main content
Skip table of contents

3. SSO

Kullanıcıların sisteme Öğrenci Bilgi Sistemindeki bilgiler ile girebilmesi için hazırlanması gereken fonksiyonlardır. Dikkat edilmesi gereken ise hangi kullanıcı adı öğrenci bilgi sisteminden doğrulanacak ise bu bilginin “/api/Plan365/instructors” metotlarında kullanıcı adı olarak döndürülmesi gerekmektedir. 
Başlıklar:
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.