Skip to main content
Skip table of contents

3.1. Kullanıcı Giriş Doğrulama


Kullanıcı adı ve şifre alarak kullanıcıların bilgilerini doğrulayan servistir.

Tablo 23. Kullanıcı Doğrulama (Validate User) Url Yapısı

Url

Method

/api/v1/validate-user

Post

Tablo 24. Kullanıcı Doğrulama (Validate User) Parametreleri

Parametre ismi

Parametre Tipi

Açıklama

username

string

Kullanıcı adı

password

string

Şifre

Cevap olarak IsLogin alanında “true” ya da “false” değerleri dönecektir. Girişin başarılı olması durumunda ekstradan kullanıcı bilgileri döndürülecektir.

Tablo 25. Kullanıcı Doğrulama (Validate User)

Veri Etiketi

İsmi

Açıklama

LoginStatus

int

Giriş denemesi bilgisi

UserName

string

Kullanıcı adı bilgisi

Name

string

Ad bilgisi

Surname

string

Soyad bilgisi

EMail

string

E-Posta bilgisi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.