Skip to main content
Skip table of contents

Videoya çevir özelliği neden uzun sürüyor?

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

   Oturumlar belli bir sıraya koyularak sıra sıra işleniyor. İşleme, işlemi sırasında birden fazla ekran birleştiriliyor. Şöyle ki her bir alan ve nesne için birleştirme gerçekleşiyor.

   Ekran paylaşımı, Kamera, mikrofon, diğer kullanıcıların mikrofon ve sesleri, PDFler arası geçiş ve pdf üzerinde gerçekleşen her bir düzenleme kendi içinde kayıt edilerek bir bütün oluşturuluyor.

   Bu nedenle tekrar izlemelerin oluşturulması ve videoya çevrilmesi zaman alabiliyor.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.