Skip to main content
Skip table of contents

Sorular ve Anketler Nedir?

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN


   Özellikle sanal eğitimlerde yaşanan en büyük sıkıntılardan biri de katılımcıların odaklanma problem yaşamasıdır. Katılımcıların ilgisini canlı tutmak için belli aralıklarla anketler düzenlenerek, geri bildirim yapmaları istenir ve böylece interaktif bir katılım sağlanır.

Düzenleyebileceğiniz soru/anket tipleri üç tanedir.

  • Çoktan seçmeli soru tipi
  • Çoklu seçimli soru tipi
  • Kısa Cevap Soru Tipi

Çoktan seçmeli soru tipi

   Çoktan seçmeli soru tipi klasik test mantığında sorular oluşturmak için kullanılır. Eğitmen kullanıcılara oturumun seyrine uygun test soruları gönderip sorularının yanıtlanmasını isteyebilir.

Çoklu seçimli soru tipi

   Çoklu seçmeli soru tipi birden fazla doğru cevabın olduğu durumlar için kullanılır. Eğitmen kullanıcılara oturumun seyrine uygun test soruları gönderip sorularının yanıtlanmasını isteyebilir.

Kısa Cevap Soru Tipi

   Kısa cevap klasik sınav sorusu oluşturulması gereken durumlar için kullanılır. Eğitmen kullanıcılara oturumun seyrine uygun klasik sorular gönderip sorularının yanıtlanmasını isteyebilir.

   Üstelik düzenlenen anketlere kimin ne kadar sürede cevap verdiğini de raporlayabilirsiniz. Cevap raporunda hangi şıkkı katılımcıların yüzde kaçı işaretlemiş, kaç kullanıcı soruya katılım sağlamış, kullanıcılar hangi cevapları vermiş, kullanıcılar soruyu oturumun kaçıncı dakikasında yanıtlamış gibi istatistiki veriler elde edilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.