Skip to main content
Skip table of contents

Sanal Sınıf Sonrası Oturum Güvenliği Nasıl Sağlanıyor?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

  • Ders sonrası oturumun tekrar izlemesi anonim olarak isimlendirilir.
  • Tekrar izlemelerin linkini bir başkasına gönderilse dahi aktif olarak çalışmaz ve tekrar izleme görüntülenemez.
  • Oturum tekrar izlemeleri istenirse gizlenebilir ve açılabilir.
  • Tekrar izlemeyi dersin öğrencisi dışında kimse görüntüleyemez.
  • Canlı derste bulunan öğrenciyi oturum sonrası dersten çıkarak tekrar izlemesi engellenebilir.
  • Videoya dönüştürülen oturumlar anonim adlar ile tutulur.
  • Videoya dönüştürülen oturumların videolarının izlendiği bağlantı (URL) adresleri zaman sınırlıdır. Belli bir zaman geçtikten sonra kullanılamazlar.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.