Skip to main content
Skip table of contents

Sanal Sınıf Öncesi Panelde Güvenlik Nasıl Sağlanıyor?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

  • Sunucu içinde sanal sunucu yöntemiyle izole sunucular kullanılıyor.
  • Bir sunucuya erişim için birden fazla kapıdan geçmek gerekiyor.
  • DDos saldırıları sistem tarafından tespit edilerek engellenir.
  • Yüklenen dosyalar şifrelenerek saklanır. Yükleyen kullanıcı ve sistem yönetici dışında kimse göremez.
  • Kişisel bilgiler tarayıcılarda tutulmaz.
  • Şifreleri şifreleme yöntemiyle tutuyoruz. Kullanıcı şifresini paylaşmadığı sürece sistem yöneticileri de dahil şifre sahibi dışında kimse bilemez.
  • Bir eğitmenin oluşturduğu oturumu diğer eğitmenler ve kullanıcılar katılımcı olarak eklenmediği sürece göremez. Sistem yöneticisi görebilir.
  • Bir eğitmenin oluşturduğu oturumu diğer eğitmenler silemez.
  • Hiçbir kullanıcı sistem içerisinde herhangi bir yazılım diline ait kod çalıştıramaz.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.