Skip to main content
Skip table of contents

Sanal Sınıf İçerisinde Güvenlik Nasıl Sağlanıyor?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

  • DDos saldırıları sistem tarafından tespit edilerek engellenir.
  • Kişisel bilgiler tarayıcılarda tutulmaz.
  • Hiçbir kullanıcı sistem içerisinde herhangi bir yazılım diline ait kod çalıştıramaz.
  • Sanal sınıf bağlantı (URL) adresleri kişiye özeldir. Başkası tarafından kopyalansa bile aynı url kullanılarak sanal sınıfa giriş yapılamaz.
  • Yazışmalar gizlidir. Eğer istenirse ders sonrası tüm yazışmalar silinebilir.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.